הרשמה לסמסטר א' לשנה"ל תשפ"ה  (2025-2024) לקראת תואר ראשון ותעודת הוראה

תחל ביום ראשון, ה-11.02.2024

לתשומת הלב: המידע בדף זה ימשיך להתעדכן במהלך הימים הקרובים

ההרשמה תתבצע באמצעות אתר ההרשמה והקבלה ודמי ההרשמה על סך 513 ש"ח ייגבו בכרטיס אשראי בלבד.

תנאי הקבלה מפורטים באתר האינטרנט ובאתרי החוגים.

תיתכן סגירת הרשמה מוקדמת מהמפורסם בחוגים/ תוכניות במידה והתמלאו כל המקומות בחוג.

למידע נוסף על החוגים ותוכניות הלימוד השונות, יש ללחוץ על שם החוג.

***לתשומת לבכם: ניתן לבצע את ההרשמה לבחינות הכניסה החוגיות רק לאחר הרישום לאוניברסיטה  ותשלום דמי הרשמה כנדרש.

להלן חוגים בהם נקבעו מראש מועדים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ה סמסטר א':

(מועדי הרשמה ישונו בהתאם למצב ויפורסמו באתר זה)

להלן חוגים בהם נקבעו מראש מועדים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ה סמסטר א':

ביולוגיה
מועד אחרון להרשמה –  30.09.24
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית***- ספטמבר 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 10.10.2024

הפרעות בתקשורת
מועד אחרון להרשמה –  30.06.2024
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- אפריל 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 30.06.2024

 חינוך מיוחד 
מועד אחרון לקדם תואר ראשון – 31.07.2024
מועד אחרון להרשמה לתואר ראשון –  31.07.2024
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית**-  יולי 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – הרשמה רגילה 15.08.24

מועד אחרון להגשת מסמכים- מכינת אונ' חיפה / עתודאים 15.09.24

כלכלה (מינהל עסקים, מסלול דו-חוגי, מסלול חד חוגי, מסלול עם מדעי הנתונים)
מועד אחרון להרשמה – 30.09.2024

מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית**- יולי 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**- 30.09.2024

תאריכי בחינות יפורסמו בהמשך

מבדק הקבלה בנוי משני חלקים, סך הכל ארבע שאלות. המבדק בודק גמישות מחשבתית וידע מתמטי הנלמד במערכת החינוך. המועמדים יתבקשו לפתור בעיות בדרכים שונות.זמן הבחינה הכולל יהיה כ- 40 דקות נטו.

מדעי הדימות הרפואי 
מועד אחרון להרשמה- 31.07.2024 החוג יקבל מועמדים לכל אורך תקופת ההרשמה, עד השלמת מספר הסטודנטים שיש באפשרותנו לקלוט השנה.
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית**- לא יאוחר ממועד יולי 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 11.08.2024

מדעי הלמידה כולל לימודי תעודה

מועד אחרון להרשמה  תואר ראשון – 31.08.2024
מועד אחרון להגשת מסמכים  06.10.2024

מדעי המחשב – קמפוס העיר
מועד אחרון להרשמה – 22.09.2024
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית**- יולי 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 22.09.2024

מדעי הנתונים-קמפוס העיר
מועד אחרון להרשמה -30.08.2024
קדם תואר מעועד אחרון להרשמה- 31.08.2024
מכינה מועד אחרון להרשמה  – 31.08.2024
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית**- יולי 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 31.08.2024

מדעי הסיעוד
תכנית הגנרית – תואר ראשון – 30.08.2024
תכנית אקדמיזציה לאחים ואחיות מוסמכים – 30.08.2024
תכנית הסבת אקדמאים – 30.08.2024
מועד אחרון להרשמה ליתר התכניות – 30.08.2024
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*8- יולי 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 15.09.2024
הגשת תעודות ומסמכים עבור מועמדים מאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה עד 15.09.2024

מדעי הרפואה
מועד אחרון להרשמה – 30.09.2024
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית**- יולי 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**- 10.10.2024

