מועדי הרשמה ובחינות כניסה

ההרשמה לסמסטר א' תשפ"ב בעיצומה

 

 

מועדי הרשמה ישונו בהתאם למצב ויפורסמו באתר זה.

להלן חוגים בהם נקבעו מראש מועדים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ב:

ביולוגיה
מועד אחרון להרשמה – 31.8.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 31.8.2021

הפרעות בתקשורת
מועד אחרון להרשמה – 20.7.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- מרץ 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 20.7.2021

ייעוץ והתפתחות האדם (כולל תעודת הוראה)
(כולל הרשמה לתעודת הוראה בפסיכולוגיה)
מועד אחרון להרשמה – 30.9.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**- 30.9.2021

חינוך מיוחד (כולל תעודת הוראה)
מועד אחרון להרשמה – 19.9.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**- 19.9.2021

כלכלה* (כולל , מינהל עסקים, מסלול דו-חוגי, מסלול חד חוגי, מסלול עם מדעי הנתונים)
מועד אחרון להרשמה – 30.9.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית* – יולי 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 30.9.2021

*ההרשמה למסלול חשבונאות תסתיים ביום 20.8.2021

*אחרי 20.8.2021 ההרשמה לכל המסלולים עבור מועמדים בעלי ציון פסיכומטרי ברמה הנדרשת, לא יתקיימו מבחני כניסה נוספים.

מדעי הלמידה וההוראה
מועד אחרון להרשמה לתואר – 19.9.2021 

מועד אחרון להרשמה לתעודת הוראה – 30.9.2021 (ההרשמה לתעודת הוראה במוסיקה הסתיימה)
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים לתואר ראשון**- 19.9.2021

מועד אחרון להגשת מסמכים לתעודת הוראה – 30.9.2021

מדעי המחשב
מועד אחרון להרשמה- 31.8.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 31.8.2021

מדעי הנתונים
מועד אחרון להרשמה- 07.10.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים -07.10.2021

מדעי הרפואה
מועד אחרון להרשמה – 31.8.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2020
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**- 31.8.2021

מערכות מידע – 
מועד אחרון להרשמה- 20.8.2021 ( מלבד התכנית המשולבת עם מדעי המחשב ומשפטים הנסגרות בהתאם לשילובים )
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 20.8.2021

משפטים *** 
מועד אחרון להרשמה- 5.8.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 9.8.2021 (מסמכים המצריכים בדיקה כגון גיליונות ציונים וכו' – עד 1.8.2021)

סיעוד

תכנית אקדמיזציה לאחים ואחיות מוסמכים – 10.10.2021
מועד אחרון להרשמה ליתר התכניות – 30.6.2021

מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 30.7.2021
תכנית הסבת אקדמאים –הרשמה: סגור להרשמה , הגשת מסמכים 30.7.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- מרץ 2021
הגשת תעודות ומסמכים עבור מועמדים מאפיק מעבר עד 30.09.2021

פיזיותרפיה
מועד אחרון להרשמה – 31.5.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית* – מרץ 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 6.6.2021

פסיכולוגיה

מועד אחרון להרשמה – 31.8.2021

מועד אחרון לבחינה הפסיכומטרית – יולי 2021

מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים – 31.8.2021

עבודה סוציאלית
מועד אחרון להרשמה – 20.8.2021

מועד אחרון להרשמה תכנית מבח"ר בלבד – 31.8.2021

מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2021

מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית תכנית מבח"ר בלבד – ספטמבר 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 31.8.2021

מועד אחרון להגשת מסמכים תכנית מבח"ר בלבד – 1.10.2021

ריפוי בעיסוק
מועד אחרון להרשמה – 10.8.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 10.8.2021

שפה וספרות אנגלית
מועד אחרון להרשמה- 10.8.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית* – יולי 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**- 10.8.2021

שפה וספרות ערבית
מועד אחרון להרשמה – 2.9.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית* – יולי 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 30.9.2021

שירותי אנוש
מועד אחרון להרשמה – 8.10.2021
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2021
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 8.10.2021

* למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל תלמידי ההשלמות) אשר לגביהם המועד האחרון הוא יולי 2021.

** למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל תלמידי ההשלמות) שהמועד האחרון הוא 31.8.2021

*** הפקולטה למשפטים שומרת לעצמה הזכות לא להתחשב בתוצאות המבחן הפסיכומטרי ממועד יולי 2021 במידה ויתמלאו כל המקומות בשלב מוקדם יותר
בחוגים שלא קבעו מראש מועד אחרון להרשמה מאוחרת, סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה מוקדמת. גם בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ”ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה, זאת אם התמלאו כל המקומות בחוג. מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר.

המועד האחרון להמצאת תעודת הבגרות, או מסמכים שווי ערך לה ושיפורי ציונים הינו 31.8.2021 להוציא חוגים אשר קבעו מועד אחר להגשת תעודות ומסמכים כמפורט בטבלה לעיל. המועד האחרון לבחינות הבגרות התקף לסמסטר א’ שנה”ל תשפ”ב, הוא חורף תש”פ למעט מועמדים עתודאים, אשר לגביהם יתקבל גם מועד קיץ תשפ”ב.

מועדי בחינות חוגיות (סמסטר א’ תשפ”ב).

שפה וספרות אנגלית (מותר לגשת למועד אחד בלבד)
עדכון בדבר אופן ביצוע הבחינה יתפרסם בהמשך

12.3.2021 שעה 09:00

17.6.2021 שעה 16:00

12.8.2021 שעה 13:00

שפה וספרות ערבית (מותר לגשת לכל המועדים)

עדכון בדבר אופן ביצוע הבחינה יתפרסם בהמשך

6.5.2021 שעה 16:00

25.7.2021 בשעה 09:00

5.9.2021 בשעה 08.30

החוג לסיעוד (מותר לגשת למועד אחד בלבד)

עקב ההנחיות באוניברסיטה לא יתקיימו בחינות התאמה לחוג לסיעוד עד להודעה חדשה.

