מועדי הרשמה ובחינות כניסה לסמסטר א' תשפ"ג 

(מועדי הרשמה ישונו בהתאם למצב ויפורסמו באתר זה)

להלן חוגים בהם נקבעו מראש מועדים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ג סמסטר א':

ביולוגיה
מועד אחרון להרשמה – 30.09.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 30.09.2022

ביולוגיה- הוראת המדעים – קמפוס אורנים
מועד אחרון להרשמה – 01.10.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 01.10.2022

הפרעות בתקשורת
מועד אחרון להרשמה – 30.06.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- אפריל 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 21.07.2022

ייעוץ והתפתחות האדם  (כולל הרשמה לתעודת הוראה בפסיכולוגיה)
מועד אחרון להרשמה – 30.09.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- ספטמבר 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**- 15.10.2022

חינוך מיוחד 
מועד אחרון להרשמה – 25.09.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- ספטמבר 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**- 18.10.2022

כלכלה* (כולל , מינהל עסקים, מסלול דו-חוגי, מסלול חד חוגי, מסלול עם מדעי הנתונים)
מועד אחרון להרשמה – 01.10.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית* – יולי 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 01.10.2022
*ההרשמה למסלול חשבונאות תסתיים ביום 20.08.2022

מדעי הלמידה וההוראה (כולל תעודת הוראה)
מועד אחרון להרשמה לתואר – 22.10.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- ספטמבר 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים לתואר ראשון **- 28.10.2022
מועד אחרון להרשמה לתעודת הוראה – 22.10.2022 
מועד אחרון להגשת מסמכים לתעודת הוראה – 28.10.10.2022

מדעי הדימות הרפואי 
מועד אחרון להרשמה- 20.08.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 20.08.2022

מדעי המחשב 
מועד אחרון להרשמה- 17.9.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 17.9.2022

מדעי הנתונים 
מועד אחרון להרשמה- 9.10.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- ספטמבר 2022 (מומלץ מועד יולי)
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים – 9.10.2022

מדעי הסיעוד
תכנית אקדמיזציה לאחים ואחיות מוסמכים – 30.6.2022
תכנית הסבת אקדמאים –30.6.2022  
מועד אחרון להרשמה ליתר התכניות – 30.6.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- אפריל 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 1.7.2022
הגשת תעודות ומסמכים עבור מועמדים מאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה עד 15.9.2022

מדעי הרפואה
מועד אחרון להרשמה – 30.09.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**- 30.09.2022

מערכות מידע 
מועד אחרון להרשמה- 31.8.2022 ( מלבד התכנית המשולבת עם מדעי המחשב ומשפטים הנסגרות בהתאם לשילובים )
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 31.8.2022

משפטים ***  
מועד אחרון להרשמה- 05.8.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** –  (מסמכים המצריכים בדיקה כגון גיליונות ציונים וכו' ) – 21.8.2022
מועמדי אפיק המעבר, צריכים להגיש מסמכים לבדיקת הועדה הפקולטית עד ה-01.08.2022

עבודה סוציאלית
מועד אחרון להרשמה – 28.07.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- אפריל 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 28.07.2022

עבודה סוציאלית – מבח"ר
מועד אחרון להרשמה תכנית מבח"ר – 31.08.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית תכנית מבח"ר– ספטמבר 2022
מועד אחרון להגשת מסמכים** תכנית מבח"ר  – 01.10.2022

פיזיותרפיה
מועד אחרון להרשמה – 15.5.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית* – אפריל 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 31.5.2022

פסיכולוגיה
מועד אחרון להרשמה – 25.09.2022
מועד אחרון לבחינה הפסיכומטרית – יולי 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים – 25.09.2022

קרימינולוגיה
מועד אחרון להרשמה- 18.09.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** –  (מסמכים המצריכים בדיקה כגון גיליונות ציונים וכו' ) – 25.8.2022

ריפוי בעיסוק
מועד אחרון להרשמה – 30.09.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית* תכנית מבח"ר בלבד – ספטמבר 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 30.09.2022

שפה וספרות אנגלית
מועד אחרון להרשמה- 14.8.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית* – יולי 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**- 4.9.2022

שפה וספרות ערבית
מועד אחרון להרשמה – 22.09.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית* – ספטמבר 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 01.10.2022

שירותי אנוש
מועד אחרון להרשמה – 30.09.2022
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- ספטמבר 2022
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 06.10.2022

* למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל תלמידי ההשלמות) אשר לגביהם המועד האחרון הוא יולי 2022.

** למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל תלמידי ההשלמות) שהמועד האחרון הוא 31.8.2022

*** הפקולטה למשפטים שומרת לעצמה הזכות לא להתחשב בתוצאות המבחן הפסיכומטרי ממועד יולי 2022 במידה ויתמלאו כל המקומות בשלב מוקדם יותר
בחוגים שלא קבעו מראש מועד אחרון להרשמה מאוחרת, סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה מוקדמת. גם בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ”ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה, זאת אם התמלאו כל המקומות בחוג. מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר.

המועד האחרון להמצאת תעודת הבגרות, או מסמכים שווי ערך לה ושיפורי ציונים הינו 31.8.2022 להוציא חוגים אשר קבעו מועד אחר להגשת תעודות ומסמכים כמפורט בטבלה לעיל. המועד האחרון לבחינות הבגרות התקף לסמסטר א’ שנה”ל תשפ”ג, הוא חורף תשפ"ב למעט מועמדים עתודאים, אשר לגביהם יתקבל גם מועד קיץ תשפ”ב.

