הרשמה לסמסטר ב' לשנה"ל תשפ"ג  (2022-2023)  - תואר ראשון

ההרשמה תחל ביום  שלישי,  ז' חשון תשפ"ג , 1.11.2022 ,  באמצעות אתר הרשמה וקבלה . ההרשמה תימשך עד פתיחת סמסטר ב' אלא אם צויין אחרת.

פתיחת סמסטר ב' – ביום ראשון,  ז'   אדר תשפ"ג, 28.2.2023

סיום ההרשמה – 08.03.2023 

תנאי הקבלה מפורטים באתר האינטרנט ובאתרי החוגים.

המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית, התקפה לסמסטר ב', הוא   23,25.12.2022 (ההרשמה לבחינה תסתיים ביום 2.11.22).

חלק מהחוגים ומתכניות הלימוד לא פתוחים להרשמה בסמסטר ב'.

להלן הפירוט המלא של החוגים הפתוחים להרשמה:

אופקים – תכנית המצטיינות והמצטיינים  של אוניברסיטת חיפה

ארכיאולוגיה – כולל תכנית קדם תואר ומסלול קבלה על סמך בחינת כניסה

מערך אשכול – כולל מסלול קבלה על סמך בחינת כניסה

גיאוגרפיה ולימודי סביבה – כולל מסלול ערב, מסלול קדם תואר ותכנית לימודים בשנתיים

היסטוריה כללית – כולל תכנית לימודים בשנתיים

היסטוריה של עם  ישראל – כולל מסלול קדם תואר

ייעוץ והפתחות האדם – פתוח להרשמה עד 01.03.2023 בלבד. 

לימודי אסיה– כולל מסלול קדם תואר

לימודי המזרח התיכון והאסלאם – כולל תכנית קדם תואר, מסלול לימודים בשהתיים ומסלול קבלה על סמך בחינת כניסה

לימודי ישראל

לימודים רב תחומייםכולל מסלול קדם תואר, מסלול הנדסאים, מסלול לימודים בשנתיים ולימודי ערב 

לשון עברית 

מדעי הלמידה וההוראה – כולל תכנית קדם תואר ומסלול קבלה על סמך בחינת כניסה

מדעי המדינה – כולל מסלול לימודי ערב, מסלול לימודים בשנתיים ומסלול קדם תואר

מדעי המחשב – ההרשמה עד 12.02.2023 

מוסיקה

מחשבת ישראל – כולל מסלול קדם תואר

מערכות מידע – ההרשמה עד 01.02.2023 כולל תכנית קדם תואר 

מתמטיקה

סוציולוגיה – כולל תכנית קדם תואר ומסלול לימודי ערב

ספרות עברית השוואתית 

פילוסופיה 

תולדות האומנות – ההרשמה עד 26.02.2023, מסלול לימודים בשנתיים ומסלול קדם תואר

תיאטרון –  כולל מסלול פסיכותיאטרלי בשנתיים

תקשורת – כולל תכנית לימודים בשנתיים

שינוי ו/או הוספת חוגי לימוד ניתן לבצע באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה.

ההרשמה לבחינות הפסיכומטריות, יע"ל*, יעלנט* (יע"ל ממוחשב), אמי"ר ואמי"רם (אמי"ר ממוחשב) מתבצעת באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il

מועד אחרון לכל הבחינות התקף לסמסטר ב' הוא 23,25.12.22 (ההרשמה לבחינה מסתיימת ב-  2.11.22)

* בחינת הידע בעברית מיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון בו למדו, לא הייתה עברית.


*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.