לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

פכ"מ – תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א'  לשנה"ל תשפ"ג | אתר החוג