לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בעבודה סוציאלית

משך הלימודים: 3 שנים מסלול חד חוגי | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן  | אתר החוג