לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

פכ"מ – תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן  | אתר החוג