המצאת מסמכים

המצאת מסמכים – הרשמה לתואר ראשון

מועמדים לתואר ראשון פטורים מלשלוח גיליונות ציוני בגרות באם סיימו את לימודיהם לאחר שנת 1992.

תוצאות מבחן הפסיכומטרי, יע"ל, אמי"ר ואמיר"ם נקלטות באופן אוטומטי ועל כן אין צורך להעבירן.

מועמדים לתואר ראשון לחוג לייעוץ והתפתחות האדם ולחוג לסיעוד מתבקשים למלא את הנספח ולהעבירו ישירות לחוג