הצוות:

פרופ' ענת דרך-זהבי
נציבה
טלפון עבודה 04-8288010
טלפון נייד 054-5349080
דוא"ל: adrachze@univ.haifa.ac.il

גב' מירב אילון
ראש מינהל הפקולטה
טלפון: 04-8240331/2
טלפון נייד 054-3213951
דוא"ל: dmerave@univ.haifa.ac.il

גב׳ שרה להיאני
סגנית נציבה
מנהלת פרויקט ויצ"ו ור.מינהל ביה"ס לעיצוב
טלפון עבודה
04-8240603 טלפון נייד 0525637460
דוא״ל: nsarah@univ.haifa.ac.il 

גב' מיכל מעוז-ברוך
מרכזת הועדה
טלפון 04-6647908 טלפון נייד 052-8668975
דוא"ל: mmaoz@univ.haifa.ac.il

להגשת תלונה או פניה נא לפנות ל-ombud@univ.haifa.ac.il