חזון מבקרת האוניברסיטה

ביקורת בונה, מקצועית, מכבדת ומכוונת לאתגרי העתיד,
העוזרת לאוניברסיטה להשיג את מטרותיה ויעדיה בצורה יעילה ואפקטיבית.