מערכות מידע – קמפוס העיר
מועד אחרון להרשמה- ( מלבד התכנית המשולבת עם מדעי המחשב ומשפטים הנסגרות בהתאם לשילובים ) -31.08.2024
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית**- יולי 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 31.08.2024

משפטים ***  
מועד אחרון להרשמה- 10.08.2024
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית**- יולי 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** –  (מסמכים המצריכים בדיקה כגון גיליונות ציונים וכו' ) – 15.08.2024

עבודה סוציאלית
מועד אחרון להרשמה-31.5.2024
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- אפריל 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** -02.06.2024  

עבודה סוציאלית – מבח"ר
מועד אחרון להרשמה תכנית מבח"ר – 31.07.24
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית תכנית מבח"ר– ספטמבר 2024
מועד אחרון להגשת מסמכים** תכנית מבח"ר  – 01.08.2024

 פיזיותרפיה
מועד אחרון להרשמה – 02.06.2024
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית* – אפריל 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 06.06.2024

פסיכולוגיה
מועד אחרון להרשמה – 15.09.2024
מועד אחרון לבחינה הפסיכומטרית** – יולי 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים -15.09.2024

קרימינולוגיה
מועד אחרון להרשמה לתואר ראשון– 30.8.2024.2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים – סוף תקופת ההרשמה

ריפוי בעיסוק קמפוס חיפה
מועד אחרון להרשמה לתואר ראשון– 30.05.2024
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית* – אפריל 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים – 10.09.2024

ריפוי בעיסוק מבח"ר- בני ברק
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*** – ספטמבר 2024
סגירת מועד רישום-עד תחילת שנה"ל תשפ"ה

שפה וספרות אנגלית
מועד אחרון להרשמה- 11.08.2024
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית** – יולי 2024
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**- 11.08.2024   

אתר החוג: https://english.haifa.ac.il/2021/10/20/entrance-exams-preparation-courses/?lang=en                

* למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל תלמידי ההשלמות) שהמועד האחרון הוא אפריל 2024

** למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל תלמידי ההשלמות) שהמועד האחרון הוא יולי 2024

** למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל תלמידי ההשלמות) שהמועד האחרון הוא ספטמבר 2024

**** הפקולטה למשפטים שומרת לעצמה הזכות לא להתחשב בתוצאות המבחן הפסיכומטרי ממועד יולי 2024 במידה ויתמלאו כל המקומות בשלב מוקדם יותר
בחוגים שלא קבעו מראש מועד אחרון להרשמה מאוחרת, סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה מוקדמת. גם בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ”ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה, זאת אם התמלאו כל המקומות בחוג. מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר.

המועד האחרון להמצאת תעודת הבגרות, או מסמכים שווי ערך לה ושיפורי ציונים הינו 31.08.2024 להוציא חוגים אשר קבעו מועד אחר להגשת תעודות ומסמכים כמפורט בטבלה לעיל. המועד האחרון לבחינות הבגרות התקף לסמסטר א’ שנה”ל תשפ”ה, הוא חורף תשפ"ד למעט מועמדים עתודאים, אשר לגביהם יתקבל גם מועד קיץ תשפ”ד.

מועדי בחינות חוגיות (סמסטר א’ תשפ”ה) בלינק הבא: רישום לבחינת כניסה.

שפה וספרות אנגלית ניתן לגשת למועד אחד בלבד)

06.03.2024

25.06.2024

15.08.2024

תחילת הבחינות בשעה 14:00 (שעתיים וחצי).

