לימודי תואר שני בפקולטה לחינוך עם התמחות בלמידה, מוח וחינוך

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  |  שם התואר: מוסמך (M.A) בחוג האם עם ספח התמחות בלמידה, מוח וחינוך | הלימודים בקמפוס הכרמל | החוג לייעוץ והתפתחות האדם | החוג למדעי הלמידה וההוראה | החוג לחינוך מיוחד | החוג לחינוך מתמטי

 למידה, מוח וחינוך – תכנית התמחות במסגרת תואר שני בפקולטה לחינוך

תוכנית ההתמחות שלנו לתואר שני ב"למידה, מוח וחינוך" בפקולטה לחינוך, משלבת בין שלושה תחומי מומחיות חיוניים: (1) מדע מוח והעצב (neuroscience), (2) חינוך, פדגוגיה ודידקטיקה, (3) פסיכולוגיה (פסיכולוגיה התפתחותית, חינוכית, קוגניטיבית,  נוירופסיכולוגיה, ופסיכולוגיה ביולוגית).

שילוב זה מאפשר להציע הבנה מקיפה של האופן שבו למידה מתרחשת במוח האנושי והשלכותיה על החינוך.

תוכנית ההתמחות מתקיימת ב-4 חוגים:

  • חינוך מיוחד עם התמחות בלמידה מוח וחינוך
  • חינוך מתמטי עם התמחות בלמידה מוח וחינוך
  • ייעוץ והתפתחות האדם- התפתחות בגיל הרך עם התמחות בלמידה מוח וחינוך
  • מדעי הלמידה וההוראה- חקר החינוך האלטרנטיבי עם התמחות בלמידה מוח וחינוך

במסגרת התוכנית, נעמיק בהבנת פרקטיקות מחקר ופדגוגיות בצומת של חינוך, מדעי המוח ופסיכולוגיה, המותאמות לתחומי העניין בתחום המיקוד שבחרת, בין אם זה חינוך לגיל הרך, חינוך מיוחד, חינוך מתמטי או למידה והוראת מדעים.

התוכנית שמה דגש על שילוב פרקטיקה, ומציידת במיומנויות יישום תובנות ממדעי המוח בהקשרים החינוכיים. למשל, עולות שאלות כיצד התגליות האחרונות בעולם מדעי המוח, משפיעות על תהליכי הלמידה והחינוך ולהפך – כיצד פרקטיקות חדשניות בחינוך משפיעות על אופני החשיבה. מכאן, קצרה הדרך ליצירת אסטרטגיות הוראה יעילות ופורצות דרך, כשהן מגובות במחקר וראיות.

קהילת הלומדים בתוכנית הייחודית מורכבת מאנשי חינוך ואנשי מקצוע החולקים את התשוקה ללמידה מתוך סקרנות ופתיחת אופקים.

ביחד, מתעצבת תפיסת עולם חינוכית חדשה, המשלבת תובנות מעולם החינוך, מדעי המוח והקוגניציה שמתגבשת יחד ללמידה טובה יותר בעתיד.

ההתמחות מיועדת לאנשי חינוך, אנשי טיפול, צוותי הוראה, יועצים, פסיכולוגים, מרפאים בדיבור, מרפאים בעיסוק ועוד.

ללמוד בראש שקט! מלגות ייחודיות באוניברסיטת חיפה 

 אנחנו רוצים להפנות את תשומת ליבך לשתי מלגות ייחודיות לאוניברסיטת חיפה: 

מלגת אהבת עולם המעניקה 2,000$ לכל שנת לימודים 
מלגת ג'ויס לנשים גם היא בסך 2,000$ לשנה 

 אוניברסיטת חיפה מציעה מגוון מלגות המפורטות כאן >> 

עוד אין לך אישור זכאות לתואר ראשון?
אם סיימת את לימודיך בשנה"ל הנוכחית יש לצרף גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או זמני) וכן אישור על יתרת החובות הלימודיים לתואר הראשון.

