חזון המולטיברסיטה

מאז ומתמיד התגאינו במרקמו הייחודי של גוף הסטודנטים אשר בחרו ללמוד באוניברסיטת חיפה. אנו מאמינים בכל לב, כי במקום שבו יהודים, ערבים, דרוזים, חרדים, חילוניים, עולים חדשים ואנשי מערכת הביטחון מתכנסים כדי להרחיב את הדעת ולגדול יחד – במקום כזה, מתחוללים ניסים.

על אף הישגנו בתחום המדעי, אנחנו חסרים כיום תחומים חיוניים כמו הנדסה למיניה, וכן קשת רחבה של מדעי החיים הנחקרים ונלמדים במוסדות אקדמיים אחרים. בנוסף, התחרות בזירה האקדמית בישראל ובחו”ל, כמו גם המהפכה הטכנולוגית של השנים האחרונות, אתגרו את המודל הקיים והמחישו את הצורך בשינוי יסודי.

לפיכך, עלינו לבצע שינוי, אם ברצוננו להישאר רלוונטיים. עלינו להרחיב את הפרופיל הדיסציפלינרי שלנו, במקביל למעבר הדרגתי למחקר ממוקד-סוגיה ((Problem-Based Research המשלב צוותי מחקר מתרבויות מחקר מגוונות. אנו מציעים להגדיר מחדש מסגרות חשיבה ועבודה, ייחודיות ומתאימות יותר לאוניברסיטת חיפה.

בדרך למהפכת המולטיברסיטה
שבע אוניברסיטאות המחקר בישראל מוגדרות במידה רבה על פי מיקומן הגאוגרפי. רוב האוניברסיטאות קשורות בטבורן לנקודה פיזית מסוימת, בה הן מעגנות קמפוס גדול ומרכזי. בניגוד למודל הקיים, כאן אנו מציעים שאוניברסיטת חיפה תתפרס ככל הניתן במרחב העירוני, על מנת למלא את ייעודה באופן מיטבי. על ידי התמזגות במרחב העירוני והאזורי, נוכל לייצר ולהציע פתרונות לסוגיות החברתיות, הטכנולוגיות והתרבותיות הבוערות של המאה העשרים ואחת. אוניברסיטה מרובת קמפוסים תוכל להשפיע מבחינה תרבותית וסוציו-אקונומית על סביבתה ומתוך כך, לייצר גם יתרון מדעי המבוסס על פתרון בעיות אמתיות. את המודל הזה אנו מכנים “מולטיברסיטה.”

המולטיברסיטה היא תפיסת עולם שבמרכזה הסרת חומות בתוך המרחב האקדמי ומחוצה לו. המולטיברסיטה כרשת חיה ונושמת, יוצרת יחסי גומלין בין דיסציפלינות קיימות וחדשות, מאפשרת גישה רחבה להשכלה גבוהה ומטפחת שיתופי פעולה בין האקדמיה לשחקנים נבחרים במרחב. אנו מגדירים את עצמינו על פי מי ומה שאנו מכילים לתוכנו, ולא על פי מי ומה שאנו מדירים מקרבנו.

משימתנו העיקרית היא להציע אכסניה מעוררת השראה למחקר והוראה. הרשת האינטראקטיבית שלנו – הפיזית והווירטואלית – להוראה, לימוד ומחקר, מאפשרת איתור פתרונות יצירתיים וחדשניים לנושאים הבוערים העומדים בפני האנושות במאה העשרים ואחת. בשל הכורח להסתגל לשינויים מהירים ותכופים, על האוניברסיטה לשנות את הארכיטקטורה האקדמית והפיזית שלה, תוך שהיא מפתחת יכולת לחבר בין אנשים ודיסציפלינות. 

הארכיטקטורה של האוניברסיטה החדשה היא רשתית וכוללת התמחויות מקומיות המעוגנות בפורטלים שונים, ומטפחות ביניהן קשר מחקרי רב תחומי. באופן אידאלי, סטודנטים וחברי סגל במגוון הפורטלים, ינועו ויתקשרו בחופשיות ובקביעות בתוך הקמפוס הייעודי, בין הקמפוסים וכן בין הקמפוסים לבין המרחב העירוני והאזורי. כל זאת, באופן מעשי – פיסי, ובאמצעים וירטואליים מתקדמים התומכים בתקשורת ובהעברת נתונים מהירה, מבלי לאבד את הקשר הישיר לליבת האוניברסיטה.

