הצוות:

פרופ’ ענת דרך-זהבי
נציבה
טלפון עבודה 04-8288010
טלפון נייד 054-5349080
דוא”ל: adrachze@univ.haifa.ac.il

גב’ מירב אילון
סגנית נציבה
טלפון עבודה: 04-8240027 טלפון נייד 054-3213951
דוא”ל: dmerave@univ.haifa.ac.il

אמאל ח'ליליהגב’ אמאל עבאס-ח’יליליה
סגנית נציבה
טלפון עבודה 04-8240843 טלפון נייד 0543213902
דוא”ל: aabbas@univ.haifa.ac.il

גב׳ שרה להיאני
סגנית נציבה
מנהלת המחלקה לסגל אקדמי באגף משאבי אנוש
טלפון עבודה
04-8240603 טלפון נייד 0525637460
דוא״ל: nsarah@univ.haifa.ac.il 

גב’ מירי בודניוק
סגנית נציבה
ראש מינהל הפקולטה למשפטים
טלפון עבודה: 04-8240694  טלפון נייד: 0543933096
דוא”ל: mdavid@univ.hafia.ac.il

גב’ מיכל מעוז-ברוך
מרכזת הועדה
טלפון 04-6647908 טלפון נייד 052-8668975
דוא”ל: mmaoz@univ.haifa.ac.il

להגשת תלונה או פניה נא לפנות ל-ombud@univ.haifa.ac.il