הצוות:

פרופ’ זהר אביתר-דוורסקי
נציבה
טלפון:048249668
טלפון נייד:   052-5290842
דוא”ל:     zohare@research.haifa.ac.il

ד”ר ורדית גרבר
סגנית נציבה
טלפון עבודה 04-8240040 טלפון נייד054-3213923
דוא”ל: vgarber@univ.haifa.ac.il

פרופ’ ענת דרך זהבי
סגנית הנציבה
טלפון נייד: 0545349080
דוא”ל : anatdz@research.haifa.ac.il

גב’ מירב אילון
סגנית נציבה
טלפון עבודה: 04-8240027 טלפון נייד:054-3213951
דוא”ל: dmerave@univ.haifa.ac.il

גב’ אמאל עבאס-ח’יליליה
סגנית נציבה
טלפון 04-8240843 נייד 0543213902
דוא”ל: aabbas@univ.haifa.ac.il

גב’ מאירה יורן
מרכזת הועדה
טלפון: 04-8240476
טלפון נייד: 054-3933098
דוא”ל: myourke1@univ.haifa. Ac.il

להגשת תלונה או פניה נא לפנות ל-ombud@univ.haifa.ac.il