מועדי הרשמה ובחינות כניסה לסמסטר א' תשפ"ד 

ההרשמה לשנת הלימודים נפתחת ב-29.01.2023 ועלותה תעמוד על 496 ₪.

(מועדי הרשמה ישונו בהתאם למצב ויפורסמו באתר זה)

להלן חוגים בהם נקבעו מראש מועדים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ד סמסטר א':

ביולוגיה
מועד אחרון להרשמה – 30.9.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 10.10.2023

ביולוגיה- הוראת המדעים – קמפוס אורנים
מועד אחרון להרשמה – 08.10.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- ספטמבר 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 08.10.2023

הפרעות בתקשורת
מועד אחרון להרשמה – 11.6.2023

-מבחן התאמה חוגי-18.6.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- אפריל 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 11.6.2023

ייעוץ והתפתחות האדם  (כולל הרשמה לתעודת הוראה בפסיכולוגיה)
מועד אחרון להרשמה – 22.10.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- ספטמבר 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**- 22.10.2023

חינוך מיוחד 
מועד אחרון לקדם תואר ראשון – 15.10.2023
מועד אחרון להרשמה לתואר ראשון – 15.10.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*-  ספטמבר 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – הרשמה רגילה 20.10.2023
מועד אחרון להגשת מסמכים- מכינת אונ' חיפה / עתודאים  20.10.2023

כלכלה* (כול , מינהל עסקים, מסלול דו-חוגי, מסלול חד חוגי, מסלול עם מדעי הנתונים)

מועד אחרון להרשמה:10.9.2023

תאריכי הבחינה :

6.7.23 שעה 09:00

19.7.23 שעה 09:00

6.8.23 שעה 09:00

07.09.23 שעה 09:00

מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית – יולי 2023

מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**   -27.09.2023

מבדק הקבלה בנוי משני חלקים, סך הכל ארבע שאלות. המבדק בודק גמישות מחשבתית וידע מתמטי הנלמד במערכת החינוך. המועמדים יתבקשו לפתור

בעיות בדרכים שונות. זמן הבחינה הכולל יהיה כ- 40 דקות נטו.

מדעי הלמידה וההוראה (כולל תעודת הוראה)
מועד אחרון להרשמה לתואר – 15.10.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- ספטמבר 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים לתואר ראשון **- 23.10.2023
מועד אחרון להרשמה לתעודת הוראה – 15.10.2023
מועד אחרון להגשת מסמכים לתעודת הוראה – 23.10.2023

מדעי הדימות הרפואי 
מועד אחרון להרשמה- 08.9.2023 החוג יקבל מועמדים לכל אורך תקופת ההרשמה, עד השלמת מספר הסטודנטים שיש באפשרותנו לקלוט השנה.
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- לא יאוחר ממועד יולי 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 08.9.2023

מדעי המחשב – קמפוס העיר
מועד אחרון להרשמה – 07.09.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 07.09.2023

מדעי הנתונים – קמפוס העיר
מועד אחרון להרשמה- 15.09.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים -20.09.2023

מדעי הסיעוד
תכנית הגנרית – תואר ראשון – 30.8.2023
תכנית אקדמיזציה לאחים ואחיות מוסמכים – 15.08.2023
תכנית הסבת אקדמאים – 15.08.2023
מועד אחרון להרשמה ליתר התכניות – 15.08.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 15.9.2023
הגשת תעודות ומסמכים עבור מועמדים מאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה עד 15.9.2023

מדעי הרפואה
מועד אחרון להרשמה – 30.9.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**- 10.10.2023

מערכות מידע – קמפוס העיר
מועד אחרון להרשמה- ( מלבד התכנית המשולבת עם מדעי המחשב ומשפטים הנסגרות בהתאם לשילובים ) -15.9.23
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 20.9.2023

משפטים ***  
מועד אחרון להרשמה- 06.08.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** –  (מסמכים המצריכים בדיקה כגון גיליונות ציונים וכו' ) – 01.08.2023

עבודה סוציאלית
מועד אחרון להרשמה – 11.06.23

מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- אפריל 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 13.06.23

עבודה סוציאלית – מבח"ר
מועד אחרון להרשמה תכנית מבח"ר – 15.10.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית תכנית מבח"ר– ספטמבר 2023
מועד אחרון להגשת מסמכים** תכנית מבח"ר  – 15.10.2023

