הרשמה לסמסטר ב' לשנה"ל תשפ"ד  (2023-2024)  - תואר ראשון

הרשמה לסמסטר אביב (סמסטר ב') תשפ"ד

ההרשמה תיפתח במהלך חודש דצמבר 2023, המועד המדויק יפורסם בהקדם.

מועד פתיחת סמסטר ב' יום ראשון,כ"ג אדר א', תשפ"ד,03.03.24 (ייתכנו שינויים לאור המצב נא לעקוב אחר השינויים)

 ההרשמה תתבצע באמצעות אתר הרשמה וקבלה . ההרשמה תימשך עד פתיחת סמסטר ב' אלא אם צויין אחרת.

תנאי הקבלה מפורטים באתר האינטרנט ובאתרי החוגים.

המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית, התקפה לסמסטר ב', הוא מועד דצמבר 2023 (ייתכנו שינויים לאור המצב נא לעקוב אחר השינויים).

חלק מהחוגים ומתכניות הלימוד לא פתוחים להרשמה בסמסטר ב'.

להלן הפירוט המלא של החוגים הפתוחים להרשמה:

אופקים – תכנית המצטיינות והמצטיינים  של אוניברסיטת חיפה

ארכיאולוגיה – כולל תכנית קדם תואר ומסלול קבלה על סמך בחינת כניסה עד 23.2.24.

מערך אשכול – כולל מסלול קבלה על סמך בחינת כניסה

גיאוגרפיה ולימודי סביבה – כולל מסלול ערב, מסלול קדם תואר ותכנית לימודים בשנתיים עד 3.3.24.

היסטוריה כללית – כולל תכנית לימודים בשנתיים

היסטוריה של עם  ישראל – כולל  מסלול קדם תואר    

מחשבת ישראל –כולל מסלול קדם תואר    

ייעוץ והפתחות האדם – פתוח להרשמה 

לימודי אסיה– כולל מסלול קדם תואר

לימודי המזרח התיכון והאסלאם – כולל תכנית קדם תואר, מסלול לימודים בשנתיים ומסלול קבלה על סמך בחינת כניסה

לימודי ישראל כולל תכנית קדם תואר

לימודים רב תחומייםכולל מסלול קדם תואר, מסלול הנדסאים, מסלול לימודים בשנתיים ולימודי ערב 

לשון עברית 

מדעי הלמידה וההוראה – כולל תכנית קדם תואר ומסלול קבלה על סמך בחינת כניסה

מדעי המדינה – כולל מסלול לימודי ערב, מסלול לימודים בשנתיים ומסלול קדם תואר

מדעי המחשב – ההרשמה עד 20.2.24

מוסיקה

שפה וספרות ערביתההרשמה עד 3.3.24

מחשבת ישראל – כולל מסלול קדם תואר

מערכות מידע – ההרשמה עד 1.2.24

מתמטיקה– ההרשמה עד 3.3.24

סוציולוגיה – כולל תכנית קדם תואר ומסלול לימודי ערב עד 2.3.24

ספרות עברית השוואתית 

פילוסופיה 

תולדות האומנות – כולל תכנית קדם ההרשמה עד 10.3.24

תיאטרון –  כולל מסלול פסיכותיאטרלי בשנתיים

תקשורת – כולל תכנית לימודים בשנתיים ההרשמה עד 29.2.24

שינוי ו/או הוספת חוגי לימוד ניתן לבצע באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה.

ההרשמה לבחינות הפסיכומטריות, יע"ל*, יעלנט* (יע"ל ממוחשב), אמי"ר ואמי"רם (אמי"ר ממוחשב) מתבצעת באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il

מועד פתיחת סמסטר ב' יום ראשון,כ"ג אדר א', תשפ"ד,03.03.24 (ייתכנו שינויים לאור המצב נא לעקוב אחר השינויים)

* בחינת הידע בעברית מיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון בו למדו, לא הייתה עברית.


*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור באם תתגלה טעות.