טקסי בוגרים 2022

להלן מיקומי הטקסים וקבלת הגלימות והתעודות בחלוקה לימים:

יום ראשון, ה - 26.6.2022

טקס חלוקת תעודות מוסמך תשפ''ב ביום ראשון, 26.06.2022

ביה"ס למדעי הים

חוג: ביולוגיה ימית
חדר חלוקת גלימות: רחבת בניין רב תכליתי
חדר חלוקת תעודות: 4046 | בניין מדרגה

 

חוג מדעים גאו-ימיים
חדר חלוקת גלימות: רחבת בניין רב תכליתי
חדר חלוקת תעודות: 4046 | בניין מדרגה

 

חוג: טכנולוגיות ימיות
חדר חלוקת גלימות: רחבת בניין רב תכליתי
חדר חלוקת תעודות: 4046 | בניין מדרגה

 

הפקולטה לחינוך

חוג: חינוך מיוחד: המגמה לחינוך מיוחד
חדר חלוקת גלימות: 1003 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5008 | בניין רבין

 

חוג: חינוך מתמטי: המגמה לחינוך מתמטי
חדר חלוקת גלימות: 1004 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות:5007 | בניין רבין

 

חוג: ייעוץ והתפתחות האדם: המגמה לייעוץ חינוכי
חדר חלוקת גלימות: 1006 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 1007 | בניין מדרגה

 

חוג: ייעוץ והתפתחות האדם: המגמה לטיפול באומנויות ביבליותרפיה
חדר חלוקת גלימות: 1006 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 1007 | בניין מדרגה

 

חוג: ייעוץ והתפתחות האדם: המגמה לחינוך והתפתחות האדם
חדר חלוקת גלימות: 1006 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 1007 | בניין מדרגה

 

חוג: ייעוץ והתפתחות האדם: התוכנית בהתפתחות בגיל הרך
חדר חלוקת גלימות: 1006 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 1007 | בניין מדרגה

 

חוג: מדעי הלמידה וההוראה: המגמה לפיתוח מערכות חינוך
חדר חלוקת גלימות: 1021 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5009 | בניין רבין

 

חוג: מדעי הלמידה וההוראה: המגמה לטכנולוגיות בחינוך
חדר חלוקת גלימות: 1021 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5009 | בניין רבין

 

חוג: מדעי הלמידה וההוראה: המגמה לחינוך גופני
חדר חלוקת גלימות: 1021 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5009 | בניין רבין

 

חוג: מנהיגות ומדיניות בחינוך: המגמה לניהול מערכות חינוך
חדר חלוקת גלימות: 1009 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 1009 | בניין מדרגה

 

חוג: מנהיגות ומדיניות בחינוך: המגמה לחינוך, חברה ותרבות
חדר חלוקת גלימות: 1009 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 1009 | בניין מדרגה

 

חוג: לקויות למידה
חדר חלוקת גלימות: 1005 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 1019 | בניין מדרגה

 

 

הפקולטה למדעי הטבע

 

חוג: ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית
חדר חלוקת גלימות: 1009 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: חדר סמינרים | מתחם מדעים ב'

 

חוג: ביולוגיה של האדם
חדר חלוקת גלימות: 1009 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 223 | מכון לאבולוציה

 

חוג: נוירוביולוגיה ואתולוגיה
חדר חלוקת גלימות: 1009 | מדרגה
חדר חלוקת תעודות: חדר סמינרים | מתחם מדעים ב'

הפקולטה למדעי הרוח

 

חוג: אמנות יצירה
חדר חלוקת גלימות: 2013 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 209 | משכן לאמנויות

 

חוג: אמנות תולדות
חדר חלוקת גלימות: 2013 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5013 | בניין רבין

 

חוג: ארכיאולוגיה
חדר חלוקת גלימות: 210 | בניין רב תכליתי
חדר חלוקת תעודות: 210 | בניין רב תכליתי

 

חוג: היסטוריה כללית
חדר חלוקת גלימות: 2014 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5003 | בניין רבין

 

חוג: לימודי מזרח התיכון והאיסלאם
חדר חלוקת גלימות: 2014 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 6013 | בניין רבין

 

חוג: היסטוריה של עם ישראל
חדר חלוקת גלימות: 2010 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: אודיטוריום הכט | בניין ראשי

 

חוג: תרבות ישראל
חדר חלוקת גלימות: 2010 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 715 | בניין ראשי

 

חוג: לימודי אסיה
חדר חלוקת גלימות: 2012 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 619 | בניין ראשי