 פיזיותרפיה
מועד אחרון להרשמה – ההרשמה נסגרה
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית* – אפריל 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 26.7.2023

פסיכולוגיה
מועד אחרון להרשמה – 15.09.2023
מועד אחרון לבחינה הפסיכומטרית – יולי 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים -15.09.2023

קרימינולוגיה
מועד אחרון להרשמה – 15.10.2023 
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2023


סוציולוגיה

מועד אחרון להרשמה -15.10.2023

מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2023

מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים-15.10.2023

ריפוי בעיסוק קמפוס חיפה
מועד אחרון להרשמה לתואר ראשון– 30.8.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית – אפריל 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים – 30.8.2023

ריפוי בעיסוק מבח"ר- בני ברק

מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית – ספטמבר 2023.

סגירת מועד רישום – עד תחילת שנה"ל תשפ"ד.

שפה וספרות אנגלית
מועד אחרון להרשמה- 05.9.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית* – ספטמבר 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**- 15.10.2023

https://english.haifa.ac.il/2021/10/20/entrance-exams-preparation-courses/?lang=en

שירותי אנוש
מועד אחרון להרשמה –1.10.2023
מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*- יולי 2023
מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים** – 15.10.2023

* למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל תלמידי ההשלמות) אשר לגביהם המועד האחרון הוא 

** למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל תלמידי ההשלמות) שהמועד האחרון הוא 

*** הפקולטה למשפטים שומרת לעצמה הזכות לא להתחשב בתוצאות המבחן הפסיכומטרי ממועד יולי 2023 במידה ויתמלאו כל המקומות בשלב מוקדם יותר
בחוגים שלא קבעו מראש מועד אחרון להרשמה מאוחרת, סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה מוקדמת. גם בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ”ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה, זאת אם התמלאו כל המקומות בחוג. מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר.

המועד האחרון להמצאת תעודת הבגרות, או מסמכים שווי ערך לה ושיפורי ציונים הינו 31.8.2023 להוציא חוגים אשר קבעו מועד אחר להגשת תעודות ומסמכים כמפורט בטבלה לעיל. המועד האחרון לבחינות הבגרות התקף לסמסטר א’ שנה”ל תשפ”ד, הוא חורף תשפ"ג למעט מועמדים עתודאים, אשר לגביהם יתקבל גם מועד קיץ תשפ”ג.

מועדי בחינות חוגיות (סמסטר א’ תשפ”ד) בלינק הבא: רישום לבחינת כניסה.

שפה וספרות אנגלית (מותר לגשת למועד אחד בלבד)

17.03.23 בשעה 09:00 
18.06.23 בשעה 09:00
10.08.23 בשעה 13:00

החוג לסיעוד (מותר לגשת למועד אחד בלבד)
מועמדים לתואר ראשון לתכנית הגנרית או הסבת אקדמאים שעומדים בתנאי הקבלה יוזמנו באמצעות דוא"ל  על ידי מזכירות החוג לבחינת הכניסה (בחינת התאמה).
אין רישום עצמי לבחינה.
הבחינה תיערך בקמפוס הר הכרמל. אין צורך ללמוד אליה ואין צורך בתשלום.
ניתן להיבחן פעם אחת בשנה. מועמדים שלא עברו את הבחינה יוכלו להיבחן רק בשנה העוקבת.
מועמדים שלא יעברו את בחינת ההתאמה (בחינת קבלה)  לא יוכלו להתקבל לשנת הלימודים תשפ"ד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
גב' ליאת גברון , מרכזת לימודי תואר ראשון – יצירת קשר במייל יצירת קשר במייל יצירת קשר במייל יצירת קשר במייל lgavron@univ.haifa.ac.il
גב' יעל גולן, מרכזת תכנית הסבת אקדמאים ותוכנית אקדמיזציה – יצירת קשר במייל יצירת קשר במייל יצירת קשר במייל יצירת קשר במייל ysiri@univ.haifa.ac.il 

ביה"ס לקרימינולוגיה (ניתן לגשת למועד אחד בלבד)
30.04.2023
22.06.2023
15.08.2023

הבחינה תיערך בקמפוס הר הכרמל. אין צורך ללמוד אליה ואין צורך בתשלום.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
גב' מיסאנה עליאן, מרכזת הסטודנטים בטלפון 04-8288991

