תוספת קומות על גג בנין רבין

 

קמפוס העיר: הנמל 63 – 67

 

בנין למדעי הרווחה והבריאות

 

פרויקט הרכבל

 

חממה טרנסגנית ובנק הגנים לזרעים

 

החלפה ושידרוג מערכות מיזוג בכיתות ואולמות – בקומות 600, 700 צד דרומי

 

שיקום בטונים מגדל אשכול

 

מעבדה לפרופ' אילנה ברמן פרנק – חדר 288 ברב תכליתי

 

 

 

 

 

 

מעבדה לד"ר שרית אברני – בנין רב תכליתי מדעים א'

 

מעבדה לפרופ' אסף דיסטנפלד – חדרים 213-214 בבנין רב תכליתי

 

מעבדה לד"ר עדי לבנת – חדרים 219-220 בבנין רב תכליתי

 

מעבדה לפרופ' ערן טאובר – חדרים 221-222 בבנין רב תכליתי

 

מעבדת מוסיקה לד"ר טל חן – בנין ראשי

 

משרדי מינרווה – בנין ראשי

 

פרויקט נגישות בקמפוס

 

 

 

 

 

הדרכות כיבוי אש וחומרים מסוכנים

 

אנשי הביטחון מקבלים תעודת הוקרה מהמשטרה על פעילות מבצעית

 

הצגת תפיסת האבטחה החדשה באוניברסיטה בהשתתפות רח"ט אבטחה ורישוי