במידה ונוכל לקיים בחינות התאמה חוגיות בקמפוס- יישלח זימון אישי במייל  רק למי שעומד כרגע בתנאי הקבלה סכם- 600, פסיכומטרי 570 ויעל מעל 110.

יש להביא לבחינה אוזניות שמע למחשב (חיבור עגול) ותעודה מזהה

משך הבחינה 20 דקות מול מחשב.

משפטים – מבחני התאמה
מידע נוסף יפורסם באתר הפקולטה

הפרעות בתקשורת
מבחן התאמה חוגי- ראיון כתוב ומבחן ממוחשב ולאחריו ראיון אישי (אופציונלי).
ניתן לגשת למועד אחד בלבד מהתאריכים הרשומים.
חובה להגיע לבחינה עם תעודה מזהה, אוזניות שמע עם אפשרות חיבור למחשב.
**החוג יישלח זימון לאחר ההרשמה ועיון בנתוני המועמד**

המכינה האוניברסיטאית

מועד מבחן המיון למכינה יתפרסם בהמשך. לפרטים והרשמה לחץ כאן

א. הרשמה לבחינה- באמצעות משלוח מייל vmessia1@univ.haifa.ac.il עם הפרטים הבאים :

ב. שם פרטי בעברית , שם משפחה בעברית ,שם פרטי באנגלית, שם משפחה באנגלית ,ת.ז, כתובת מייל וטלפון נייד.

ג. דמי הרשמה לבחינה: 150 ₪. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. לאחר משלוח המייל ניצור אתך קשר לביצוע התשלום.

ד. אישור מבחן- לאחר השלמת תהליך ההרשמה ,כולל ביצוע התשלום עבור הבחינה, ישלח אליך אישור מבחן בציון מקום הבחינה, מידע אודות הבחינה והנחיות נוספות.
ה. פרטים אודות המבחן : המבחן הוא ממוחשב ( כל המבחן על גבי מחשב) כולל 3 חלקים הבוחנים רמת ידע באנגלית, מתמטיקה ועברית. משך כל חלק כ- 50 דקות.

לאחר ההרשמה ,ישלחו לנבחן מספר שאלות לדוגמא.
חובה להירשם לבחינות באמצעות האתר.
חדרי הבחינות יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה.
לכל הבחינות יש להצטייד תעודת זהות.

מועדי ראיונות חוגיים

אמנות יצירה – במהלך תקופת ההרשמה , המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
“אופקים” ב”א מצטיינים- במהלך תקופת ההרשמה, המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
מוסיקה- במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
עבודה סוציאלית- במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
פילוסופיה חד חוגי-במהלך תקופת ההרשמה , על המועמד לפנות למזכירות החוג
פיזיותרפיה -במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
ריפוי בעיסוק – במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
תיאטרון – במהלך תקופת ההרשמה, המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג

הבחינה הפסיכומטרית (ראה גם www.nite.org.il )
ההרשמה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל:
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:

עברית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית, ערבית
מועד הבחינה – 24,25.3.2021
סיום ההרשמה* – 2.2.2021

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית,
מועד הבחינה – 1.7.2021
סיום ההרשמה* – 11.5.2021

עברית, ערבית
מועד הבחינה- 1,2.9.2021
סיום ההרשמה* – 6.7.2021

עברית, ערבית

מועד הבחינה – 3,5.12.2021

סיום הרשמה* – 11.10.2021

* עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית לעתודאים ולתלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה בלבד (לא כולל תלמידי ההשלמות) המעוניינים להירשם לסמסטר א' תשפ"ב , הוא יולי 2021.

תוצאות הבחינה הפסיכומטרית תקפות ל- 10 שנות הלימודים שלאחר הבחינה. לצורך קבלת החלטה יילקח בחשבון הציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד.

בחינת ידע באנגלית ( אמי”ר)

ניתן להיבחן בנפרד בבחינת המיון באנגלית (בחינת אמי”ר) לשם סיווג לרמות . תקפות ציון בחינת אמי”ר היא 10 שנים ממועד הבחינה. ניתן להירשם לבחינה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל :
המרכז הארצי לבחינות והערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:

מועד הבחינה – 24,25.3.2021
סיום ההרשמה* – 2.2.2021

מועד הבחינה – 1.7.2021
סיום ההרשמה* – 11.5.2021

מועד הבחינה – 1,2.9.2021
סיום ההרשמה* – 6.7.2021

מועד הבחינה – 3,5.12.2021
סיום ההרשמה* – 11.10.2021

* עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן אמיר”ם (אמי”ר ממוחשב) . מידע אודות מועדי מבחן אמיר”ם ואופן ההרשמה מופיע באתר היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה . להרזשמה למבחן אמיר"ם במרכז הבחינות בחיפה לחץ כאן.

בחינת ידע בעברית (יע”ל)

בהמשך לבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית מתקיימת גם בחינת ידע בעברית (יע”ל). ניתן להירשם באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
תקפות בחינת “יע”ל” היא 10 שנים. האוניברסיטה תתחשב בציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד

להלן מועדי הבחינות:

מועד הבחינה – 24,25.3.2021
סיום ההרשמה* – 2.2.2021

מועד הבחינה – 1.7.2021
סיום ההרשמה* – 11.5.2021

מועד הבחינה – 1,2.9.2021
סיום ההרשמה* – 6.7.2021

מועד הבחינה – 3,5.12.2021
סיום ההרשמה* – 11.10.2021

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן יעלנט (מבחן יע”ל ממוחשב). למידע נוסף לחץ כאן.