מועדי הרשמה ובחינות כניסה

עקב המצב, חלק ממבחני הכניסה לא מתקיימים וחלק מתקיימים במתכונת חלופית. מידע מעודכן יועבר באמצעות החוגים ו/או באתר זה

מועדי הרשמה ישונו בהתאם למצב ויפורסמו באתר זה.

פתיחת סמסטר א', שנת הלימודים תשפ"א – 18.10.2020

 

להלן חוגים בהם נקבעו מראש מועדים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים תשפ"א:

שם החוג

מועד אחרון להרשמה

מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*

מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**

ביולוגיה

10.8.2020

יולי 202010.8.2020

הפרעות בתקשורת

20.8.2020

יולי 2020

20.8.2020

ייעוץ והתפתחות האדם
(כולל הרשמה לתעודת הוראה בפסיכולוגיה)

18.10.2020

יולי 2020

18.10.2020

חינוך מיוחד

20.9.2020

יולי 2020

20.9.2020

כלכלה (כולל חשבונאות, מינהל עסקים, מסלול דו-חוגי, מסלול חד חוגי, מסלול עם מדעי הנתונים)

30.9.2020

ספטמבר 2020

11.10.2020

למידה, הוראה והדרכה

15.10.2020

יולי 2020

15.10.2020

מדעי המחשב

 

10.10.2020

יולי 2020

10.10.2020
מדעי הרפואה10.8.2020יולי 202010.8.2020

מערכות מידע

13.9.2020 (מלבד התכנית המשולבת עם 
מדעי המחשב ומשפטים הנסגרות בהתאם לשילובים)

יולי 2020

13.9.2020

משפטים ***

2.9.2020 

יולי 2020

2.9.2020

סיעוד

 

תכנית הסבת אקדמאים

27.8.2020

 

02.6.2020

יולי 2020

 

 

27.8.2020 
(מועמדים מאפיק מעבר עד 30.9.2020)

 

30.6.2020

פיזיותרפיה

9.6.2020

אפריל 2020

14.7.2020

עבודה סוציאלית

 

20.8.2020

יולי 2020

31.08.2020

ריפוי בעיסוק

15.8.2020

יולי 2020

15.8.2020

שפה וספרות אנגלית

20.8.2020

ספטמבר 2020

1.10.2020

שפה וספרות ערבית

18.8.2020

ספטמבר 2020

18.10.2020

שירותי אנוש

15.10.2020

יולי 2020

15.10.2020

פסיכולוגיה15.9.2020ספטמבר 20201.10.2020

*     למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל  תלמידי ההשלמות) אשר לגביהם המועד האחרון הוא יולי 2020.

**  למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל  תלמידי ההשלמות) שהמועד האחרון הוא 31.8.2020

*** הפקולטה למשפטים שומרת לעצמה הזכות לא להתחשב בתוצאות המבחן הפסיכומטרי ממועד יולי 2020 במידה ויתמלאו כל המקומות בשלב   מוקדם יותר

בחוגים שלא קבעו מראש מועד אחרון להרשמה מאוחרת, סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה מוקדמת. גם בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ"ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה, זאת אם התמלאו כל המקומות בחוג. מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר.

המועד האחרון להמצאת תעודת הבגרות, או מסמכים שווי ערך לה ושיפורי ציונים הינו 31.8.2020  להוציא חוגים אשר קבעו מועד אחר להגשת תעודות ומסמכים כמפורט בטבלה לעיל. המועד האחרון לבחינות הבגרות התקף לסמסטר א' שנה"ל תשפ"א, הוא חורף תש"פ למעט מועמדים עתודאים, אשר לגביהם יתקבל גם מועד קיץ תשפ"א.

עקב מגפת הקורונה, בחינות הכניסה לא מתקיימות עד להודעה חדשה. יש לעקוב אחר ההנחיות באתר האוניברסיטה

מועדי בחינות חוגיות (סמסטר א' תשפ"א).

 שם בחוג מועד הבחינה 
 שפה וספרות אנגלית (מותר לגשת למועד אחד בלבד) 

21.2.2020 בשעה 09:00

5.6.2020 שעה 09.00

13.8.2020 שעה 13.00

11.09.2020 שעה 09:00

שפה וספרות ערבית (מותר לגשת לכל המועדים) 

22.05.2020 שעה 09.00

12.6.2020 שעה 09:00

11.8.2020 שעה 13.00

14/9/2020 שעה 08.30

 החוג לסיעוד (מותר לגשת למועד אחד בלבד)

העקב ההנחיות באוניברסיטה לא יתקיימו בחינות התאמה לחוג לסיעוד עד להודעה חדשה.יש להביא אוזניות שמע למחשב ותעודה מזהה 
משך הבחינה 20 דקות מול מחשב.
תלמידי אפיק מעבר באוניברסיטה הפתוחה: יש ליצור קשר עם החוג לסיעוד 04-8288004


יוזמנו לראיון קבלה  רק מי שעומד כרגע בתנאי סכם- 570, פסיכומטרי 540 ויעל מעל 110.
 משפטים – מבחני התאמה  מידע נוסף יפורסםבאתר הפקולטה

