אודות האגף

אגף תפעול  מספק שירותים לוגיסטיים ומשקיים לתמיכה בפעילות השוטפת בקמפוסים.
מנהל את התפעול והאחזקה הבסיסית של מבני ומתקני האוניברסיטה, ומתחזק סביבת עבודה המאפשרת לחברי קהיליית האוניברסיטה תנאים נאותים לקיום כלל הפעילויות בקמפוסים.

תחומי הפעילות :

  • תפעול הבניינים בשוטף
  • תפעול מתקני מזון ושירות
  • שרותי דואר
  • בטיחות בתעבורה
  • מש"ט
  • מרפאת עזרה ראשונה
  • נראות ואיכות הסביבה
  • הפקת טקסי חגים לסגל, טקסי זיכרון וטקסי חלוקת תעודות לבוגרים ומוסמכים

האגף אחראי על מכלול הפעילויות הקשורות לשירותים הניתנים בקמפוס בתחומים אלה לחברי הסגל,
סטודנטים ומבקרים.

פעילות האגף תומכת ביעודה האקדמי של האוניברסיטה,
תוך שמירה על צביונה הסביבתי הייחודי, התאמת משאבי הארגון לצרכי הסביבה המשתנה,
והקפדה על עמידה ביעדים שהוגדרו.

לפניות / הצעות – מרכזת היחידה – 04-8249267 / cperetz@univ.haifa.ac.il