מועדי הרשמה – תעודות הוראה תשפ"ה

 1. ההרשמה לשנת הלימודים נפתחת    ב-11.02.2024 ועלותה תעמוד על

 2.   ש"ח 513 =468+45
 3.  
 4. להלן חוגים בהם נקבעו מראש מועדים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ה

תעודת הוראה במסלול החד והדו שנתי בחוג למדעי הלמידה וההוראה 

 • גלי טויבי טל' 048240889 (52889)

  או  טל' 048249086 (53086)

  מועד אחרון להרשמה 31.08.2024

  מועד אחרון להגשת מסמכים 31.08.2024

תעודת הוראה בחינוך מתמטי

ניתן ללמוד לתעודת הוראה במתמטיקה, בחוג לחינוך מתמטי בפקולטה לחינוך

סמדר פוראין טל' 04-8249122 (53122)                 

מועד אחרון להרשמה 31.08.2024
מועד אחרון להגשת מסמכים 31.08.2024

תעודת הוראה בחינוך מיוחד

ניתן ללמוד לתעודת הוראה בחינוך מיוחד, בחוג לחינוך מיוחד בפקולטה לחינוך אורטלי חכים טל': 04-8249356(53356)

מועד אחרון להרשמה 31.07.2024
מועד אחרון להגשת מסמכים 15.08.2024

החוג לייעוץ והתפתחות האדם – תעודת הוראה בפסיכולוגיה

ניתן ללמוד לתעודת הוראה בפסיכולוגיה, בחוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך

אילנה בסביץ טל' 04-8249150 (53150)

מועד אחרון להרשמה 31.10.2024
מועד אחרון להגשת מסמכים 31.10.2024