לומדה

"לומדה למניעת הטרדה מינית"

הלמדה פותחה במטרה להגביר מודעות ולהנגיש את תחום מניעת הטרדה מינית לכלל האוניברסיטה, במטרה לקדם סביבה מכובדת ומכבדת, שוויונית וראויה, קרקע פורייה ללימודים, להתפתחות אישית מקצועית וחברתית, לחילופי דעות וידע, למחקר ועבודה.

 הנהלת האוניברסיטה קבעה כי הלמדה תהיה חובה לכלל הסגל והסטודנטים. 

קישורים

לסטודנטים:

עברית

אנגלית

ערבית

לסגל:

עברית

אנגלית

ערבית