משפטים – מבחני התאמה

המועדים הקרובים:

27.06.23 (ההרשמה למועד זה פתוחה ונסגרת ב19.06.23)

24.08.23 (הרשמה למועד זה תיפתח בסוף יולי ותיסגר ב16.08.23)מידע נוסף יפורסם באתר הפקולטה

הפרעות בתקשורת
מבחן התאמה חוגי- ראיון כתוב ומבחן ממוחשב ולאחריו ראיון אישי (אופציונלי).
ניתן לגשת למועד אחד בלבד מהתאריכים הרשומים.
חובה להגיע לבחינה עם תעודה מזהה, אוזניות שמע עם אפשרות חיבור למחשב.
05.03.23
16.04.23
07.05.23
21.05.23

מועדי ראיונות חוגיים

אמנות יצירה – במהלך תקופת ההרשמה , המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
“אופקים” ב”א מצטיינים- במהלך תקופת ההרשמה, המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
מוסיקה- במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
עבודה סוציאלית- במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
פילוסופיה חד חוגי-במהלך תקופת ההרשמה , על המועמד לפנות למזכירות החוג
פיזיותרפיה -במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
ריפוי בעיסוק – במהלך תקופת ההרשמה ,המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג
תיאטרון – במהלך תקופת ההרשמה, המועמד יוזמן ע”י מזכירות החוג

הבחינה הפסיכומטרית (ראה גם www.nite.org.il )
ההרשמה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל:
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:

עברית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית, ערבית
מועד הבחינה – 2-3.4.2023
סיום ההרשמה* – 5.2.2023

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית,
מועד הבחינה – 5.7.2023
סיום ההרשמה* – 17.5.2023

עברית, ערבית
מועד הבחינה- 4-5.9.2023
סיום ההרשמה* – 11.7.2023

עברית, ערבית
מועד הבחינה – יפורסם בהמשך
סיום הרשמה* – יפורסם בהמשך

* עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית לעתודאים ולתלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה בלבד (לא כולל תלמידי ההשלמות) המעוניינים להירשם לסמסטר א' תשפ"ד , הוא יולי 2023.

תוצאות הבחינה הפסיכומטרית תקפות ל- 10 שנות הלימודים שלאחר הבחינה. לצורך קבלת החלטה יילקח בחשבון הציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד.

בחינת ידע באנגלית ( אמי”ר)

ניתן להיבחן בנפרד בבחינת המיון באנגלית (בחינת אמי”ר) לשם סיווג לרמות . תקפות ציון בחינת אמי”ר היא 10 שנים ממועד הבחינה. ניתן להירשם לבחינה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל :
המרכז הארצי לבחינות והערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:
מועד הבחינה – 2-3.4.2023
סיום ההרשמה* – 5.2.2023

מועד הבחינה -5.7.2023
סיום ההרשמה* – 17.5.2023

מועד הבחינה – 4-5.9.2023
סיום ההרשמה* – 11.7.2023

מועד הבחינה – יפורסם בהמשך
סיום ההרשמה* – יפורסם בהמשך

* עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן אמיר”ם (אמי”ר ממוחשב) . מידע אודות מועדי מבחן אמיר”ם ואופן ההרשמה מופיע באתר היחידה ללימודי אנגליתלמטרות אקדמיות ובינלאומיות . להרשמה למבחן אמיר"ם במרכז הבחינות בחיפה לחץ כאן.

בחינת ידע בעברית (יע”ל)

בהמשך לבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית מתקיימת גם בחינת ידע בעברית (יע”ל). ניתן להירשם באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
תקפות בחינת “יע”ל” היא 10 שנים. האוניברסיטה תתחשב בציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד

להלן מועדי הבחינות:

מועד הבחינה – 2-3.4.2023
סיום ההרשמה* – 5.2.2023

מועד הבחינה -5.7.2023
סיום ההרשמה* – 17.5.2023

מועד הבחינה – 4-5.9.2023
סיום ההרשמה* – 11.7.2023

מועד הבחינה – יפורסם בהמשך
סיום ההרשמה* – יפורסם בהמשך

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן יעלנט (מבחן יע”ל ממוחשב). למידע נוסף לחץ כאן