לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בקרימינולוגיה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים:דו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג