לימודי תואר ראשון בפילוסופיה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד-חוגי או דו-חוגי | נלמד בקמפוס הכרמל | שם התואר: .B.A בפילוסופיה | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה | אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה לתוכנית לימודי פילוסופיה לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*. 

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

  1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
  2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

  3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט או סיווג) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה לקבלה מן המניין הוא 120. ברוב החוגים ניתן להתקבל על תנאי עם ציון 90-119. בנוסף ישנם חוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר בעת הקבלה על תנאי, או דורשים רמת פטור או גבוה מכך בעת הקבלה.

     

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**: 
מועמדים בעלי בגרות בממוצע 80 לפחות יתקבלו למסלול קדם תואר ראשון (בסמסטר א' בלבד) – במסלול זה ידרשו המועמדים ללמוד שני קורסים, ולסיימם בממוצע של 70 לפחות:
מבוא לאתיקה (מספר קורס 107.2700)
מבוא לפילוסופיה יוונית (מספר קורס 107.1138)
באם יעמדו בציונים הנדרשים בקורסי הקדם, יוכלו להתקבל לתואר ראשון בסמסטר שלאחר מכן. הקורסים שילמדו יהוו חלק מהתואר.

תנאי קבלה לבעלי תואר אקדמי
בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים בלימודי פילוסופיה לתואר ראשון, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:
ממוצע 80 לפחות בתואר הקודם

אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.
**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה 


עידכון אתר 10.01.2023

לימודי הפילוסופיה מלמדים אותנו לחשוב טוב יותר, ומקנים ללומדים אותם יתרון משמעותי בתחום התעסוקה. אמנם לא תמצאו מודעות דרושים רבות שבהן כתוב, "דרוש פילוסוף", אבל לימודי פילוסופיה יקנו לכם כלים חשובים שישרתו אתכם בכל עבודה שבה תבחרו, כל עוד אחת מדרישות התפקיד היא: לחשוב.

כיוון שכל תחום חקירה ולימוד מעלה שאלות פילוסופיות, לימודי פילוסופיה משתלבים היטב בלימודי תואר הראשון במסגרת דו-חוגית, ולצד חוגי שני "מעשי", מציעים עניין, הבנה, ופיתוח יכולות חשיבה מגוונות. מחקרים מארה"ב ומדינות נוספות מראים כי לימודי פילוסופיה מקנים ללומדים אותם יתרון משמעותי בתחום התעסוקה, וכלים חשובים שישרתו אתכם בכל עבודה שבה תבחרו.

הבוגרים והבוגרות שלנו המשיכו לתפקידים בתחומים שונים, כולל ההיי-טק, תחומי השיווק והפרסום, במוסדות ללא כוונת רווח, בחינוך, בייעוץ אסטרטגי לסטארטאפים וארגונים אחרים, בכלי התקשורת ובמכוני מחקר. בנוסף, לימודי פילוסופיה מספקים כלים מעולים למעוניינים בתארים מתקדמים, ולמעוניינים להשתלב בתחום המחקר האקדמי.