בית מלאכה לעבודות מיזוג ומים

כונן מערכות: 052-8699832  (6832),   פקס: 8668

ארז מילוא
מנהל בית מלאכה מערכות
טלפון: 04-8240245 (52245/53533)  ‎052-8510026‏‏‏
דוא"ל: emilo@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

מישל גולן
טכנאי קירור ומיזוג אויר בכיר
טלפון: 04-8240245 (52245)  ‎052-8699832‏‏‏
דוא"ל: mgolan@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

אביעד הלטמן
טכנאי קירור ומיזוג אויר
טלפון: 04-8240245 (52245)  ‎052-6178259‏‏‏
דוא"ל: ahaltman@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

בוריס קרנקוס
טכנאי קירור ומיזוג אויר
טלפון: 04-8240245 (52245)  ‎052-6178260‏‏‏
דוא"ל: bkrankus@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

תומר יפרח
טכנאי קירור ומיזוג אויר
טלפון: 04-8240245 (52245)  ‎054-2688287‏‏‏
דוא"ל: tyifrah@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

בוריס לפטוחין
טכנאי קירור ומיזוג אויר
טלפון: 04-8240245 (52245)  ‎054-6178235‏‏‏
דוא"ל: blapatuhi@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

אלכס רבינוביץ'
טכנאי קירור ומיזוג אויר
טלפון: 04-8240245 (52245)  ‎052-6178256‏‏‏
דוא"ל: arabinov1@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

שלמה בן-סימון
טכנאי קירור ומיזוג אויר
טלפון: 04-8240245 (52245)  ‎052-6178258‏‏‏
דוא"ל: sbensim1@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

שלמה פינטו
מכונאי דוודים ומיזוג אויר
טלפון: 04-8240245 (52245)  ‎052-6178255‏‏‏
דוא"ל: spinto@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה

צחי ואנונו
שרברב
טלפון: 04-8240245 (52245)  ‎054-3933091‏‏‏
דוא"ל: ivanunu@staff.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, מנהרה