מועדי הרשמה – תעודות הוראה

ההרשמה לשנת הלימודים נפתחת ב-29.01.2023 ועלותה תעמוד על 496 ₪.

להלן חוגים בהם נקבעו מראש מועדים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ד:

תעודת הוראה במסלול החד והדו שנתי בחוג למדעי הלמידה וההוראה 

מועד אחרון להרשמה 31.08.2023
מועד אחרון להגשת מסמכים 31.08.2023

תעודת הוראה בחינוך מתמטי

מועד אחרון להרשמה 31.08.2023
מועד אחרון להגשת מסמכים 31.08.2023

תעודת הוראה בחינוך מיוחד

מועד אחרון להרשמה 31.07.2023
מועד אחרון להגשת מסמכים 15.08.2023

החוג לייעוץ והתפתחות האדם – תעודת הוראה בפסיכולוגיה

מועד אחרון להרשמה 22.10.2023
מועד אחרון להגשת מסמכים 22.10.2023