חינוך מיוחד עם התמחות בלמידה מוח וחינוך
 תנאי קבלה של החוג לחינוך מיוחד

הקבלה ללימודי תואר שני בחוג לחינוך מיוחד תישקל על פי תנאי הקבלה הכלל–אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה של החוג לחינוך מיוחד כמפורטים להלן:
1. תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחוץ לארץ.
2. סיום תואר ראשון בציון ממוצע של 85 ומעלה ולא פחות מ–80 בכל חוג הנלמד במסגרת התואר הראשון. הצגת גיליון ציונים או מסמך רשמי אחר, מהמוסד המעניק את התואר, המלמדים על ממוצע הציונים בחוגים השונים שנלמדו.
3. עוד אין לך תואר ראשון בחינוך מיוחד ? יש לעשות השלמות בהיקף שיקבע על ידי ועדת התואר השני של החוג לחינוך מיוחד.
4. סיימת לימודים במוסד בו עברית היא לא שפת ההוראה ? יש לעמוד בהצלחה בבחינה מטעם האוניברסיטה הבוחנת את הידע שלך בעברית.
5. סיימת לימודים במוסדות להשכלה גבוהה מאוניברסיטאות בחוץ לארץ או שלוחותיהן בארץ הפועלים באישור המועצה להשכלה גבוהה?  יש לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בהשלמה במסגרת התואר הראשון.
6. טופס קורות חיים (נספח 4/א׳) שאותו יש להעביר ישירות לחוג.
7. שתי המלצות בהתאם לפורמט נתון, אחת אקדמית (נספח 4/ב׳) והשנייה מקצועית (נספח 4/ג׳). הממליצים מתבקשים להעביר את ההמלצות ישירות לחוג. מפאת חיסיון ההמלצות לא יעברו למועמדים על ידי החוג.
8. החוג לחינוך מיוחד שומר לעצמו את הזכות להזמין מועמדים לראיון אישי או קבוצתי לשם השלמת מידע הנדרש בכדי לקבוע את התאמתם ללימודי תואר שני.

קורסי קדם חובה/ השלמה (על פי תוכנית ההתמחות):
– התפתחות הילד חלק א'
– התפתחות הילד חלק ב'
– מבוא לחינוך מיוחד
– מבוא ללמידה וזיכרון 

יש לשים לב!  בחוג לחינוך מיוחד מספר המקומות מוגבל ולכן בפועל יתכן שנקודות החתך לקבלה תהיינה גבוהות מן המפורט בתנאי הקבלה. אין כל התחייבות לקבל את המועמדים למסלול לימודי שביקשו (להלן), גם אם מילאו את כל תנאי המינימום הנדרשים.

חינוך מתמטי עם התמחות בלמידה מוח וחינוך
תנאי קבלה של החוג לחינוך מתמטי

על המועמדים לתוכנית תואר שני בחינוך מתמטי לעמוד בתנאים הבאים:
 –  בוגרי מתמטיקה או מחלקות להוראת מדעים, או
 –  בוגרי מדעים מדויקים עם ניסיון בחינוך מתמטי, או
 –  בוגרי חינוך (או הוראה) עם התמחות בחינוך מתמטי או
 –  בוגרי מקצועות עתירי מתמטיקה (ללימודי תואר שני במתמטיקה עם תעודת הוראה במתמטיקה על יסודי) או
 – בוגרי פסיכולוגיה/ מדעי הקוגניציה/ מדעי המוח עם עניין בקוגניציה, מוח וחינוך מתמטי

על המועמדים בעלי תואר בוגר ממוסד להשכלה גבוהה לעמוד בתנאים הבאים:
 – ציון ממוצע 80 ומעלה בחינוך או הוראה וציון ממוצע 76 ומעלה במתמטיקה, או
 – ציון ממוצע 80 ומעלה בהוראת המדעים (או תחום מקביל על פי שיקול הדעת של החוג).
 – לבוגרי מקצועות עתירי מתמטיקה – ציון ממוצע 76 במקצועות מתמטיים ו-30 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות לימודים במקצועות ממסמך רישיונות הוראה.

*עדיפות תינתן לסטודנטים לתארים מתקדמים עם רקע בחינוך ו/או פסיכולוגיה / קוגניציה / מדעי המוח, אשר מעוניינים לקחת חלק פעיל בחקר המוח המתמטי. אין חובה לרקע מתמטי מהתואר הראשון. עדיפות למועמדים עם 4 יחידות במתמטיקה לפחות.