 

תוכנית ללימודי ישראל ומדינת ישראל בדגש אנטישמיות
חדר חלוקת גלימות: 3043 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 609 | בניין ראשי

 

תוכנית רודרמן
חדר חלוקת גלימות: 3043 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 610 | בניין ראשי

 

תוכנית מדינת ישראל בדגש עמיות
חדר חלוקת גלימות: 3043 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 610 | בניין ראשי

 

חוג: לימודי גרמניה ואירופה המודרנית
חדר חלוקת גלימות: 2012 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 7037 | בניין רבין

 

חוג: לימודי שואה
חדר חלוקת גלימות: 1023 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 6011 | בניין רבין

 

חוג: לשון עברית
חדר חלוקת גלימות: 2012 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 7038 | בניין רבין

 

חוג: מחשבת ישראל
חדר חלוקת גלימות: 2010 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: אודיטוריום הכט | בניין ראשי

 

חוג: מקרא
חדר חלוקת גלימות: 2010 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: אודיטוריום הכט | בניין ראשי

 

חוג: נשים ומגדר
חדר חלוקת גלימות: 1023 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5006 | בניין רבין

 

חוג: ספרות עברית והשוואתית
חדר חלוקת גלימות: 1022 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5013 | בניין רבין

 

חוג: פילוסופיה
חדר חלוקת גלימות: 1024 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5015 | בניין רבין

 

חוג: שפה וספרות ערבית
חדר חלוקת גלימות: 4043 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: מצפור | בניין אשכול

 

חוג: תרבות הקולנוע
חדר חלוקת גלימות: 107 | בניין בית הסטודנט
חדר חלוקת תעודות: 101 | בניין בית הסטודנט

 

חוג: ציויליזציות ימיות
חדר חלוקת גלימות: 2112 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 108 | בניין רב תכליתי

 

חוג: תיאטרון
חדר חלוקת גלימות: 2013 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 209 | משכן לאמנויות

 

חוג: לימודי תרבות
חדר חלוקת גלימות: 1023 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5006 | בניין רבין

 

חוג: מוסיקה
חדר חלוקת גלימות: 2013 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 209 | משכן לאמנויות

יום שלישי, ה - 28.6.2022

טקס חלוקת תעודות מוסמך תשפ''ב ביום שלישי, 28.06.2022

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר

חוג: גיאוגרפיה ולימודי סביבה
חדר חלוקת גלימות: 1022 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5008 | בניין רבין

 

חוג: התפתחות הילד
חדר חלוקת גלימות: 1006 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5006 | בניין רבין

 

חוג: כלכלה
חדר חלוקת גלימות: 1003 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5014 | בניין רבין

 

חוג: מדעי המחשב
חדר חלוקת גלימות: 1004 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 6010 | בניין רבין

 

חוג: מערכות מידע
חדר חלוקת גלימות: 1005 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5013 | בניין רבין

 

חוג: סוציולוגיה
חדר חלוקת גלימות: 1024 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 1007 | בניין מדרגה

 

חוג: סטטיסטיקה
חדר חלוקת גלימות: 2015 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5007 | בניין רבין

 

חוג: פסיכולוגיה
חדר חלוקת גלימות: 2014 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: אולם ספדיה | בניין רב תכליתי

 

חוג: תקשורת
חדר חלוקת גלימות: 1021 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 6011 | בניין רבין

 

חוג: קרימינולוגיה
חדר חלוקת גלימות: 1023 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5009 | בניין רבין

 

חוג: מנהל עסקים
חדר חלוקת גלימות: 2010 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: אודיטוריום הכט | בניין ראשי

 

חוג: ניהול משאבי טבע
חדר חלוקת גלימות: 3042 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 6013 | בניין רבין

 

חוג: ניהול מידע וידע
חדר חלוקת גלימות: 1022 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5002 | בניין רבין

 

חוג: אנתרופולוגיה
חדר חלוקת גלימות: 3042 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 6012 | בניין רבין

ביה"ס למדעי המדינה

חוג: טקס כללי
חדר חלוקת גלימות: 2011 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: רחבת הדשא צפון | רחבת הדשא צפון

 

תוכנית ביקורת פנימית וציבורית
חדר חלוקת גלימות: 2013 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 3043 | בניין מדרגה

 

תוכנית לעובדי המגזר הציבורי
חדר חלוקת גלימות: 2013 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 4046 | בניין מדרגה


המחלקה ליחב"ל ותוכנית שלום וניהול סכסוכים
חדר חלוקת גלימות: 2002 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 1019 | בניין מדרגה

