היחידה לאחזקה משקית:

ניהול התפעול השוטף ומתן שירותי אחזקה משקיים בכלל מבני ומתקני האוניברסיטה, המהווים תשתית פיזית לפעילויות האקדמיות של האוניברסיטה.

מנהל היחידה – חיים הלוי

שעות פעילות
ראשון – חמישי  בין השעות 06:00-22:00
יום שישי וערבי חגים 06:00-14:00

בנין ראשי, קומה 2, חדר 235

מנהלת היחידה

 • חיים הלוי – מנהל היחידה –04-8249253 / 53253 / 054-2688298 / 6298
 • כרמית פרץ – מרכזת היחידה – 04-8249267/ 53267/050-2696252
 • חסאן אבו-פארס – ראש מדור ניקיון –04-8240428 / 52428 / 054-2899955 / 6955
 • תומר ראובני – מנהל גוש מגדל אשכול והמשכן לאומנויות – 04-8240424 /52424 / 052-8699878 / 6878
  מגדל אשכול – 04-8249059 / 53059 / 054-3933067 / 6067
  משכן לאומנויות – 04-8240328 / 52328 / 052-6178247 / 6247
 • מוטי וקראט – מנהל גוש בניין ראשי – 04-8240243 / 52243 / 054-2688307  / 6307
  בניין ראשי – 052-8699859 / 6859  – אחראי משמרת
                    052-6178248 / 6248
                    052-6178267 / 6267
                    054-3933051 / 6051
                    054-3933052 / 6052
 • גדעון חיימוביץ' – מנהל גוש בניינים רבין ובית הסטודנט – 04-8249515 / 53515 /
  054-2688306 / 6306
  בניין רבין – 04-8249515/556   
                   052-8699861 / 6861
                   052-6178246 / 6246
  בית הסטודנט – 04-8288949 /58949
                         054-2688313 / 6313
 • שלמה לוי – מנהל גוש בניינים חינוך ורווחה – 04-8288230 / 58230 / 052-6178249 / 6249
  בניין חינוך ומדעים ובניין ג'יקובס – 052-8699862 / 6862
  052-6178245 / 6245
  בניין הפקולטה לרווחה ובריאות – 04-8249900 / /53900
                                                 052-8699879 / 6879
 • מארק בורובוי – מנהל גוש בניינים רב תכליתי, בית סאלא, מדרגה וביטחון
  04-8240595 / 52595/054-7989043/ 6043
  צוות בניין – 052-8699860 / 6860 052-6178244 / 6244                 

העסקה ישירה של עובדי הניקיון: 
באוקטובר 2018 בוצע שינוי חשוב במבנה ההעסקה של עובדי הניקיון ואלו נקלטו כעובדי האוניברסיטה, בהתאם להחלטה של הוועד המנהל. 
אוניברסיטת חיפה היא האוניברסיטה הראשונה שיישמה את העסקת עובדי הניקיון ישירות,
בהתאם למדיניות ההנהלה והערכים החברתיים המנחים את פעילותה.
במסגרת המהלך נקלטו כ–80 עובדות ועובדי ניקיון להעסקה ישירה בסגל המנהלי.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001235786