חזון אקדמי

אוניברסיטת חיפה היא אוניברסיטת מחקר הנטועה במרחב גיאוגרפי של הר, עיר וים ובליבו של מארג אקולוגי-חברתי-כלכלי ייחודי. היא שואפת להיות מגדלור של מדע ומצוינות מחקרית רב-תחומית בעיר חיפה, בצפון מדינת ישראל, במדינה ובעולם כולו.
אוניברסיטת חיפה רואה במחויבות החברתית והסביבתית יעד אסטרטגי לשינוי עתיד האנושות והחברה הישראלית; מחויבותה הציבורית תהיה שזורה במרקם החיים החברתי, התרבותי, הקהילתי והגיאוגרפי של תושבי מדינת ישראל.
אוניברסיטת חיפה תהיה המנוע לפיתוח מנהיגות חברתית, ציבורית ועסקית ותקדם קיום משותף אמיתי ויום-יומי בין בני כל הדתות והעדות בישראל.