החוג לסיעוד (ניתן לגשת למועד אחד בלבד)

מועמדים לתואר ראשון לתכנית הגנרית או הסבת אקדמאים שעומדים בתנאי הקבלה יוזמנו באמצעות דוא"ל  על ידי מזכירות החוג לבחינת הכניסה (בחינת התאמה).
אין רישום עצמי לבחינה.
הבחינה תיערך בקמפוס הר הכרמל. אין צורך ללמוד אליה ואין צורך בתשלום.
ניתן להיבחן פעם אחת בשנה. מועמדים שלא עברו את הבחינה יוכלו להיבחן רק בשנה העוקבת.
מועמדים שלא יעברו את בחינת ההתאמה (בחינת קבלה)  לא יוכלו להתקבל לשנת הלימודים תשפ"ד.לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:גב' יעל גולן  יצירת קשר במייל ysiri@univ.haifa.ac.il

גב' לילך רוקר, מרכזת תכנית הסבת אקדמאים ותוכנית אקדמיזציה -יצירת קשר במייל –lrakor@staff.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה (ניתן לגשת למועד אחד בלבד)

מועד א': 01.04.2024

מועד ב': 02.05.2024

מועד ג': 20.06.2024

הבחינה תיערך בקמפוס הר הכרמל. אין צורך ללמוד אליה ואין צורך בתשלום.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל החוג במייל או בטלפון:
criminology@univ.haifa.ac.il הסטודנטים בטלפון 04-8288991

משפטים – מבחני התאמה

  • יום שלישי בתאריך   09.04.2024
  • יום חמישי בתאריך   27.06.2024
  • יום שלישי בתאריך   27.08.2024
  • מידע נוסף יפורסם ב-  אתר הפקולטה
  •  

הפרעות בתקשורת
מבחן התאמה חוגי- ראיון כתוב ומבחן ממוחשב ולאחריו ראיון אישי (אופציונלי).
ניתן לגשת למועד אחד בלבד מהתאריכים הרשומים.
חובה להגיע לבחינה עם תעודה מזהה, אוזניות שמע עם אפשרות חיבור למחשב.
07.04.2024
05.05.2024
16.06.2024


מועדי ראיונות חוגיים

אמנות יצירה – במהלך תקופת ההרשמה , המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
“אופקים” ב”א מצטיינים- במהלך תקופת ההרשמה, המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
מוסיקה- במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
עבודה סוציאלית- במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
פילוסופיה חד חוגי-במהלך תקופת ההרשמה , על המועמד לפנות למזכירות החוג
פיזיותרפיה -במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
ריפוי בעיסוק – במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
תיאטרון – במהלך תקופת ההרשמה, המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג

הבחינה הפסיכומטרית (ראה גם www.nite.org.il )
ההרשמה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל:
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:

עברית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית, ערבית
מועד הבחינה – 17-18.04.2024
סיום ההרשמה* – 19.02.2024

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית,
מועד הבחינה –05.07.2024
סיום ההרשמה* – 15.05.2024

עברית, ערבית
מועד הבחינה-2-3.09.2024
סיום ההרשמה* – 10.07.2024

עברית, ערבית
מועד הבחינה – 27-29.12.2024
סיום הרשמה* – 06.11.2024

* עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית לעתודאים ולתלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה בלבד (לא כולל תלמידי ההשלמות) המעוניינים להירשם לסמסטר א' תשפ"ד , הוא יולי 2024.

תוצאות הבחינה הפסיכומטרית תקפות ל- 10 שנות הלימודים שלאחר הבחינה. לצורך קבלת החלטה יילקח בחשבון הציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד.

בחינת ידע בעברית (יע”ל)

בהמשך לבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית מתקיימת גם בחינת ידע בעברית (יע”ל). ניתן להירשם באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
תקפות בחינת “יע”ל” היא 10 שנים. האוניברסיטה תתחשב בציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד

להלן מועדי הבחינות:

מועד הבחינה – 17-18.04.2024
סיום ההרשמה* – 19.02.2024

מועד הבחינה -05.07.2024
סיום ההרשמה* – 15.05.2024

מועד הבחינה –  2-3.09.2024
סיום ההרשמה* – 10.07.2024

מועד הבחינה – 27-29.12.2024
סיום ההרשמה* – 06.11.2024

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן יעלנט (מבחן יע”ל ממוחשב). למידע נוסף לחץ כאן