מועדי בחינות חוגיות (סמסטר א’ תשפ”ג).

שפה וספרות אנגלית (מותר לגשת למועד אחד בלבד)
22.3.2022 שעה 16.30
24.6.2022 שעה 08.30
14.8.2022 שעה 08.30

שפה וספרות ערבית 
עדכון בדבר אופן ביצוע הבחינה יתפרסם באתר החוג

22.09.2022- שעה 09.00

מועד נוסף יתפרסם בהמשך

החוג לסיעוד (מותר לגשת למועד אחד בלבד)
מועמדים לתואר ראשון לתכנית הגנרית או הסבת אקדמאים שעומדים בתנאי הקבלה יוזמנו באמצעות דוא"ל  על ידי מזכירות החוג לבחינת הכניסה (בחינת התאמה).
אין רישום עצמי לבחינה.
הבחינה תיערך בקמפוס הר הכרמל. אין צורך ללמוד אליה ואין צורך בתשלום.
ניתן להיבחן פעם אחת בשנה. מועמדים שלא עברו את הבחינה יוכלו להיבחן רק בשנה העוקבת.
מועמדים שלא יעברו את בחינת ההתאמה (בחינת קבלה)  לא יוכלו להתקבל לשנת הלימודים תשפ"ג.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
גב' ליאת גברון , מרכזת לימודי תואר ראשון – lgavron@univ.haifa.ac.il
גב' יעל גולן, מרכזת תכנית הסבת אקדמאים – ysiri@univ.haifa.ac.il

החוג לקרימינולוגיה (ניתן לגשת למבחן פעם אחת בלבד)
29.3.2022 שעה 16.30
9.6.2022 שעה 16.30
25.8.2022 שעה 08:30

משפטים – מבחני התאמה
מידע נוסף יפורסם באתר הפקולטה

הפרעות בתקשורת
מבחן התאמה חוגי- ראיון כתוב ומבחן ממוחשב ולאחריו ראיון אישי (אופציונלי).
ניתן לגשת למועד אחד בלבד מהתאריכים הרשומים.
חובה להגיע לבחינה עם תעודה מזהה, אוזניות שמע עם אפשרות חיבור למחשב.
**החוג יישלח זימון לאחר ההרשמה ועיון בנתוני המועמד**

מועדי ראיונות חוגיים

אמנות יצירה – במהלך תקופת ההרשמה , המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
“אופקים” ב”א מצטיינים- במהלך תקופת ההרשמה, המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
מוסיקה- במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
עבודה סוציאלית- במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
פילוסופיה חד חוגי-במהלך תקופת ההרשמה , על המועמד לפנות למזכירות החוג
פיזיותרפיה -במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
ריפוי בעיסוק – במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
תיאטרון – במהלך תקופת ההרשמה, המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג

הבחינה הפסיכומטרית (ראה גם www.nite.org.il )
ההרשמה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל:
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:

עברית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית, ערבית
מועד הבחינה – 13,14.4.2022
סיום ההרשמה* – 15.2.2022

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית,
מועד הבחינה – 7.7.2022
סיום ההרשמה* – 17.5.2022

עברית, ערבית
מועד הבחינה- 5,6.9.2022
סיום ההרשמה* – 12.7.2022

עברית, ערבית
מועד הבחינה – 23,25.12.2022
סיום הרשמה* – 1.11.2022

* עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית לעתודאים ולתלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה בלבד (לא כולל תלמידי ההשלמות) המעוניינים להירשם לסמסטר א' תשפ"ג , הוא יולי 2022.

תוצאות הבחינה הפסיכומטרית תקפות ל- 10 שנות הלימודים שלאחר הבחינה. לצורך קבלת החלטה יילקח בחשבון הציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד.

בחינת ידע באנגלית ( אמי”ר)

ניתן להיבחן בנפרד בבחינת המיון באנגלית (בחינת אמי”ר) לשם סיווג לרמות . תקפות ציון בחינת אמי”ר היא 10 שנים ממועד הבחינה. ניתן להירשם לבחינה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל :
המרכז הארצי לבחינות והערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:
מועד הבחינה – 13,14.4.2022
סיום ההרשמה* – 15.2.2022

מועד הבחינה -7.7.2022
סיום ההרשמה* – 17.5.2022

מועד הבחינה – 5,6.9.2022
סיום ההרשמה* – 12.7.2022

מועד הבחינה – 23,25.12.2022
סיום ההרשמה* – 1.11.2022

* עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן אמיר”ם (אמי”ר ממוחשב) . מידע אודות מועדי מבחן אמיר”ם ואופן ההרשמה מופיע באתר היחידה ללימודי אנגליתלמטרות אקדמיות ובינלאומיות . להרשמה למבחן אמיר"ם במרכז הבחינות בחיפה לחץ כאן.

בחינת ידע בעברית (יע”ל)

בהמשך לבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית מתקיימת גם בחינת ידע בעברית (יע”ל). ניתן להירשם באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
תקפות בחינת “יע”ל” היא 10 שנים. האוניברסיטה תתחשב בציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד

להלן מועדי הבחינות:
מועד הבחינה – 13,14.4.2022
סיום ההרשמה* – 15.2.2022

מועד הבחינה -7.7.2022
סיום ההרשמה* – 17.5.2022

מועד הבחינה – 5,6.9.2022
סיום ההרשמה* – 12.7.2022

מועד הבחינה – 23,25.12.2022
סיום ההרשמה* – 1.11.2022

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן יעלנט (מבחן יע”ל ממוחשב). למידע נוסף לחץ כאן