הפרעות בתקשורת – מבחן התאמה חוגי- ראיון כתוב ומבחן ממוחשב ולאחריו ראיון אישי (אופציונלי).
התאריכים המצויינים הינם מועדי הבחינה היחידים. ניתן לגשת למועד אחד בלבד מהתאריכים הרשומים.
חובה להגיע לבחינה עם תעודה מזהה, אוזניות שמע עם אפשרות חיבור למחשב.
**החוג יישלח זימון לאחר הרישום לבחינה**

 11.02.2020
04.03.2020
22.04.2020
06.05.2020
03.06.2020
07.07.2020

המכינה האוניברסיטאית

מבחן מיון למכינה יתקיים ביום שלישי ה- 25/8/20 לפרטים והרשמה לחץ כאן

א.      הרשמה לבחינה- באמצעות משלוח מייל  vmessia1@univ.haifa.ac.il עם הפרטים הבאים :

שם פרטי בעברית , שם משפחה  בעברית ,שם פרטי באנגלית, שם משפחה באנגלית ,ת.ז, כתובת מייל וטלפון נייד.

ב.      דמי הרשמה לבחינה: 150 ₪.התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. לאחר משלוח המייל ניצור אתך קשר לביצוע התשלום.

ג.       אישור מבחן- לאחר השלמת תהליך ההרשמה ,כולל ביצוע התשלום עבור הבחינה, ישלח אליך אישור מבחן בציון מקום הבחינה, מידע אודות הבחינה והנחיות נוספות.

      ד.   פרטים אודות המבחן : המבחן  הוא ממוחשב ( כל המבחן על גבי מחשב) כולל 3 חלקים הבוחנים  רמת ידע באנגלית, מתמטיקה ועברית. משך כל חלק כ- 50 דקות,

            לאחר ההרשמה ,ישלחו לנבחן מספר שאלות לדוגמא.

 

חובה להירשם לבחינות באמצעות האתר.

חדרי הבחינות יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה.

לכל הבחינות יש להצטייד תעודת זהות.


מועדי ראיונות חוגיים

שם החוג

מועד הראיונות

הערות

אמנות יצירה

במהלך תקופת ההרשמה

המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

"אופקים" ב"א מצטיינים

במהלך תקופת ההרשמההמועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
מוסיקהבמהלך תקופת ההרשמההמועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
עבודה סוציאליתבמהלך תקופת ההרשמההמועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
פילוסופיה חד חוגיבמהלך תקופת ההרשמהעל המועמד לפנות למזכירות החוג
פיזיותרפיהבמהלך תקופת ההרשמההמועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
ריפוי בעיסוקבמהלך תקופת ההרשמההמועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
תיאטרוןבמהלך תקופת ההרשמההמועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

 

בחינה הפסיכומטרית (ראה גם www.nite.org.il )

ההרשמה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל:

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:

מועד הבחינה

סיום ההרשמה*

שפות הבחינה

6,7.4.2020

11.2.2020

עברית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית, ערבית

2.7.2020

13.5.2020

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית, 

2,3.9.2020

7.7.2020

עברית, ערבית

11,13.12.2020

20.10.2020

עברית, ערבית

* עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

למעט החוגים המופיעים לעיל

לעתודאים ולתלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה בלבד (לא כולל תלמידי ההשלמות)  ולנבחנים בצרפתית וספרדית המועד האחרון עבור  כל החוגים הוא  יולי 2020.

תוצאות הבחינה הפסיכומטרית תקפות ל- 10 שנות הלימודים שלאחר הבחינה. לצורך קבלת החלטה יילקח בחשבון הציון התקף הגבוה  מבין ציוניו של המועמד.

בחינת ידע באנגלית ( אמי"ר)

ניתן להיבחן בנפרד בבחינת המיון באנגלית (בחינת אמי"ר) לשם סיווג לרמות . תקפות ציון בחינת אמי"ר היא 10 שנים ממועד הבחינה. ניתן להירשם לבחינה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל :

המרכז הארצי לבחינות והערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:

מועד הבחינה

סיום ההרשמה*

6,7.4.2020

11.2.2020

2.7.2020

13.5.2020

2,3.9.2020

7.7.2020

11,13.12.2020

20.10.2020

 * עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן אמיר"ם (אמי"ר ממוחשב). מידע אודות מועדי מבחן אמיר"ם ואופן ההרשמה מופיע באתר היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה .

 

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

בהמשך לבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית מתקיימת גם בחינת ידע בעברית  (יע"ל).  ניתן להירשם באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
תקפות בחינת "יע"ל" היא 10 שנים. האוניברסיטה תתחשב בציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד

להלן מועדי הבחינות:

מועד הבחינה

סיום ההרשמה*

6,7.4.2020

11.2.2020

2.7.2020

13.5.2020

2,3.9.2020

7.7.2020

11,13.12.2020

20.10.2020

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן יעלנט (מבחן יע"ל ממוחשב). למידע נוסף לחץ כאן.