חישוב סכם אוניברסיטת חיפה

השקלול הקובע לצורך קבלה ללימודים בשנה"ל תשפ"ד הוא זה שישוקלל על־ידי האוניברסיטה.

1.   קיימת שונות בין החוגים במשקל הניתן למרכיבי ציון הקבלה. חוגים מסוימים משקללים את המרכיבים ביחס של 1:2, דהיינו משקל כפול למרכיב הפסיכומטרי בהשוואה למרכיב הבגרות, חוגים מסויימים מעניקים יחס של 3:7 דהיינו משקל של  7 למרכיב הפסיכומטרי לעומת 3 למרכיב הבגרות וחוגים אחרים מעניקים יחס של 1:3 דהיינו משקל גדול פי שלושה למרכיב הפסיכומטרי.

פקולטה למדעי הרוח השקלול לפי יחס 1:2 (פרט לאופקים, שיקלול 1:3)
פקולטה למדעי החברה, בפקולטה לחינוך, בפקולטה לרווחה ובריאות ובבית הספר לקרימינולוגיה השקלול לפי יחס 1:3. ישנם חוגים/מסלולים בפקולטות אלה, בהם הדרישה היא לשיקלול 1:3 מתמטי.
פקולטה למדעי הטבע השקלול הוא לפי 1:3 מתמטי.
פקולטה למשפטים השקלול הוא לפי יחס 3:7.

2. המשקלות נכונים עבור מועמדים שקיבלו זכאות לתעודת בגרות או שציונם האחרון תוקן בשש השנים האחרונות, דהיינו: לתעודת בגרות משש השנים האחרונות יינתן משקל מלא בחישובים. במידה ונעשו שני שיפורים או יותר, שנת הזכאות של הבגרות מתעדכנת לפי שנת השיפור האחרון. בשנה השביעית מופחת המשקל של תעודת הבגרות בחישובים לחצי (0.5). במקרים אלו החישובים יעשו באופן הבא: במקום יחס במשקלות בין פסיכומטרי לבגרות 1:2 יהיה היחס 1:5,  במקום יחס של 3:7 יהיה היחס 3:17 ובמקום יחס 1:3 יהיה היחס 1:7.

     עבור מועמדים שזכאותם לתעודת בגרות או שציונם האחרון תוקן לפני יותר מ־10 שנים, לא יכנסו ציוני הבגרות לשקלול והקבלה תעשה על סמך המרכיב הפסיכומטרי בלבד.

3.   למועמדים בעלי תעודת בגרות אשר השיגו ציון  600 ומעלה (לא משוקלל) בבחינה הפסיכומטרית ומבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים"),  לא יוכנסו ציוני הבגרות לשקלול. כן יהיה עליהם לעמוד בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.

ציון הקבלה מחושב כדלקמן:

1.   חישוב ציון אופטימאלי של ממוצע הבגרות והעברתו לממוצע תקן בגרות.

2.   חישוב ציון פסיכומטרי משוקלל.

3.   שקלול מרכיב הבגרות עם המרכיב הפסיכומטרי לפי היחס המפורט באתרי החוגים.

לחישוב הציון המשוקלל שלך בעזרת מחשבון סיכויי קבלה לחץ כאן.

הסברים לחישוב ציון סופי באמצעות משקלות שונים למרכיב הבגרות כלפי רכיב הציון הפסיכומטרי

                                    ממוצע תקן בגרות                   =   BT

                                    ציון פסיכומטרי משוקלל כללי     =   PC

                                    ציון פסיכומטרי משוקלל מתמטי  =   PM

בכלל חוגי האוניברסיטה למעט חוגים מתמטיים:

כאשר השקלול הוא לפי1:2    BT + 2 x PC  = ציון סופי

                                              3

כאשר השקלול הוא לפי 3:7  3 x BT + 7 x PC  = ציון סופי

                                              10

כאשר השקלול הוא לפי 1:3   BT + 3 x PC  = ציון סופי

                                              4

כאשר השקלול הוא לפי 1:5  BT + 5 x PC  = ציון סופי

                                              6

כאשר השקלול הוא לפי 3:17  3 x BT + 17 x PC  = ציון סופי

                                                20

כאשר השקלול הוא לפי 1:7  BT + 7 x PC   = ציון סופי

                                             8

בחוגים המתמטיים:

כאשר השקלול הוא לפי 1:3   BT + 3 x PM  = ציון סופי

                                               4

כאשר השקלול הוא לפי 1:7   BT + 7 x PM  = ציון סופי

                                              8

דוגמה א׳

נניח שמועמד מסויים מעוניין לבדוק את סיכויי הקבלה שלו לחוג לפילוסופיה. הציון הפסיכומטרי הכללי שקיבל המועמד מהמרכז הארצי הוא 554 וממוצע תקן הבגרות שלו  הוא 432.

