לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בעבודה סוציאלית

משך הלימודים: 3 שנים מסלול חד חוגי | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה:פתוח לסמסטר א' לשנה"ל תשפ"ג | אתר החוג