אגף הנדסה תשתיות ובטחון

הנהלת האגף

  • ניהול, תכנון ובניה של מבנים ומתקנים של האוניברסיטה, על פי הנחיותיה של הנהלת האוניברסיטה, כך שישמשו תשתית פיזית לפעילויות של היחידות המזמינות והמאכלסות.
  • ייצוגה של הנהלת האוניברסיטה בפני גורמי פנים וחוץ בכל הנוגע לפיתוח, תכנון והקמה של מבנים ומתקנים.
  • ניהול מערך הביטחון והבטיחות באוניברסיטה ואחריות ליצירת סביבת לימודים בטוחה ומאובטחת במבניי, במתקניי ובמעבדות האוניברסיטה.
  • אחריות על ביטחונם של השוהים בשטחי ובמבני האוניברסיטה, שמירת הרכוש הפרטי ורכוש האוניברסיטה וצמצום הסיכונים והאיומים על האוניברסיטה.

מר נבי עאמר
סמנכ"ל הנדסה תשתיות ובטחון ומהנדס האוניברסיטה

טלפון: 04-8249063 ‎
דוא"ל: namere@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 209/1
ניהול מערך הבטיחות, הבריאות והגהות בתעסוקה תוך הקפדה על איכות הסביבה.

גב' לילך שורצמן
ראש לשכת סמנכ"ל הנדסה תשתיות ובטחון
טלפון: 04-8249063 (53063) 
פקס: 04-8249071
דוא"ל: lshvarzman@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 209

דיאנה שקולניק גורן
אדריכלית האוניברסיטה
טלפון: 04-8249276 (53276) 
דוא"ל: dschoclni@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 227

הכנת פרוגרמת בינוי עבור פרויקטים של הסבות והתאמות באוניברסיטה.

  • אדריכלות ועיצוב פנים למשרדים, מרחבי עבודה, כיתות ומבנים נוספים ברחבי הקמפוס.
  • יישום תכנון מדיניות האוניברסיטה בהכנת תכניות עבודה ממוחשבות, פרטי גמר, כתבי כמויות ומפרטים.
  • ביצוע בקרה אדריכלית על תכניות והיתרי בנייה טרם העברתם לתחזוקה שוטפת.
  • בקרה וליווי לאדריכלים והמתכננים בפרויקטים של בינוי למבנים חדשים, הסבות והתאמות.
  • טיפול בבקשות להיתרים ואישורי בניה.
  • ייעוץ להנהלת האוניברסיטה בתחומים הנדרשים להגשה של תכנית בינוי בקמפוס ושילובה בתב"ע.

איגור יקובסקי
מהנדס חשמל ראשי
טלפון: 04-8288000 (53000)  ‎ ‎ ‎‏‏‏
דוא"ל: igoryako1@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 204

אחריות כוללת לתפעול השוטף והתקין של כלל מערכות החשמל, התקשורת וגילוי האש באוניברסיטה, לרבות אחריות לתחזוקה מונעת ומתוכננת, ניהול פרויקטים בתחומי תשתיות החשמל בקמפוס וסמכות מקצועית בפרוגרמה להקמת מבנים חדשים.

אנדריי שונדריק
מפקח/מנהל פרויקטים בתחום החשמל
טלפון: 04-6146222 (57222)  ‎
דוא"ל: ashundryk@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 0, חדר 034