לימודי תואר ראשון במקרא

 

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

  1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
  2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

  3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאןhttps://helpcenter.haifa.ac.il/view/31393/31171).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**: 

מועמדים שטרם ניגשו לבחינה פסיכומטרית, יוכלו לבקש להתקבל לחוג על סמך שני קורסים אותם ילמדו במהלך הסמסטר,  בציון 75.

עבור המסלול הדו חוגי, המועמדים יידרשו ללמוד 2 קורסים שייקבעו על ידי החוג.

עבור מסלול החד חוגי, המועמדים יידרשו ללמוד 3 קורסים שייקבעו על ידי החוג.

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה 


אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

 

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג למקרא, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:

ממוצע 70 לפחות בתואר הקודם

כשתסיימו את התואר תוכלו למצוא את עצמכם כמו הבוגרים והבוגרות שלנו בהדרכה ובאוצרות במוזיאונים; בתחום התיירות: ברשות העתיקות; בהוראת מקצוע התנ"ך ושל"ח בבתי ספר (לבעלי תעודת הוראה). בנוסף, תוכלו להמשיך לתארים מתקדמים בחוג שלנו. המסלול המחקר האקדמי מציע מחקר בתחומי המקרא וידיעת הארץ והשתלבות עתידית בסגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה.