לימודי תואר ראשון במקרא

 

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

  1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
  2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

  3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאןhttps://helpcenter.haifa.ac.il/view/31393/31171).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**: 

מועמדים שטרם ניגשו לבחינה פסיכומטרית, יוכלו לבקש להתקבל לחוג על סמך שני קורסים אותם ילמדו במהלך הסמסטר,  בציון 75.

עבור המסלול הדו חוגי, המועמדים יידרשו ללמוד 2 קורסים שייקבעו על ידי החוג.

עבור מסלול החד חוגי, המועמדים יידרשו ללמוד 3 קורסים שייקבעו על ידי החוג.

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה 


אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג למקרא, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות: ממוצע 70 לפחות בתואר הקודם.

 

תכנית חד-חוגית-
סטודנטים יוכלו ללמוד במסלול החד-חוגי, החל משנה ב׳ ללימודים בחוג ורק לאחר שסיימו בהצלחה את שיעורי שנה א' בחוג למקרא. הקבלה למסלול זה תהיה בהתאם להישגי הסטודנט.ית ולאחר ראיון אישי.
במסלול החד-חוגי נדרשות 120 נקודות זכות לקבלת תואר ראשון. בחוג למקרא ילמדו קורסים בהיקף 72 נקודות זכות וקורסים בהיקף 48 נקודות זכות נוספות באשכולות ההעשרה.
במסלול החד-חוגי תוכלו להתמחות באחד מהנושאים הבאים:
תרגומי המקרא השונים, תרבות והיסטוריה של המזרח התיכון הקדום, המקרא בספרות היהודית הבתר-מקראית. הסטודנטים לומדים גם שפה עתיקה – אכדית, מצרית או יוונית – בהתאם לתחום התמחותו.

תכנית דו-חוגית- 
במסלול הדו-חוגי נדרשות 120 נקודות זכות לקבלת תואר ראשון. בחוג למקרא: ילמדו קורסים בהיקף 48 נקודות זכות וקורסים בהיקף 12 נקודות זכות נוספות באשכולות ההעשרה. 60 נקודות זכות נוספות ילמדו בחוג הנוסף.

 כל התכניות נפתחות בסמסטר ב' תשפ"ד- פתיחת כל תכנית תלויה במספר הנרשמים.

כשתסיימו את התואר תוכלו למצוא את עצמכם כמו הבוגרים והבוגרות שלנו בהדרכה ובאוצרות במוזיאונים; בתחום התיירות: ברשות העתיקות; בהוראת מקצוע התנ"ך ושל"ח בבתי ספר (לבעלי תעודת הוראה). בנוסף, תוכלו להמשיך לתארים מתקדמים בחוג שלנו. המסלול המחקר האקדמי מציע מחקר בתחומי המקרא וידיעת הארץ והשתלבות עתידית בסגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה.