דו"ח הנשיא ודו"ח הרקטור למושב הפתיחה של חבר הנאמנים ה-50