לימודי תואר ראשון בשירותי אנוש

 

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג

ארגוני שירות ותהליכי שירות מהווים מרכיב חשוב בחברה המודרנית בעולם בכלל ובישראל בפרט. אזרחים מכל קצווי הקשת החברתית מקבלים שירותים מארגונים ציבוריים, עסקיים והתנדבותיים אשר לטיבם ומאפייניהם חשיבות רבה הן למדינה ולחברה בכלל והן לרווחה ולאיכות החיים של הפרט. בנוסף, ארגוני שירות מהווים את עיקר שוק התעסוקה במשק הישראלי, אך מתחוללים בהם שינויים רבים ומהירים.

לאור זאת, מטרת החוג היא להקנות לבוגריו ידע והבנה לגבי סוגיות ותהליכים בתחום הייחודי של שירותי האנוש, לתרום ליכולתם להשתלב באופן אפקטיבי בתעסוקה ולהתקדם בערוצים ניהוליים בתחום דינמי זה, ולקדם את הידע העיוני-מקצועי ואת איכות ומגוון השירותים הניתנים לאזרחים בכל מגזרי המשק.

מלגות תוענקנה לתלמידים בעלי פסיכומטרי 605 לפחות*.

*לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.
פרטים מלאים באתר דיקנאט הסטודנטים – היחידה למלגות.

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאןhttps://helpcenter.haifa.ac.il/view/31393/31171).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**:

 • בגרות 100 לפחות.
 • אנגלית 4  יח"ל  בבגרות בציון 90 לפחות או 5 יח"ל בציון 80 לפחות.
 • רמת "בסיסי" לפחות בבחינת ידע באנגלית
 • יע"ל 120 לפחות עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא היתה עברית.
 • מבחן כניסה חוגי לפי הצורך

בנוסף, תתאפשר קבלה למסלול קדם תואר ראשון-

למסלול זה יוכלו להתקבל מועמדים העומדים בתנאים הבאים:

 • ממוצע בגרות 95-99.
 • דרישת אנגלית: אנגלית 4  יח"ל בציון 90 לפחות או 5 יח"ל בציון 80 לפחות.
 • רמת "בסיסי" לפחות בבחינת ידע באנגלית
 • ציון 120 לפחות בבחינת ידע בעברית

במסלול זה ידרשו המועמדים ללמוד קורסים בשנה"ל תשפ"ד:

1.מבוא לשירותי אנוש (5 נקודות זכות, בציון 70)

2. סטטיסטיקה (4 נקודות זכות, בציון עובר)

באם יעמדו בציונים הנדרשים בקורסי הקדם, יוכלו להתקבל לתואר ראשון. הקורסים שילמדו יהוו חלק מהתואר.

*בעלי ציון בבחינה הפסיכומטרית, לא יוכלו לבקש להתעלם מן הציון.

קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד

קבלה למסלול הרגיל:

ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח : -88 ומעלה

רמת סיווג אנגלית : בסיסי ומעלה

רמת סיווג עברית – ציון לחייבים במבחן  יע"ל (מבחן ידע בעברית) 120 מעלה

קבלה למסלול קדם תואר:

ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח:  80-87

רמת סיווג אנגלית : בסיסי ומעלה

רמת סיווג עברית :  נדרש להגיע ל120  יע"ל בתום סמסטר א' בלימודי הקדם.


*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה

עדכון אתר: 19.01.2023

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג לשרותי אנוש, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:

 1. ממוצע 80 לפחות בתואר הקודם
 2. ראיון חוגי לפי הצורך

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: תפקידים מגוונים בערוצים המובילים לתפקידי ניהול בארגונים המתמקדים בשירותים במגזר הפרטי והציבורי, במחלקות לניהול משאבי אנוש, בתפקידי ניהול ופיתוח ארגוני ובחברות הכוונה והשמה.