לימודי תואר ראשון בלימודי ישראל

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד-חוגי או דו-חוגי | נלמד בקמפוס הכרמל | שם התואר: .B.A בלימודי ישראל | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה  | אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

  1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה
  2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

  3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט או סיווג) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה לקבלה מן המניין הוא 120. ברוב החוגים ניתן להתקבל על תנאי עם ציון 90-119. בנוסף ישנם חוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר בעת הקבלה על תנאי, או דורשים רמת פטור או גבוה מכך בעת הקבלה.

     

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

החל מסמסטר א' בשנת הלימודים תשפ"ד, החוג ללימודי ישראל מציע מסלול קדם תואר:
החוג ללימודי ישראל מאשר רישום למועמדים למסלול קדם תואר לבעלי ממוצע בגרות 75 עם מינימום 4 יחידות אנגלית בציון 75 לפחות.
המועמדים נדרשים להשלמת שלושה קורסים בחוג במסלול החד-חוגי או שני קורסים בחוג ושניים נוספים בחוג השני למועמדים למסלול הדו-חוגי בממוצע 75 ומינימום 70
בכל קורס בחירה בדרג 1 או בדרג 2 שמוצע בחוג – עד תום הסמסטר .
קורסים אלה יוכרו למועמד במסגרת לימודיו במידה ויתקבל לחוג.

תנאי קבלה לבעלי תואר אקדמי
בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג ללימודי ישראל, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:
ממוצע 70 לפחות בתואר הקודם

אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.


*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.
**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה 

עידכון אתר: 11.01.2023

תואר ראשון בלימודי ישראל – מסלול דו-חוגי 
תואר ראשון בלימודי ישראל – מסלול חד-חוגי 
תואר ראשון בלימודי ישראל – מסלול למורי דרך – מסלול דו-חוגי המיועד למורי דרך מוסמכים.
תואר ראשון בלימודי ישראל – מסלול ידיעת הארץ (תו תקן)  – מסלול דו–חוגי המיועד למדריכים בעלי הכשרת ״תו תקן״.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בתחום התיירות, קרן קיימת לישראל, רשות העתיקות, הוראה בבתי ספר ושל"ח (לבעלי תעודת הוראה), מוזיאונים, אוצרות, והמשך למחקר אקדמי