בחינות פסיכומטריות

מועד: פברואר 2024 

תאריכי הבחינות: 14-15.02.2024

פתיחת ההרשמה: 14.01.2024

הוראות לגבי ההרשמה (הפניה בלשון זכר לצרכי נוחות, ההוראות מתייחסות לכל המגדרים)

 • הקישור יהיה תקף לכל המועדים.
 • במועד פתיחת ההרשמה ייפתח בשעה 20:00 וייסגר בשעה 20:15
 • יש לשים לב שאותו קישור מקבל תגובות גם ממשגיחים ותיקים וגם ממשגיחים חדשים.
 • משגיח שלא השגיח אף פעם באוניברסיטת חיפה ייחשב כמשגיח חדש גם אם השגיח במקומות אחרים!
 • בעת ההרשמה עליכם לרשום מספר תעודת זהות בלי אפסים מובילים.
 • המערכת החדשה שולחת מיילים לכל מי שנרשם בין אם מייל קבלה או מייל דחייה. במידה וההרשמה לא הייתה תקינה לא תקבלו מייל וכך תפספסו את ההזדמנות להשגיח.

הקבלה להשגחה היא במתכונת כל הקודם זוכה.

 • ההרשמה פתוחה לעובדי אוניברסיטת חיפה וגם לסטודנטים פעילים של אוניברסיטת חיפה בלבד. העניין ייאכף ביום התדרוך שבו עליכם להציג תעודת סטודנט או עובד אוניברסיטה.
 • חשוב להדגיש כי הן על הסטודנטים והן על העובדים חלים תקנוני אוניברסיטת חיפה.
 • מי שנרשם להשגיח מתחייב לא לגשת לבחינה הפסיכומטרית למשך שנה.
 • לגבי בחינות אמי"ר ויע"ל אין התחייבות של שנה אולם מי שצריך לגשת לאחת הבחינות הנ"ל הוא אינו רשאי להשגיח באותו מועד שבו הוא ניגש.
 • ברגע שאתם נרשמים עליכם להתחייב לכל ימי הבחינה אך זה לא אומר שתשובצו בכל הימים.
 • הבירורים והפניות יש לבצע אך ורק במייל הבא:

Psychometric@univ.haifa.ac.il

קישור להרשמה:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=c26ptT_sZEe8JkWKS7o884UdFIPrdQlGm4TCrJZR4WNUNTQ4VFQwSk40VVI1NzZYV0tDTUxJVFlERS4u&lang=he-IL

מועדי הבחינות הקרובות:

מועד

תאריכי הבחינות

פתיחת ההרשמה

ספטמבר – 2022

5-6.09.2022

04.08.2022

דצמבר – 2022

23,25.12.2022

20.11.2022

אביב – 2023

2-3.04.2023

02.03.2023

 

   

יולי 2023 

5.07.2023 

4.06.2023 

ספטמבר 2023 

4-5.09.2023 

6.08.2023 

דצמבר 2023 

8,10.12.2023 

12.11.2023