* מועמדים שאינם  בעלי  רקע  מספק בפסיכולוגיה, כפי שייקבע על ידי ועדת  התואר השני,  ידרשו לעשות השלמות של הקורסים הבאים  עד סוף שנה א'.  פטור מקורסי ההשלמה ייקבע על פי הרקע האקדמי הקודם של כל מועמד/ת

קורסי קדם חובה/ השלמה (על פי תוכנית  ההתמחות):
התפתחות הילד חלק א'
התפתחות הילד חלק ב'
אספקטים  נוירופסיכולוגיים של למידה
פסיכולוגיה  קוגניטיבית

ייעוץ והתפתחות האדם התפתחות בגיל הרך עם התמחות בלמידה מוח וחינוך
תנאי קבלה של החוג ייעוץ והתפתחות האדם

1. תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחוץ לארץ בחוגים לייעוץ והתפתחות האדם, פסיכולוגיה, חינוך ומדעי ההתנהגות (ממוצע של 85 לפחות).
2. תישקל גם קבלתם של בעלי תואר ראשון מחוגים אחרים. סטודנטים אלו יידרשו להשלים קורסים נוספים מעבר ללימודי ההשלמה של התכניות.
3. סטודנטים המסיימים את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית יצרפו גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר הראשון.
4. בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו להיבחן בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.
5. ציון של 75 לפחות במבחן הכניסה החוגי באנגלית.
6. ראיון אישי אליו יוזמנו חלק מהמועמדים על פי החלטת ועדת הקבלה

 דרישות להגשת מועמדות:
1. נספח 6א' ותמונת פספורט.
2. טופס קורות חיים נספח 6ה').
3. שתי המלצות, אחת על הכישורים האקדמיים ואחת על הכישורים המקצועיים והאישיים.

*בחוג לייעוץ והתפתחות האדם מספר המקומות מוגבל, ולכן יתכן שנקודות החתך לקבלה תהיינה גבוהות מן המפורט בתנאי הקבלה של כל תוכנית. אין כל התחייבות לקבל את המועמדים לתוכנית או למסלול המועדף שביקשו, גם אם מילאו את כל תנאי המינימום הנדרשים.

 לימודי השלמה:
1. לבעלי תואר ראשון בחינוך שסיימו לימודיהם בתחומי לימוד שאינם תואמים לתוכנית המבוקשת, וכן למי שאינם בעלי תואר ראשון בחינוך, ייקבעו לימודי השלמה. סטודנטים יידרשו לסיים את לימודי ההשלמה במהלך שנה א׳ ללימודיהם בציון 80 בכל קורס. פטור מלימודי השלמה יינתן רק על בסיס מסמכים רלוונטיים ממוסד אקדמי מוכר. המסמכים הנדרשים (לכל קורס בנפרד) יכללו: סילבוס, ציון משוקלל (80 לפחות), פרטים על היקף הקורס, נקודות זכאות, שם ותואר המרצה. יש להמציא מסמכים אלה בעת הרישום. פטורים מלימודי השלמה על סמך המסמכים יידונו עד תום השבוע הראשון ללימודים. לא ידונו בקשות לפטורים לאחר מועד זה.
2. קורסי קדם/השלמה לקבלה לתוכנית לגיל הרך: פסיכולוגיה התפתחותית/התפתחות הילד; פסיכולוגיה קוגניטיבית; פסיכולוגיה חברתית.תלמידים שלא למדו סטטיסטיקה ו/או שיטות מחקר, במסגרת לימודי תואר ראשון, יחויבו בשנת לימודיהם הראשונה לתואר תואר שני, בקורסי השלמה בשיטות מחקר ובמחקר כמותי וסטטיסטיקה.
3. במידה והיקף ההשלמות הינו עד 16 שעות שבועיות סמסטריאליות, ניתן לשקול קבלה של המועמד ללימודי התואר שני, במעמד של תלמיד על תנאי.

