לימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית

 

משך הלימודים: 3 שנים מסלול חד חוגי | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן  | אתר החוג

הייעוד של בית הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת חיפה הוא להכשיר בוגרים אשר יהיו המנהיגים לעתיד של מקצוע העבודה הסוציאלית, פעילים למען צדק חברתי ומחויבים לשינוי חברתי, ואשר בו זמנית מצוידים בידע, במיומנות ובכלים מקצועיים ברמה גבוהה, כדי לסייע ולקדם פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות.

בית הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת חיפה מציע תוכנית לימודי עבודה סוציאלית, המחויבת לפיתוח עתודה של אנשי מחקר המצטיינים בתחומם, בעלי חשיבה ביקורתית ומודעות חברתית, ולהנחותם בביצוע מחקרים פורצי דרך ובעלי תרומה חברתית. סגל ההוראה כולל חוקרים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה בארץ ובעולם, בעלי מחויבות חברתית גבוהה, ומובילים מחקרים פורצי דרך בעבודה סוציאלית. 

מלגות תוענקנה לתלמידים בעלי פסיכומטרי 620 לפחות*.

*לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.
פרטים מלאים באתר דיקנאט הסטודנטים – היחידה למלגות.

ההחלטה על קבלה ללימודי עבודה סוציאלית לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאןhttps://helpcenter.haifa.ac.il/view/31393/31171).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל 615
 • רמת אנגלית בסיסי לפחות
 • ציון בבחינת יע"ל 120 (עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא היתה עברית)
 • בני 42 ומעלה פטורים מבחינה פסיכומטרית: קבלה על סמך תעודת בגרות מלאה, ראיון חוגי, אנגלית בסיסי וציון יע"ל 120(עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא היתה עברית)
 • הערה: מכינת קיץ חוגית- מועמדים אשר ידרשו להשתתף במכינת קיץ של החוג (פרטים מלאים באתר החוג) התאמתם תבחן במהלך מכינת הקיץ החוגית.
 • אפיק מעבר מיוחד לבוגרי מכינה של אוניברסיטת חיפה לתואר ראשון ללא מבחן  פסיכומטרי 

 • עבודה סוציאלית תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה

  ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח : 85 ומעלה,ראיון קבוצתי

  רמת  סיווג אנגלית: "בסיסי" ומעלה

  רמת סיווג עברית: ציון לחייבים במבחן  יע"ל (מבחן ידע בעברית) 120 מעלה.

 • מועמדים בעלי שנה אקדמית בודדת מתחום דעת שאינו עבודה סוציאלית ממוסד אקדמי מוכר, בהיקף של לפחות 20 נקודות זכות וממוצע של 90 ומעלה. יש לעמוד גם בדרישות הכניסה של ראיון קבלה, רמת אנגלית בסיסי  ורמת יע"ל נדרשת למי שעברית אינה שפת אימו/ה (ציון 120 ומעלה). המתקבלים על סמך קריטריון זה מתקבלים לשנה א.
 • למידע נוסף יש לעיין באתר החוג
 • למחשבון סיכויי הקבלה לחץ כאן

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.


אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

עדכון אתר: 26.01.2023

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים בלימודי עבודה סוציאלית לתואר ראשון, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:

ממוצע 80 לפחות בתואר הקודם

לימודי עבודה סוציאלית מתקיימים במסלול החד-חוגי.

לימודי עבודה סוציאלית פותחים בפני הבוגרים מגוון אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: הבוגרים מועסקים במגוון רחב של שירותים וארגונים של רווחה, בריאות, שיקום, בארגונים ממשלתיים-ציבוריים, ארגוני המגזר השלישי וארגונים פרטיים, בתחומי פעילות נרחבים. לדוגמא במחלקות לשירותים חברתיים, במרפאות בריאות הנפש, מרכזי שיקום, פנימיות, בתי ספר, מרכזי יום לזקנים, בתי אבות, המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, צבא, במפעלים וארגונים עסקיים,  ועמותות שונות .