ההרשמה לסמסטר א’ תשפ”א סגורה. ההרשמה לשנת תשפ”ב תחל ב 17.01.21

ההרשמה לסמסטר א’ תשפ”א סגורה. ההרשמה לשנת תשפ”ב תחל ב 17.01.21