 

תוכנית תל"ם פו"מ משטרה
חדר חלוקת גלימות: 2012 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: רחבת האפס | בניין בית הסטודנט

 

המחלקה לממשל ורעיון מדיני
חדר חלוקת גלימות: 2002 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 1001 | בניין מדרגה

 

תוכנית מנהלים
חדר חלוקת גלימות: 2013 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 4043 | בניין מדרגה

 

תוכנית שלטון מקומי
חדר חלוקת גלימות: 2002 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 4045 | בניין מדרגה

 

יום רביעי, ה - 29.6.2022

טקס חלוקת תעודות מוסמך תשפ''ב ביום רביעי, 29.06.2022

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

חוג: בית הספר לבריאות הציבור: תוכניות מינהל מערכות בריאות וניהול מערכות בריאות
חדר חלוקת גלימות: 2011 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 1001 | בניין מדרגה

 

חוג: בית הספר לבריאות הציבור: תוכניות קידום בריאות, קהילה, תעסוקה, אפידמיולוגיה, תזונה
חדר חלוקת גלימות: 2011 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 1019 | בניין מדרגה

 

חוג: בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות: מגמת אמנות
חדר חלוקת גלימות: 2013 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 609 | בניין ראשי

 

חוג: בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות: מגמת תנועה
חדר חלוקת גלימות: 2013 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 209 | משכן לאמנויות

 

חוג: בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות: מגמת דרמה/פסיכודרמה
חדר חלוקת גלימות: 2013 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 608 | בניין ראשי

 

חוג: בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות: מגמת מוסיקה
חדר חלוקת גלימות: 2013 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 611 | בניין ראשי

 

חוג: בית הספר לעבודה סוציאלית: תחום קליני
חדר חלוקת גלימות: 1023 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: רחבת הדשא צפון | רחבת הדשא צפון

 

חוג: בית הספר לעבודה סוציאלית: תחום טראומה
חדר חלוקת גלימות: 1023 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5009 | בניין רבין

 

חוג: בית הספר לעבודה סוציאלית: תחום משפחה
חדר חלוקת גלימות: 1023 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 6013 | בניין רבין

 

חוג: בית הספר לעבודה סוציאלית: תחום ילד ונוער
חדר חלוקת גלימות: 1023 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5008 | בניין רבין

חוג: בית הספר לעבודה סוציאלית: תחום שיקום ובריאות
חדר חלוקת גלימות: 1023 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 6011 | בניין רבין

 

חוג: בית הספר לעבודה סוציאלית: תחום מנהיגות ושינוי ארגוני
חדר חלוקת גלימות: 1023 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5014 | בניין רבין

 

חוג: בריאות נפש קהילתית
חדר חלוקת גלימות: 2015 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5006 | בניין רבין

חוג: מדעי הזקנה – גרונטולוגיה
חדר חלוקת גלימות: 2012 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 4045 | בניין מדרגה

 

חוג: סיעוד
חדר חלוקת גלימות: 1024 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 1007 | בניין מדרגה

 

חוג: ריפוי בעיסוק
חדר חלוקת גלימות: 1022 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 6012 | בניין רבין

 

חוג: שירותי אנוש
חדר חלוקת גלימות: 2002 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5007 | בניין רבין

 

חוג: פיזיותרפיה
חדר חלוקת גלימות: 2014 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 5013 | בניין רבין

 

חוג: הפרעות בתקשורת
חדר חלוקת גלימות: 2010 | בניין מדרגה
חדר חלוקת תעודות: 4046 | בניין מדרגה

יום חמישי, ה - 30.6.2022

הפקולטה למשפטים:
הטקס יתקיים ברחבת דשא צפון

יום ראשון, ה - 3.7.2022

טקס חלוקת תעודות בוגר תשפ''ב ביום ראשון, 03.07.2022

הפקולטה למדעי החברה

חוג: גיאוגרפיה ולימודי סביבה
חדר חלוקת תעודות: 5008 | בניין רבין

 

חוג: כלכלה
חדר חלוקת תעודות: אודיטוריום הכט | בניין ראשי

 

חוג: מדעי המדינה
חדר חלוקת תעודות: 5009 | בניין רבין

 

חוג: מדעי המחשב
חדר חלוקת תעודות: רחבת האפס | בניין בית הסטודנט

 

חוג: מערכות מידע
חדר חלוקת תעודות: 1007 | בניין מדרגה

 

חוג: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חדר חלוקת תעודות: 5007 | בניין רבין

