לימודי תואר ראשון במדעי הקוגניציה

 

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו-חוגי | נלמד בקמפוס הכרמל | שם התואר: B.A./.B.Sc (בהתאם לחוג השני) במדעי הקוגניציה | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה | אתר החוג

מדעי הקוגניציה הוא מדע רב-תחומי המשלב זוויות ראייה ומחקר שונות לגבי תהליכים מנטליים הכוללים תפיסה, למידה, זיכרון, שפה, חשיבה, קבלת החלטות, יצירתיות, רגשות, יחסים בקבוצה ותודעה. התכנים, שיטות המחקר והממצאים מעוגנים במספר תחומים מרכזיים: פסיכולוגיה וחקר התהליכים המאפשרים את התהליכים המנטליים והביטוי ההתנהגותי שלהם, מדעי המחשב ומערכות מידע (נושאים המתמקדים בהיבטים החישוביים של מערכות אינטליגנטיות), מדעי המוח (היבטים ביולוגיים, פיזיולוגיים ואנטומיים של התנהגות אנושית והרשתות המוחיות העומדות בבסיסן), פילוסופיה (חקירת הנחות ומושגי יסוד, כגון ייצוג מנטאלי, חישוביות, תודעה, תוכן סמנטי) ובלשנות (חקר השפה כמערכת קוגניטיבית). הייחוד של מדעי הקוגניציה הוא בשילוב של גישות ותוצאות מן התחומים השונים על-מנת לחשוף את התהליכים העומדים בבסיס התופעות המנטליות.

ללמוד בראש שקט! מלגות ייחודיות באוניברסיטת חיפה 

אוניברסיטת חיפה מציעה מגוון מלגות המפורטות כאן >>

אנחנו רוצים להפנות את תשומת ליבך לשתי מלגות ייחודיות לאוניברסיטת חיפה:
מלגת אהבת עולם המעניקה 2,000$ לכל שנת לימודים
מלגת ג'ויס לנשים גם היא בסך 2,000$ לשנה

יש לך פסיכומטרי גבוה? עוד יותר כדאי לך ללמוד אצלנו
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך הינו 730 ומעלה, יש לנו בשבילך מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד לשנה הראשונה.
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך בין 700 לבין 729, יש לנו בשבילך מלגה בשיעור 50% משכר הלימוד לשנה הראשונה.
כללי הזכאות למלגות מפורטים כאן >>

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט או סיווג) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה לקבלה מן המניין הוא 120. ברוב החוגים ניתן להתקבל על תנאי עם ציון 90-119. בנוסף ישנם חוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר בעת הקבלה על תנאי, או דורשים רמת פטור או גבוה מכך בעת הקבלה.

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 1. עבור התכנית המשולבת מדעי הקוגניציה עם מדעי המחשב:

שימו לב, יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים!

2. עבור התכנית המשולבת עם ייתר החוגים (יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים) :

 • ציון משוקלל לקבלה: 680
 •  בחינת בגרות במתמטיקה בציון 80 לפחות ברמת 4 יח"ל או בציון 70 לפחות ברמת 5 יח"ל
 • למחשבון סיכויי הקבלה לחץ כאן

שימו לב, יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים!

3. מסלול אופק-קדם תואר: 

 1. מועמדים בעלי בגרות מלאה 

תנאי הקבלה למסלול קדם תואר הם:

 • בגרות באנגלית 5 יחידות בציון 85 לפחות
 • בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 85 או 4 יחידות בציון 90
 • רמת עברית ציון 90 במבחן יע"ל
 • רמת אנגלית טרום בסיסי ומעלה

מועמדים שעומדים בדרישות אלו יוכלו להתקבל למסלול קורסי קדם, במסלול זה ידרשו ללמוד בסמסטר א' תשפ"ד, ארבעה קורסים:

 1. מתמטיקה לתלמידי קוגניציה (5 נקודות זכות, 75 ציון עובר)
 2. יסודות פיזיולוגיים (2 נקודות 75 זכות ציון עובר)
 3. יסודות פילוסופיים של מדעי הקוגניציה (4 נקודות זכות, 75 ציון עובר)
 4. סטטיסטיקה לפסיכולוגים (2 נקודות זכות, 75 ציון עובר)

באם יעמדו בציונים הנדרשים בקורסי הקדם, יוכלו להתקבל ללימודי תואר ראשון בסמסטר שלאחר מכן. הקורסים שילמדו יהוו חלק מהתואר.

קבלת בוגרי מכינה של אוניברסיטת חיפה ללא פסיכומטרי-תשפ"ד

ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח :  93 ומעלה ציון בקורס מתמטיקה ברמת 4 יחידות  לימוד בציון 95

ציון במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד  בציון 85

רמת סיווג עברית:  ציון 90 במבחן יע"ל )לחייבים במבחן ידע בעברית(


*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה

 
 • תוכניות לימוד מומלצות: (יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים)
 • מדעי הקוגניציה ומדעי המחשב
 • מדעי הקוגניציה ומערכות מידע 
 • מדעי הקוגניציה ופסיכולוגיה (שילובים מיוחדים – יש להירשם גם לחוג לפסיכולוגיה)
 • מדעי הקוגניציה ופילוסופיה (שילובים מיוחדים – יש להירשם גם לחוג לפילוסופיה)
 • מדעי הקוגניציה ולשון העברית (שילובים מיוחדים – יש להירשם גם לחוג ללשון העברית)
 • לגבי שילובים עם חוגים אחרים מומלץ לפנות אל מזכירות החוג לקוגניציה (שילובים כלליים – יש להירשם לחוג נוסף)

מטרת התכנית היא להכשיר מומחים עם בסיס ידע רחב וחשיבה יצירתית ועשירה. בוגרי התכנית צפויים להמשיך בלימודים מתקדמים הן בתחומים ספציפיים במדעים קוגניטיביים  (כגון פסיכולוגיה קוגניטיבית, נוירופסיכולוגיה, מדעי המחשב, פילוסופיה של הנפש, בינה מלאכותית, בלשנות) והן בתכניות בין-תחומיות (כדוגמת לימודי מוח והתנהגות, מוח ופסיכופתולוגיה, או מדעי הקוגניציה). מטרת התכנית היא להעניק לבוגרים בסיס ידע רחב במדעי הקוגניציה ולפתח את החשיבה הבין-תחומית כבר במהלך לימודי התואר הראשון. הדגש המרכזי של תכנית הלימודים הוא לאפשר חשיבה מורכבת ומגוונת, אשר תסייע בהשתלבות מוצלחת באקדמיה ובתעשייה בעתיד. לבוגרי התכנית יתרונות וייחוד בתחומי מחקר שונים ובאינטגרציה ביניהם, והם יהוו בעתיד חלק חשוב בתשתית המחקר של אחד התחומים המרתקים והמרכזיים בעולם כיום.

שילובים מומלצים עם החוג למדעי הקוגניציה: