ועדות אתיקה במחקר – אוניברסיטת חיפה

כללי

בהתאם להחלטות הסנאט מ- 10.12.09 ומ- 15.5.11, כל מחקר בהשתתפות בני-אנוש, הנערך במסגרת, תחת חסות או בהשתתפות חוקר מאוניברסיטת חיפה חוקר/ת באוניברסיטה חייב להיות מוגש לבדיקת ועדת אתיקה פנים מוסדית, ולאישורה.

על הבקשה להיות מוגשת בחתימת החוקר הראשי/האחראי במחקר.

תוקף אישור ועדת האתיקה הוא 4 שנים.

"למילוי טופסי הבקשה לוועדה, לנוסח דפי הסבר וטופסי הסכמה רלוונטיים ולהנחיות נוספות, אנא לחצו על הלינק המוביל לוועדת האתיקה, אליה מוגשת הבקשה".

הנחיות וטפסים של ועדת האתיקה של מדעי הרווחה ובבריאות

הנחיות וטפסים של ועדת האתיקה של מדעי החברה: 

הנחיות וטפסים של החוג לפסיכולוגיה