ביצוע החזרי הוצאות נסיעה

ביצוע החזרי הוצאות נסיעה יש להגיש בדואר פנימי או חיצוני לכתובת:

תהילה ביטון
מגדל אשכול קומה 24
שד' אבא חושי 199 , הר כרמל
אוניברסיטת חיפה 3498838

שינוי בהוראה זו יפורסם בהתאם להנחיות הנהלת האוניברסיטה, ובהתבסס על תחלואת הקורונה.

לכל שאלה בנושא ניתן לפנות לגב' תהילה ביטון

בטלפון: 04-8240138

או במייל : tlevy@univ.haifa.ac.il

בברכה,

יחידת החשבות.