הרכיב הארגוני המהותי ביותר במודל המולטיברסיטה הוא הקמפוס, כנקודת כניסה אל המרחב האינטלקטואלי. הקמפוס יהיה למרכז פעילות אקדמי הנע סביב ציר רב-תחומי. בעולם מושלם, כל אחד מן הקמפוסים נסמך על נקודות החזקה של הקמפוסים האחרים ומתנהל על בסיס היתרונות המובנים שלו. במקביל, כל אחד מן הקמפוסים מהווה חלק בלתי נפרד מ”קמפוס האם” אשר על פסגת הכרמל.

עד כה זיהינו את האתרים המתאימים ביותר עבור הקמפוסים הייעודיים ואנו מתקדמים בתמיכתם של הגופים האקדמיים והמנהליים הרלוונטיים בתוך האוניברסיטה, אל עבר מימוש החזון, כמוצע  באיור מטה:

 

מגוון שיתופי הפעולה שמספקת המולטיברסיטה יעגנו חזון המושתת על ארבע אבני יסוד:

  • טיפוח מנהיגות מדעית וחברתית
  • מתן מענה לסוגיות הבוערות בסדר העדיפויות הלאומי
  • חיזוק מומחיות קיימת
  • ביסוס האוניברסיטה כסוכן שינוי לעיר חיפה, צפון הארץ ומדינת ישראל כולה

עד שנת 2025, אנו שואפים להשלמת המהלך לייסודה של המולטיברסיטה על ידי יצירת רשת קמפוסים לפי החלוקה הבאה: קמפוס הכרמל (הקמפוס הראשי והמטה האקדמי והמנהלי של האוניברסיטה), קמפוס העיר (בית הספר למדעי הנתונים והדיגיטל), קמפוס מדעי הים (המרכז את כל תחום המחקר וההוראה הימיים), קמפוס לימודי ההנדסה (בכרמיאל), קמפוס מדעי הבריאות – מגדל התגליות ע”ש הלמסלי (בשיתוף עם בית החולים רמב”ם ובו ירוכזו המעבדות הפרה-רפואיות), וקמפוס מחקרי בשנחאי (ECNU). כל זאת, תוך שמירה על מקומו של קמפוס הכרמל כקמפוס המרכזי וכליבת האוניברסיטה.

אין לנו ספק כי הקמה ותפעול נבונים של מערך הקמפוסים המוצע, יגדילו משמעותית את יכולת גיוס הסטודנטים שלנו לכל התארים ובעיקר לתואר הראשון, יעמיקו את החתימה המדעית שלנו ויאפשרו פיתוח וביסוס של מערכת יחסים סימביוטית עם הסביבה. בדרך זו אנו מציעים לכונן בידול לטובה, השפעה ארוכת טווח על מערכת ההשכלה הגבוהה והכרה אקדמית ברמה הלאומית והבינלאומית.

סיכום
המולטיברסיטה נפרשת במרחב ועל כן פתוחה ונגישה לכל. אנו סבורים ומאמינים בלב שלם, כי אין לקבל את מיקומה הפיסי של אוניברסיטת חיפה ב”פריפריה” הגאוגרפית הישראלית, כגזירה. המיקום שלנו, כמו גם המרקם האנושי, הם מקור לעושר רב של אפשרויות. כיום, בעידן הגלוקאלי (glocal), קיימת הזדמנות פז לייצר “תחושת שייכות” חדשה, ואגב כך לעצב סוג חדש של זהות – גמישה ורגישה יותר לסביבה. יש ביכולתנו להציע פתרונות רב-גוניים ורב-תחומיים מופלאים לבעיות ההווה והעתיד, ועלינו לעשות זאת באופן זהיר ומעז, בעת ובעונה אחת.

השנה אנו רושמים שיא של כל הזמנים בחזית גיוס המשאבים. אנו רואים בהישג זה הצהרת נאמנות וביטחון מצד שותפינו לדרך, והבעת אמונתם ביכולתנו ליצור מחר טוב יותר עבור האוניברסיטה. נמשיך להשקיע את מיטב מרצנו על מנת לוודא כי מדובר באות המבשר על בוא שחר של יום חדש.

שלכם,

פרופ’ רון רובין
נשיא אוניברסיטת חיפה