לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בסוציולוגיה

משך הלימודים: 3 שנים, תכנית תואר ראשון בשנתיים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה:  ההרשמה לסמסטר א' תשפ"א פתוחה. אתר החוג