קבלה ללימודים ללא בחינה פסיכומטרית – לשנת הלימודים תשפ"ד (2023/2024)

אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדים לתואר ראשון מסלול קבלה ישירה על סמך ציוני תעודת הבגרות ומציעה אפשרות להתקבל לחלק מהחוגים ללא צורך בבחינה פסיכומטרית, על סמך עמידה בתנאי הקבלה כמפורט מטה.

מועמדים הרשאים לקבל פטור מהבחינה הפסיכומטרית-בהתאם לרשימת החוגים המפורטים מטה:
• בעלי תעודת בגרות / מכינה (המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה) בממוצע 100 לפחות.
• עבור בני 30 ומעלה נדרשת תעודת בגרות / מכינה (המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה) בממוצע 75 לפחות.
• עבור בני 42 ומעלה נדרשת הצגת תעודת בגרות / מכינה (המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה)

מצטייני המכינה של אוניברסיטת חיפה 
מצטייני מכינת יום של אוניברסיטת חיפה, יוכלו להתקבל לחוגים נבחרים, ללא בחינה פסיכומטרית (למידע מפורט לחץ כאן)

על המועמדים לעמוד גם בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים:
• בחינת מיון באנגלית (אמ"יר/ אמיר"ם)
• עבור מועמדים ששפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית, נדרש ציון  120 לפחות בבחינת מיון בעברית (יע"ל/יעלנט/בחינת סיווג של אוניברסיטת חיפה)
• עמידה בתנאי הקבלה החוגיים – כפי שמפורט באתרי החוגים

רשימת חוגים הפתוחים לקבלה ללא בחינה פסיכומטרית -על סמך הישגים בבחינת הבגרות כמצויין מעלה:

רשימת חוגים הפתוחה לקבלה ללא בחינה פסיכומטרית בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה החוגיים המפורטים באתרי החוגים:

רשימת חוגים הפתוחה לקבלה ללא פסיכומטרי – מסלול קדם תואר.
מסלול המאפשר קבלה ללימודי תואר ראשון על סמך סיום לימודים בהצלחה של מספר קורסי ליבה (על פי דרישת החוג) הנלמדים בסמסטר הראשון של שנת הלימודים הראשונה. הקבלה לתואר ראשון בסמסטר העוקב מותנת בעמידה בדרישות האקדמיות ובדרישות הקבלה של אוניברסיטת חיפה.

לבדיקת תנאי הקבלה למסלול קדם תואר, ראה/י קישורים מצורפים

** הקבלה ללימודים תהיה במעמד "על תנאי" **

מסלול קבלה נוסף ללא בחינה פסיכומטרית במסגרת אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה – פרטים מלאים באתר האוניברסיטה הפתוחה 

* ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה, יש לעקוב אחר הפרסומים באתר אוניברסיטת חיפה.