בטיחות בתעבורה

אחראי לכשירות ובטיחות כלי הרכב בארגון וסדרי בטיחות תעבורה בשטחי הקמפוס.
פועל להגברת המודעות לנהיגה בטוחה בקרב העובדים.

קובי גל – קצין בטיחות בתעבורה  

שעות פעילות
ימים א'  ו- ג' – בין השעות – 08:00-16:00
יום ה' – בין השעות –  08:00-12:00 

טלפון – 04-6647991 | פנימי: 57191.

מיקום – מגדל אשכול, קומה 6, חדר 06