לימודים ללא פסיכומטרי – קבלה לשנת הלימודים תשפ"ד (2023/2024)

אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדים ללימודים אקדמיים מסלול קבלה ישיר ללימודי תואר ראשון ללא פסיכומטרי על סמך ציוני תעודת הבגרות

תואר ראשון ללא פסיכומטרי

מועמדים הרשאים לקבל פטור מהבחינה הפסיכומטרית – בהתאם לרשימת החוגים המפורטים מטה:
• בעלי תעודת בגרות / מכינה (המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה) בממוצע 100 לפחות.
• תואר ראשון ללא פסיכומטרי מעל גיל 30 – נדרשת תעודת בגרות / מכינה (המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה) בממוצע 75 לפחות
• עבור בני 42 ומעלה נדרשת הצגת תעודת בגרות / מכינה (המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה)

מצטייני המכינה של אוניברסיטת חיפה

מצטייני מכינת יום של אוניברסיטת חיפה, יוכלו להתקבל לחוגים נבחרים ללימודים ללא פסיכומטרי (למידע מפורט לחץ כאן)

קבלה לאוניברסיטה ללא פסיכומטרי

• בחינת מיון באנגלית (אמ"יר/ אמיר"ם)
• עבור מועמדים ששפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית, נדרש ציון  120 לפחות בבחינת מיון בעברית (יע"ל/יעלנט/בחינת סיווג של אוניברסיטת חיפה)
• עמידה בתנאי הקבלה החוגיים – כפי שמפורט באתרי החוגים

לימודים ללא פסיכומטרי

רשימת חוגים הפתוחה לקבלה ללא בחינה פסיכומטרית בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה החוגיים המפורטים באתרי החוגים:

רשימת חוגים הפתוחה לקבלה ללא בחינה פסיכומטרית בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה החוגיים המפורטים באתרי החוגים:

רשימת חוגים הפתוחה לקבלה ללא פסיכומטרי – מסלול קדם תואר לאופק (קדם תואר).
מסלול המאפשר קבלה ללימודי תואר ראשון על סמך סיום לימודים בהצלחה של מספר קורסי ליבה (על פי דרישת החוג) הנלמדים בסמסטר הראשון של שנת הלימודים הראשונה. הקבלה לתואר ראשון בסמסטר העוקב מותנת בעמידה בדרישות האקדמיות ובדרישות הקבלה של אוניברסיטת חיפה.

לבדיקת תנאי הקבלה למסלול קדם תואר, ראה/י קישורים מצורפים

** הקבלה ללימודים תהיה במעמד "על תנאי" **

מסלול קבלה נוסף ללא בחינה פסיכומטרית במסגרת אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה – פרטים מלאים באתר האוניברסיטה הפתוחה 

* ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה, יש לעקוב אחר הפרסומים באתר אוניברסיטת חיפה.