בתנאי הקבלה של החוג לפילוסופיה המשקל הניתן לציון הפסיכומטרי הוא 2 ולבגרות 1, במידה וציוני הבגרות הם משנת 2015 ואילך . חישוב הציון הסופי המשוער ייעשה לפי הנוסחה:

             BT + 2 x PC  = ציון סופי (אם הבגרות משנת 2015 ואילך)

                     3

             513 = 554 x 2 + 432

                                3

אם ציוני הבגרות הם משנת 2011-2014, משקל הציון הפסיכומטרי יהיה 5 ומשקל הבגרות 1.

חישוב הציון הסופי המשוער יעשה לפי הנוסחה:

534 = 554 x 5 + 432

                6

 דוגמה ב׳

נניח שמועמד מעוניין להתקבל לחוג לסטטיסטיקה: הציון המשוקלל בבחינה הפסיכומטרית לצורך קבלה לחוג לסטטיסטיקה הוא ציון משוקלל מתמטי (PM) והוא שווה עבור מועמד זה 569. ממוצע תקן הבגרות שלו הוא 572.

בתנאי הקבלה של החוג לסטטיסטיקה המשקל שניתן לציון הפסיכומטרי הוא 3 ולבגרות 1.

חישוב הציון הסופי המשוער ייעשה על פי הנוסחה:

BT + 3 x MP  = ציון סופי   (אם הבגרות משש השנים האחרונות)

         4

570 = 569 x 3 + 572

                4

החל מהשנה השביעית ועד השנה העשירית, משקל תעודת הבגרות הוא 1 ומשקל הציון הפסיכומטרי הוא 7, ולכן נחשב:

                                    570 =   569  x  7  + 572

                                                             8

דוגמה ג׳

נניח שהמועמד מדוגמה א׳ מעוניין להתקבל לפקולטה למשפטים: הציון הפסיכומטרי הכללי שקיבל המועמד מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה הוא 554, ממוצא תקן הבגרות שלו 432.  הפקולטה למשפטים נותנת יחס של 7 למרכיב הפסיכומטרי ו–3 למרכיב הבגרות, במידה והבגרות היא משש השנים האחרונות.

חישוב הציון הסופי המשוער ייעשה על פי הנוסחה:

x BT + 7 x PC  = ציון סופי

           10

554 x 7 + 432 x 3 =517

           10

החל מהשנה השביעית ועד השנה העשירית,  משקל תעודת הבגרות הוא 3 ומשקל הציון הפסיכומטרי הוא 17 ולכן נחשב לפי הנוסחה:

554  x  17  + 432  x  3 = 536

           20

 אופן חישוב הציון הפסיכומטרי הכללי והמתמטי

  ציון פסיכומטרי כללי (PC): בכל חוגי האוניברסיטה למעט החוגים המתמטיים, הציון הפסיכומטרי התקף הינו הציון המועבר למועמד על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. ציון זה מורכב משלושה תת מבחנים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. המשקלות לחישוב הציון הפסיכומטרי הכללי הינם: 2 חשיבה כמותית, 2 חשיבה מילולית, 1 אנגלית.

          דוגמה א׳:

          בהנחה שציוני תת המבחנים בבחינה הפסיכומטרית הם:

          חשיבה כמותית  — 117

          חשיבה מילולית —  109

          אנגלית             —  95

         הרי שהציון הפסיכומטרי הכללי, אותו יקבל המועמד מהמרכז הארצי יהיה 554=PC.

 ציון פסיכומטרי מתמטי (PM): בכל החוגים המתמטיים ו/או המדעיים (מתמטיקה, כלכלה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, מערכות מידע ניהוליות, מדעי הרפואה וביולוגיה) הציון הפסיכומטרי התקף הינו ציון המורכב משלושה תת מבחנים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. המשקלות לחישוב הציון הפסיכומטרי המתמטי הינם: 6 חשיבה כמותית, 4 חשיבה מילולית, 1 אנגלית.

