לימודי תואר ראשון בלימודי ישראל

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן  |  אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

  1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה
  2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

  3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

החל מסמסטר א' בשנת הלימודים תשפ"ד, החוג ללימודי ישראל מציע מסלול קדם תואר:

החוג ללימודי ישראל מאשר רישום למועמדים למסלול קדם תואר לבעלי ממוצע בגרות 75 עם מינימום 4 יחידות אנגלית בציון 75 לפחות.

המועמדים נדרשים להשלמת שלושה קורסים בחוג במסלול החד-חוגי או שני קורסים בחוג ושניים נוספים בחוג השני למועמדים למסלול הדו-חוגי בממוצע 75 ומינימום 70

בכל קורס בחירה בדרג 1 או בדרג 2 שמוצע בחוג – עד תום הסמסטר .

קורסים אלה יוכרו למועמד במסגרת לימודיו במידה ויתקבל לחוג.


*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה 

אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

עידכון אתר: 11.01.2023

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג ללימודי ישראל, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:

ממוצע 70 לפחות בתואר הקודם

  • מסלול דו חוגי 
  • מסלול חד חוגי 
  • מסלול למורי דרך

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בתחום התיירות, קרן קיימת לישראל, רשות העתיקות, הוראה בבתי ספר ושל"ח (לבעלי תעודת הוראה), מוזיאונים, אוצרות, והמשך למחקר אקדמי