לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בלימודי ישראל

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' לשנה"ל תשפ"ג |  אתר החוג