         הנוסחה לחישוב הציון הפסיכומטרי המתמטי הינה:

         65.3- 0.514554 x (אנגלית + חשיבה מילולית x 4 + חשיבה כמותית x 6) = PM

         דוגמה ב׳:

         בהנחה שציוני תת־המבחנים בבחינה הפסיכומטרית הם:

         חשיבה כמותית — 117

         חשיבה מילולית — 109

         אנגלית — 95

         הרי שהציון הפסיכומטרי המתמטי יהיה:

         569  = 65.3 – 0.514554  x  (95 + 109  x  4 + 117  x 6) = PM

אופן חישוב ממוצע בגרות או תעודת שוות ערך

תעודת בגרות או תעודה שוות ערך

תעודת הבגרות תקלט ע״י האוניברסיטה ישירות ממשרד החינוך. תנאי כללי לקבלה ללימודים באוניברסיטת חיפה הוא תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך והתרבות, עליה מצוין “זכאי לתעודת בגרות“. מועמד, אשר בעת ההרשמה, אין בידיו, עדיין, תעודת בגרות מלאה,  או שברצונו לשפר ציונים, יבצע את תהליך ההרשמה כנדרש ובמועד, וימציא את התעודה לאחר מכן.

על מועמדים מעל גיל 30  שאינם בעלי תעודת בגרות, טרם תחילת הלימודים, לעמוד בהצלחה בלימודי תכנית ההכנה ללימודים אקדמים אשר מתקיימים במכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה .

סוגי התעודות המוכרות לצורך קבלה

א.   תעודת בגרות.

1)  תעודת בגרות על־פי מתכונת הלימודים הישנה (ללא יחידות לימוד).

2)  תעודת בגרות ישראלית על־פי מתכונת הלימודים החדשה בהיקף של 20 יחידות לימוד לפחות בבחינות החיצוניות. הוועדה הבינאוניברסיטאית למדיניות הקבלה הציבה דרישות נוספות לקבלה לאוניברסיטאות לגבי בעלי תעודת בגרות על־פי המתכונת החדשה:

         2.1  תנ“ך, הבעה  עברית, ספרות* – סה“כ  6 יח“ל ומעלה

         2.2              ידע העם והמדינה                              —                                 2 יח“ל ומעלה

                            (או לחילופין אזרחות 1 יח“ל ותולדות עם ישראל/היסטוריה 2 יח“ל לפחות)

         3.2            מתמטיקה                                          —                                3 יח“ל ומעלה

         4.2            אנגלית**                                         —                                 4 יח“ל ומעלה

         5.2            מקצוע בהיקף מוגבר***                     —                                 4 יח“ל ומעלה

         6.2            מקצוע כללי (בחינה או עבודה)             —                                 2 יח“ל ומעלה

*   במגזרים שונים (דתי, ערבי וכו׳) קיימים מקצועות חלופיים (מחשבת ישראל, ערבית, עברית והבעה, מורשת הדרוזים וכו׳).

**  קבילה גם בחינה חיצונית בשפה הצרפתית או השפה הרוסית ברמה של 4 יח“ל ומעלה, בתנאי  שיש גם בחינת בגרות באנגלית ברמה של 3 יח“ל לפחות.

***    אחד ממקצועות החובה או הבחירה בנוסף על אנגלית. צירוף מקצועות לא יחשב כמקצוע מוגבר.

 ב.  תעודת גמר של המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה, או תעודת גמר של מכינה קדם־אקדמית מאוניברסיטאות אחרות מוכרות בארץ בצירוף תעודת בגרות מלאה.

ג.   תעודת בגרות מחו"ל בצירוף אחת מהתעודות הבאות: תעודת סיום מכינה אוניברסיטאית מאוניברסיטת חיפה, או תעודת סיום מכינה קדם־אקדמית מאוניברסיטאות מוכרות בארץ, או כל תעודה אחרת שרמתה שווה לרמת תעודת בגרות ישראלית.

תקפות תעודת הבגרות

שנת הזכאות לתעודת הבגרות לצורך חישוב ציוני הקבלה, למועמדים ששיפרו שני מקצועות בגרות או יותר, תהיה שנת השיפור האחרונה.

חישוב ממוצע ציוני הבגרות או תעודות מקבילות

ממוצע ציוני תעודת הבגרות ותעודות מקבילות הקובע לצורך הרשמה וקבלה ללימודים לקראת שנה"ל תשפ"ב הוא זה שיחושב על ידי האוניברסיטה. להלן אופן החישוב:

1.   תעודת בגרות לפי המתכונת הישנה (בלי יחידות לימוד)

     ממוצע הבגרות של מועמד בעל תעודת בגרות לפי המתכונת הישנה מורכב מממוצע פשוט של ציוני בחינות הבגרות בתוספת של 1.25 נקודות. אופן החישוב הוא כלהלן:

א)  סיכום כל ציוני הבחינות.

ב)   חלוקת הסכום שהתקבל למספר הציונים.

ג)    הוספת 1.25 למנה שהתקבלה.

לדוגמה: ממוצע 7.0 הופך ל־8.25.

2.   תעודת בגרות לפי המתכונת החדשה (עם יחידות לימוד)

     ממוצע הבגרות של מועמד שנבחן לפי המתכונת החדשה יחושב כממוצע משוקלל של ציוני תעודת הבגרות בתוספת בונוסים לפי יחידות הלימוד.

א) בונוסים

 תלמיד אשר נבחן, או הגיש עבודת גמר, במקצוע המזכה בבונוס ברמה של 4 יחידות לימוד לפחות, יקבל בונוסים בתנאים הבאים:

1) הציון בבחינה או בעבודה חייב להיות 6.0 לפחות.

2) המקצוע אינו מורכב מצירוף מקצועות.

3) למקצוע טכנולוגי ראשי, אשר לא מופיע ברשימת המקצועות המזוכים יינתן בונוס רק מ־7 יח“ל ומעלה.

4) מקצועות הליבה מזכים בבונוסים, כמפורט להלן (החל משנת הלימודים תשע"ט):

מתמטיקה: 4 יח"ל בונוס 2 נקודות, 5 יח"ל בונוס 3.5 נקודות (לדוגמא ציון 8 ב-4 יח"ל יהפוך לציון 10 וציון 8 ב-5 יח"ל יהפוך לציון 11.5)

אנגלית, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, תנ"ך, היסטוריה, ספרות, ערבית ועברית (לדוברי ערבית): 4 יח"ל בונוס 2 נקודות, 5 יח"ל בונוס 2.5 נקודות (לדוגמא ציון 8 ב-4 יח"ל יהפוך לציון 10 וציון 8 ב-5 יח"ל יהפוך לציון 10.5).

5)    ביתר המקצועות המזכים (ראה רשימה בהמשך), הבונוס הוא של 1.0 נקודה לציון עבור 4 יחידות (לדוגמה: ציון 7.0 יהפוך ל־8.0) ושל 2.0 נקודות עבור 5 יחידות (לדוגמה: ציון 9.0 יהפוך ל-11.0).

 רשימת המקצועות (שאינם מקצועות ליבה) המזכים בבונוס:

אופטיקה יישומית / אלקטרואופטיקה / מערכות אלקטרואופטיקה

אזרחות

אלקטרוניקה / אלקטרוניקה כללית ותקשורת / מערכות אלקטרוניות

אלקטרוניקה ומחשבים

אמנות / תולדות האמנות / אמנות שימושית

ביולוגיה חקלאית / מיקרוביולוגיה / מערכות ביוטכנולוגיות/ביוכימיה

בקרת תהליכים / בקרת מכונות / בקרה ומחשב

גיאוגרפיה / גיאולוגיה

הבעה עברית

היסטוריה+ידע העם והמדינה (לא כולל אזרחות) / תולדות הערבים והאיסלם**

חינוך גופני

חקלאות / מדעי החיים והחקלאות

חשמל / מערכות חשמל / תורת החשמל

חישוב סטטי וקונסטרוקציות

חשבונאות

טכנולוגית הבניה

טכנולוגיה מוכללת

טלקומוניקציה

כימיה טכנולוגית / תעשיה כימית/ביוכימיה

לימודי ארץ ישראל

לימודי הסביבה

מדע חישובי

מדעי הבריאות

מדעי החברה/מדעי החברה — חוק ומשפט

מדעי ההנדסה

מדעי הטכנולוגיה/מדע וטכנולוגיה לכל

מוסיקה

מדעי המחשב / יסודות תורת המחשב / בינה מלאכותית ומערכות מומחה / מחשבים ומערכות /גרפיקה ממוחשבת

מחול / אמנות המחול

מחשבת ישראל

מיחשוב ובקרה

מטאורולוגיה

מטוס ומערכותיו / מסוק ומערכותיו / מערכות תעופה

מיכון חקלאי / מכונות חקלאיות וטרקטורים / מכונות כוח ותרמודינמיקה / מכונות חום ותרמודינמיקה

מכניקה / מכניקה הנדסית/מכטרוניקה

מיכשור ובקרה

מינהל וכלכלה (מ־5 יחידות לימוד)

מכשירים ופיקוד

מערכות בקרה ממוחשבות / מערכות פיקוד ובקרה

מערכות בזק

מערכות חומרה ותוכנה / מערכות תכנון וייצור / מערכות סיב"מ / מערכות תיב"מ

מערכות תקשורת ומיתוג

ניהול

ניהול משאבי אנוש

סינית

עיבוד נתונים אוטומטי/ניתוח מערכות וארגון קבצים

עם ועולם

ערבית (שפה זרה)

פילוסופיה

פרקי מכונות וחוזק חומרים

צרפתית*

קולנוע/אמנות הקולנוע/טלוויזיה וקולנוע

קירור ומיזוג אויר

שפה זרה נוספת (4 יח"ל לפחות — לא שפת ההוראה)

תושב"ע

תיאטרון/תולדות התיאטרון/ספרות התיאטרון

תיירות

תכנון הנדסי של מבנים

תכנון ותכנות מערכות

תכנון פרקי מכונות / תכנון יישומים מנהליים

תלמוד

תקשורת המונים/מבוא לתקשורת המונים

תקשורת וחברה

תרמודינמיקה / מנועי מטוסים ותרמודינמיקה

** במקרים בהם אין בחינת בגרות באזרחות יפוצל המקצוע כך שיחידת לימוד אחת תוקצה לאזרחות והיחידות הנותרות להיסטוריה. במקרה זה יינתן בונוס רק אם יוותרו בהיסטוריה 4 יח"ל לפחות.

ב)  חישוב הממוצע המשוקלל

     לאחר חישוב הבונוסים בציוני בחינות ועבודות ב־4 יח"ל לפחות, מחושב הממוצע המשוקלל באופן  הבא:

     1) הציון בכל מקצוע (כולל הבונוס, אם יש) מוכפל במספר יחידות הלימוד של אותו מקצוע.

     2) מסכמים את כל המכפלות.

     3) מחלקים את סך המכפלות לסך יחידות הלימוד.

ג)   חישוב ממוצע משוקלל אופטימלי

     כאשר בתעודת הבגרות ציונים ביותר מ־20 יחידות לימוד, יכלול הממוצע המשוקלל רק  את הציונים הגבוהים יותר מתוך המקצועות שאינם מקצועות החובה, כפי שנקבעו על־ידי משרד החינוך והתרבות, ובתנאי שסך יחידות הלימוד של הציונים המשוקללים יהיה 20 לפחות. לצורך מועמדות לאוניברסיטה יילקח בחשבון רק הממוצע הגבוה ביותר מבין הממוצעים האפשריים המקיימים את התנאים הבאים:

    1)   בחישוב יכללו מקצועות החובה כפי שנקבעו על־ידי משרד החינוך והתרבות.

2)   מבין שאר המקצועות יכללו בחישוב הממוצע רק המקצועות שהכנסתם לחישוב תביא לממוצע הגבוה ביותר, ובתנאי  שסך כל יחידות הלימוד הוא 20 לפחות והרכב התעודה עומד בדרישות שהציבה הוועדה הבינאוניברסיטאית למדיניות הקבלה.

3. תעודת בגרות מחו"ל

תעודת בגרות מחו"ל מתקבלת כשוות ערך לתעודת הבגרות הישראלית, אך ציוניה אינם נלקחים לחישוב לצורך קבלה לאוניברסיטה. ההחלטות נעשות על־פי הציון הפסיכומטרי בלבד.

     על פי תנאי הקבלה, מועמדים עולים חדשים (הנמצאים בארץ עד תקופה של 5 שנים), בעלי תעודת בגרות מחו"ל, מחויבים במכינת עולים של אוניברסיטת חיפה או של אחת האוניברסיטאות המוכרות בארץ, למעט:

     1.  מועמדים מעל גיל 23;

     2.  מועמדים שסיימו שנת לימודים אחת לפחות במוסד אקדמי בארץ או בחו"ל;

     3.  מועמדים העומדים בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים לגבי ידע בעברית ובאנגלית;

     4.  מועמדים אשר שירתו בצה"ל.

         האוניברסיטה משאירה לעצמה זכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה הנ"ל.

4.   תעודת המכינה האוניברסיטאית מאוניברסיטת חיפה

     כל המקצועות הנלמדים במכינה נכללים בחישוב הממוצע. להלן אופן החישוב:

     מכינת בגרות: ממוצע המכינה מחושב כממוצע משוקלל של 16 יחידות לפחות לאחר חישוב בונוסים למקצועות שנלמדו ב־4 או 5 יחידות לימוד.  גובה הבונוסים זהה למפורט בפרק "תעודת בגרות לפי מתכונת חדשה".

