מועדי הרשמה תואר שלישי

ההרשמה לתואר שלישי לשנה"ל תשפ"ד תחל בתאריך 29.01.2023

ההרשמה לתואר שלישי לשנה"ל תשפ"ג, סמסטר ב' החלה ב 01.11.2022 . טרם ההרשמה יש לפנות לחוג הרלוונטי לבירור תנאי הקבלה ודרישות נוספות.

 

עלות דמי ההרשמה לתשפ"ד הינה 451 ש"ח + 45 ש"ח טופס הרשמה (סה"כ 496 ש"ח)

מועמדים לתואר שלישי מתבקשים לפנות אל החוגים לפני ההרשמה לקבלת פרטים על תחומי התמחות אפשריים ובדיקת סיכויי הקבלה.

רשימת החוגים המקיימים לימודי תואר שלישי