 

חוג: סטטיסטיקה
חדר חלוקת תעודות: 5014 | בניין רבין

 

חוג: פסיכולוגיה
חדר חלוקת תעודות: אולם ספדיה | בניין רב תכליתי

 

חוג: תקשורת
חדר חלוקת תעודות: 5006 | בניין רבין

 

חוג: קוגניציה
חדר חלוקת תעודות: 5013 | בניין רבין

 

הפקולטה למדעי הרוח

חוג: אמנות יצירה
חדר חלוקת תעודות: מרפסת בקומת האפס | משכן לאמנויות

 

חוג: אמנות תולדות
חדר חלוקת תעודות: 612 | בניין ראשי

 

חוג: ארכאולוגיה
חדר חלוקת תעודות: 210 | בניין רב תכליתי

 

חוג: היסטוריה כללית
חדר חלוקת תעודות: 620 | בניין ראשי

 

חוג: היסטוריה של עם ישראל
חדר חלוקת תעודות: 619 | בניין ראשי

 

חוג: לימודי אסיה
חדר חלוקת תעודות: 608 | בניין ראשי

 

חוג: לימודי ישראל
חדר חלוקת תעודות: 618 | בניין ראשי

 

חוג: לימודים רב תחומיים
חדר חלוקת תעודות: 1001 | בניין מדרגה

 

חוג: לימודים רב תחומיים מערך אשכול
חדר חלוקת תעודות: רחבת דשא צפון | רחבת דשא צפון

 

חוג: לשון עברית
חדר חלוקת תעודות: 615 | בניין ראשי

 

חוג: מוסיקה
חדר חלוקת תעודות: מרפסת בקומת האפס | משכן לאמנויות

 

חוג: מקרא
חדר חלוקת תעודות: 619 | בניין ראשי

 

חוג: ספרות עברית והשוואתית
חדר חלוקת תעודות: 611 | בניין ראשי

 

חוג: שפה וספרות ערבית
חדר חלוקת תעודות: מצפור | בניין אשכול

 

חוג: תיאטרון
חדר חלוקת תעודות: מרפסת בקומת האפס | משכן לאמנויות

 

יום שני, ה - 4.7.2022

טקס חלוקת תעודות בוגר תשפ''ב ביום שני, 04.07.2022

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

חוג: בית ספר לעבודה סוציאלית
חדר חלוקת תעודות: רחבת הדשא צפון | רחבת הדשא צפון

 

חוג: הפרעות בתקשורת
חדר חלוקת תעודות: 5006 | בניין רבין

 

חוג: פיזיותרפיה
חדר חלוקת תעודות: 4045 | בניין מדרגה

 

חוג: ריפוי בעיסוק
חדר חלוקת תעודות: 5009 | בניין רבין

 

חוג: שירותי אנוש
חדר חלוקת תעודות: 5008 | בניין רבין

 

חוג: סיעוד
חדר חלוקת תעודות: אודיטוריום הכט | בניין ראשי

 


הפקולטה למדעי הטבע

חוג: ביולוגיה ומדעי הרפואה
חדר חלוקת תעודות: אודיטוריום ספדיה | בניין רב תכליתי

 

חוג: מתמטיקה
חדר חלוקת תעודות: 101 | בניין בית הסטודנט

 

הפקולטה לחינוך

חוג: החוג לחינוך מיוחד לימודי תעודה: חינוך מיוחד
חדר חלוקת תעודות: 1019 | בניין מדרגה

 

חוג: החוג לחינוך מתמטי לימודי תעודה: חינוך מתמטי
חדר חלוקת תעודות: 5014 | בניין רבין

 

חוג: החוג לייעוץ והתפתחות האדם: חינוך: המגמה לייעוץ חינוכי
חדר חלוקת תעודות: 5007 | בניין רבין

 

חוג: החוג לייעוץ והתפתחות האדם: לימודי תעודה: ייעוץ
חדר חלוקת תעודות: 5007 | בניין רבין

 

חוג: החוג למדעי הלמידה וההוראה: החוג להוראה
חדר חלוקת תעודות: 1001 | בניין מדרגה

 

חוג: החוג למדעי הלמידה וההוראה: לימודי תעודה
חדר חלוקת תעודות: 1001 | בניין מדרגה

 

חוג: החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך: המגמה למדעי החינוך
חדר חלוקת תעודות: 5014 | בניין רבין

 

חוג: החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך: ניהול ופיתוח מערכות חינוך
חדר חלוקת תעודות: 5014 | בניין רבין