טפסים חוגיים

מועמדים לתואר שני בחוגים הר"מ מתבקשים למלא את הנספח/השאלון ולהעבירם ישירות אל החוגים:

הפקולטה לניהול: החוג למנהל עסקים ובהתאם לתכנית הלימודים

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות: ביה"ס לעבודה סוציאליתהשלמות לקראת הצגת מועמדות לתואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית;  ביה"ס לבריאות הציבור;  בריאות נפש קהילתיתהפרעות בתקשורתמדעי הזקנה – גרונטולוגיהסיעודפיזיותרפיהשרותי אנוש

הפקולטה למדעי החברה:  התפתחות הילדתקשורת

הפקולטה לחינוך: חינוך מיוחדחינוך מתמטיייעוץ והתפתחות האדםלקויות למידהלמידה, הוראה והדרכהמנהיגות ומדיניות בחינוך 

חשוב!!

לא תטופל בקשתם של מועמדים אשר לא ימציאו מסמכים כנדרש ובמועד.