     מכינה כללית (שנתית/אביב): ממוצע המכינה מחושב כממוצע משוקלל של 18 יחידות לפחות לאחר חישוב בונוסים למקצועות שנלמדו ב־4 או 5 יחידות לימוד. גובה הבונוסים זהה למפורט בפרק "תעודת בגרות לפי מתכונת חדשה".

     מכינת ערב ללא יחידות לימוד: הממוצע מחושב כממוצע פשוט של ציוני המכינה בתוספת של 0.5 לממוצע המחושב.

      מכינת ערב עם יחידות לימוד: ממוצע המכינה מחושב כממוצע משוקלל של 18 יחידות לפחות לאחר חישוב בונוסים למקצועות שנלמדו ב־4 או 5 יחידות לימוד. גובה הבונוסים זהה למפורט בפרק "תעודת בגרות לפי מתכונת חדשה".

     מכינת עולים: הממוצע מחושב כממוצע משוקלל לאחר הוספת בונוסים למקצועות שנלמדו ב־4 או 5 יחידות. גובה הבונוסים זהה למפורט בפרק "תעודת בגרות לפי מתכונת חדשה". לאחר מכן יינתן לממוצע המשוקלל בונוס של 1.0 נקודה.     ממוצע ציוני המכינה יכלל בשקלול עם הציון הפסיכומטרי רק במקרים בהם ישפר את סיכויי הקבלה.

5. מכינה כללית מאוניברסיטה מוכרת בארץ, בצירוף תעודת בגרות (מכינות ממכללות אינן קבילות)

     להלן אופן החישוב:

א.   במכינה ללא יחידות לימוד (או עם יח"ל חלקית)  מחושב ממוצע פשוט של ציוני המכינה בתוספת של 0.5 נק׳ לממוצע מחושב.

ב.  במכינה עם יחידות לימוד מחושב ממוצע משוקלל לאחר מתן בונוסים  למקצועות הרלוונטים.

ג.   מכינת עולים מתקבלת כשוות ערך למכינת עולים של אוניברסיטת חיפה, אך ציוניה לא נלקחים לחישוב ציון הקבלה.

6.   בעלי תארים

     מועמדים בעלי תואר שמבקשים להתקבל לחוג/י תואר ראשון הדורשים עמידה בתנאי הקבלה הרגילים, דהיינו עמידה בחתך הקבלה, יכולים להתקבל על סמך אחת משתי האפשרויות בעלת התוצאה הטובה ביותר: 1) שקלול בין ממוצע ציוני הבגרות והציון הפסיכומטרי; 2) שקלול בין ממוצע התואר והציון הפסיכומטרי.  לפני השקלול, מוסיפים 10% לציון ממוצע התואר הראשון,  20% לציון ממוצע התואר השני. התואר השלישי נחשב שווה ערך לממוצע בגרות בציון 12 (בסולם 10).

     ציוני כל שלושת התארים יהיו תקפים ללא קשר לשנת קבלת התעודה.  תנאי הקבלה למועמדים בעלי תואר אקדמי מפורטים בטבלה באתר זה

העברת ציון בגרות/מכינה לציון התקן

לאחר שחושב ממוצע הבגרות/המכינה המתאים (לפי הסעיפים הקודמים) הוא מועבר לסולם ציונים המקביל לסולם הציונים בבחינה הפסיכומטרית. נוסחת המעבר משתנה מעט משנה לשנה; להלן הנוסחה המקובלת לשנת הלימודים תשפ"ג.

                                    ממוצע הבגרות/המכינה = B

                                    ממוצע תקן בגרות/מכינה =  BT

                                                     B=BT*10-330

דוגמאות להעברת ממוצע בגרות לממוצע תקן בגרות

                     א            ב            ג                ד                          ה

                  ממוצע      כופל      מחוסר    מכפלה בכופל   ממוצע תקן בגרות/מכינה

                  הציונים                                (א x ב)            הפחתת המחוסר

                                                                                            (ד-ג)

דוגמה א׳       7.62           10        330          762                         432

דוגמה ב׳       9.02           10        330          902                         572

 לחישוב ממוצע הבגרות שלך והציון המשוקלל באמצעות מחשבון סיכויי קבלה לחץ כאן.

אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.
עידכון אחרון: 08.01.2023