מדעי הלמידה וההוראה חקר החינוך האלטרנטיבי עם התמחות בלמידה מוח וחינוך
תנאי קבלה של החוג למדעי הלמידה וההוראה

1. תואר ראשון בחינוך, בממוצע של 80 לפחות בכל חוג.
2. מועמדים בעלי תואר ראשון, שאינו באחד מתחומי החינוך, יידרשו להשלים קורסים במסגרת החוג ובהתאם לתוכניות השלמה ייחודיות של תוכנית הלימודים המבוקשת.
3. סטודנטים המסיימים את לימודיהם לתואר בוגר בשנת הלימודים תשפ"ד, יידרשו להגיש גיליון ציונים וממוצע ציונים (סופי או זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובות לתואר הראשון.
4. בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו להיבחן בבחינה בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה.
5. בוגרים ממוסדות להשכלה גבוהה מאוניברסיטאות בחוץ לארץ, או שלוחותיהן בארץ הפועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, ידרשו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE, או בהשלמה במסגרת תואר ראשון.
6. קורות חיים.
7. מכתב אישי המעיד על זיקה לתחום.
8. ראיון/ שיחה אישית.

החוג לחינוך מיוחד:
התוכנית מציעה שני מסלולים: במסלול עם תזה (מסלול א') יש להשלים 36 שש"ס בשנתיים לימודים (הכוללים הגשת 2 סמינריונים) ושנה שלישית מיועדת לכתיבת התיזה. במסלול ללא תזה יש להשלים 44 שש"ס בשנתיים לימודים (הכוללים הגשת 2 סמינריונים) ובתום הלימודים מתקיים מבחן גמר. 

החוג לחינוך מתמטי:
התוכנית מציעה שני מסלולים: מסלול א' בהיקף של 32 שעות שבועיות סמסטריאליות עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (בהיקף 4 שש"ס) סך הכול 36 שעות סמסטריאליות, ומסלול ב' בהיקף של 40 שעות שבועיות סמסטריאליות עם כתיבת פרויקט סיום

החוג לייעוץ והתפתחות האדם:
התוכנית מציעה שני מסלולים מסלול א' בהיקף של 32 שעות שבועיות סמסטריאליות עם כתיבת עבודת גמר מחקרית. סך הכול 36 שעות סמסטריאליות, ומסלול ב' בהיקף של 40 שעות שבועיות סמסטריאליות עם כתיבת פרויקט גמר.

החוג למדעי הלמידה וההוראה:
התוכנית מציעה שני מסלולים מסלול א' בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות עם כתיבת עבודת גמר מחקרית. ומסלול ב' בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות עם כתיבת פרויקט גמר. בסיום המסלול תקבלו תעודת סיום תואר שני בחקר החינוך האלטרנטיבי עם התמחות בלמידה, מוח וחינוך.

עם סיום הלימודים תצעדו בדרכם של בוגרינו המצטיינים אל עבר תפקידים מובילים ומשפיעים: תהוו כוח מוביל בקרב צוותי ההוראה והמנהיגות החינוכית, תנחילו גישות חדשניות בהוראה, פיתוח תוכניות לימודים ויישום שיטות הוראה מבוססות מחקר המתבססות על תובנות מתחום מדעי ההתנהגות והמוח. כמומחים ליעוץ חינוכי ופסיכו-פדגוגיה, תלוו תלמידים במסלולי לימוד מותאמים אישית על פי צרכיהם הקוגניטיביים והרגשיים. תשתלבו בתחומי נוירו-חינוך וקוגניציה, תטמיעו גישות ותכניות לימודים מבוססות מחקר אמפירי, המקסימות את הפוטנציאל הקוגניטיבי והרגשי של התלמידים ומעצבות מחדש את חווית הלמידה. עם כניסתכם לשורות הטכנולוגיה החינוכית החדשנית, תהיו בין המובילים בפיתוח יישומים ופלטפורמות לימודיות אדפטיביות, המנצלות את הידע העדכני בדבר אופני הלמידה והזיכרון לטובת חוויה דיגיטלית אופטימלית לכל לומד. עם הכלים הייחודיים שתרכשו, תהוו כוח מרכזי בחידוש פני החינוך, המדע והטכנולוגיה דרך יישום גישות חדשניות המכבדות את הדינמיקה הקוגניטיבית של כל לומד וזורעות את זרעי השינוי בדרך שבה אנו תופסים ומעצבים את תהליכי ההוראה והלמידה