לימודי תואר ראשון בקרימינולוגיה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו-חוגי | נלמד בקמפוס הכרמל | שם התואר: .B.A בקרימינולוגיה | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה | אתר החוג 

בית הספר לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה מציע תכנית לימודי תואר ראשון בקרימינולוגיה, שמטרתה להכשיר בוגרים בעלי ידע מקיף בתחום הקרימינולוגיה והתחומים הנלווים במסגרת מדעי החברה ומדעי ההתנהגות. לימודי קרימינולוגיה נועדו לפתח ולהקנות מיומנויות אקדמיות לניתוח והערכת תופעות בתחום הפשיעה, הקורבנות, הענישה והמערכות השונות העוסקות בתחומים אלו: משטרה ואכיפה, בתי משפט ומערכת התקון (בתי סוהר ומוסדות ענישה) תוך התבוננות על מקומן ודרכי פעולתן של מערכות אלה בהקשר החברתי והתרבותי הרחב. בוגרי תואר ראשון בקרימינולוגיה יהיו בעלי ידע תאורטי נרחב בתחום וכן ארגז כלים שיאפשר להם להמשיך ללימודי תואר שני בקרימינולוגיה בהתאם לתנאי הקבלה ללימודי המ"א.

ללמוד בראש שקט! מלגות ייחודיות באוניברסיטת חיפה 

אוניברסיטת חיפה מציעה מגוון מלגות המפורטות כאן >>

אנחנו רוצים להפנות את תשומת ליבך לשתי מלגות ייחודיות לאוניברסיטת חיפה:
מלגת אהבת עולם המעניקה 2,000$ לכל שנת לימודים
מלגת ג'ויס לנשים גם היא בסך 2,000$ לשנה

יש לך פסיכומטרי גבוה? עוד יותר כדאי לך ללמוד אצלנו
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך הינו 730 ומעלה, יש לנו בשבילך מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד לשנה הראשונה.
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך בין 700 לבין 729, יש לנו בשבילך מלגה בשיעור 50% משכר הלימוד לשנה הראשונה.
פסיכומטרי 600+
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך בין 625 לבין 699, יש לך אפשרות לזכות במלגה בשיעור 50% משכר הלימוד לשנה הראשונה
.
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך בין 600 לבין 624, יש לך אפשרות לזכות במלגה בשיעור 35% משכר הלימוד לשנה הראשונה
.
כללי הזכאות למלגות מפורטים כאן >>

ההחלטה על קבלה ללימודי קרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה

  ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט או סיווג) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה לקבלה מן המניין הוא 120. ברוב החוגים ניתן להתקבל על תנאי עם ציון 90-119. בנוסף ישנם חוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר בעת הקבלה על תנאי, או דורשים רמת פטור או גבוה מכך בעת הקבלה.

  בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

1. קבלה רגילה

 • ציון סכם נדרש: 550 ומעלה (בחלוקה של 2:1 – 33% – בגרות 66.6%- פסיכומטרי)
 • תעודת בגרות מלאה**
 • אנגלית כשפה זרה: תנאי הקבלה לתוכנית הינו רמת אנגלית "בסיסי" לפחות.
 • תנאי קבלה למי ששפת אימו/ה אינה עברית: ציון 110 ומעלה (110-119 קבלה על תנאי) בבחינת הידע בעברית (יע"ל) 
 • למחשבון סיכויי קבלה לחץ כאן

2. קבלה על סמך מבחן התאמה

מסלול למועמדים/ות בעלי/ות סכם 530-549 אשר יעברו מבחן התאמה ייעודי. הקבלה תיעשה לאחר שקלול ציון הסכם עם ציון מבחן ההתאמה. מועמדים במסלול זה שלא יתקבלו לאחר מבחן ההתאמה, יישקלו שנית לקבלה במסלול "קדם תואר".

3. קבלה למסלול קדם תואר

מסלול למועמדים/ות בעלי/ות סכם 500-529 אשר יעברו מבחן התאמה ייעודי. הקבלה למסלול תיעשה לאחר שקלול ציון הסכם עם ציון מבחן ההתאמה. המתקבלים יהיו במעמד 'שומע חופשי עם קרדיטציה', במסגרתו ילמדו את כלל הקורסים הנלמדים בתכנית בסמסטר א' (סה"כ 20 נ"ז). המועמדים יתקבלו כתלמידים מן המניין רק אם ישלימו בציון עובר את שלושת הקורסים הבאים, וממוצע הציונים שלהם בקורסים אלו יהיה לפחות 76: (1) מבוא לקרימינולוגיה (2) מבוא למערכת המשפט הישראלית (3) פסיכולוגיה לקרימינולוגים. לאחר קבלה לתואר ראשון, יוכרו הקורסים כחלק מהתואר.

מסלול למועמדים/ות בעלי ממוצע בגרות 90 ומעלה ללא פסיכומטרי אשר יעברו מבחן התאמה ייעודי. הקבלה למסלול תיעשה לאחר שקלול ציון הבגרות עם ציון מבחן ההתאמה. המתקבלים יהיו במעמד 'שומע חופשי עם קרדיטציה', במסגרתו ילמדו את כלל הקורסים הנלמדים בתכנית בסמסטר א' (סה"כ 20 נ"ז). המועמדים יתקבלו כתלמידים מן המניין רק אם ישלימו בציון עובר את שלושת הקורסים הבאים, וממוצע הציונים שלהם בקורסים אלו יהיה לפחות 76: (1) מבוא לקרימינולוגיה (2) מבוא למערכת המשפט הישראלית (3) פסיכולוגיה לקרימינולוגים. לאחר קבלה לתואר ראשון, יוכרו הקורסים כחלק מהתואר.

4. אפיק מעבר

מסלול למועמדים/ות שסיימו את לימודי שנה א' בהיקף של 30 נ"ז לפחות בממוצע 80 ומעלה במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל. הקבלה למסלול זה תתבצע על בסיס רקע אקדמי של כל מועמד/ת, עמידה בתנאי אנגלית ועברית כנדרש וזכאות לבגרות מלאה. ביה"ס רשאי להתנות את הקבלה במסלול זה במבחן התאמה, ראיון, קדם תואר או בתנאים נוספים בהתאם לנסיבות.


*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה

 
 • למידע אודות בחינות כניסה לחץ כאן 
 • למערכת הרישום לבחינות כניסה לחץ כאן
 • למידע אודות חדרי בחינות הכניסה (מתפרסם יום לפני הבחינה) לחץ כאן

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בעלי לימודי קרימינולוגיה משתלבים בארגונים שונים, ציבוריים ופרטיים, העוסקים בתחומי חקר הפשיעה, אכיפת החוק והתמכרויות.

בנוסף, בעלי תואר בקרימינולוגיה העובדים בתחום, יקנו לעצמם אפשרות להתקדם ולהתפתח בתחום תעסוקתם: קרימינולוגים, עובדי משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר, עמותות לנוער בסיכון, פסיכולוגים בשירות הציבורי/חינוכי, עובדים סוציאליים, עורכי דין ועובדי מערכות החינוך השונות.