לימודי תואר ראשון בפכ"מ - תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה

 

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן  | אתר החוג

התואר הראשון המשולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה (פכ"מ) מעניק כלים ומהווה בסיס ידע כללי אינטגרטיבי שישמש מומחים בתחומי ידע יישומיים הנדרשים בנושאים של כלכלה, מדיניות ציבורית ופוליטיקה. קהל היעד של התוכנית הוא אלו הרואים עצמם בעתיד כמקבלי החלטות בשירות הציבורי-ממשלתי, במגזר העסקי, ובארגונים בינלאומיים. בפני אנשים אלה יעמוד אופק של פעילות מעשית ענפה בסביבה אסטרטגית מקומית, אזורית וגלובלית מורכבת ורבת-פנים.

התכנית מכשירה אותם לאתגר זה באמצעות פיתוח כלים ותובנות שיעניקו פרספקטיבה חדשה לטיפול במגוון רחב של סוגיות המשפיעות או מעוצבות בסביבתה הפוליטית והכלכלית של ישראל. התכנית עונה הצורך שקיים בשירות הציבורי בעובדים שלא רק מתמצאים בחישובים כלכליים או בשיקולים מעשיים צרים, אלא מסוגלים לראות את התמונה הרחבה של צורכי החברה, כשאלה נשקלים על רקע ערכים כמו צדק חברתי, סולידריות, ואוטונומיה אישית.

תוכניות פכ"מ משנות בשנים האחרונות את הפרופיל האישי והמקצועי של העובדים והמנהלים במגזר הציבורי בארץ, ואנו גאים לאפשר לתלמידי אוניברסיטת חיפה להצטרף למגמה חשובה זו.

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

יתרונות התכנית:

 • מלגות למתקבלים על בסיס ציוני פסיכומטרי
 • אפשרות למעונות
 • פרקטיקום במהלך הלימודים במוסדות מובילים
 • אפשרות להמשך לימודים מתקדמים במגוון תחומים

מלגות תוענקנה לתלמידים בעלי פסיכומטרי 640 לפחות*.

*לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.
פרטים מלאים באתר דיקנאט הסטודנטים – היחידה למלגות.

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים בתוכנית פכ"מ באוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון סיווג 85 בשפה האנגלית (רמה בסיסית ) מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ”יר, אמי”רם או סיווג.או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 1. ציון משוקלל מתמטי 660  (למחשבון סיכויי הקבלה לחץ כאן)
 2. בגרות במתמטיקה ברמת 5 יח' בציון של 70 לפחות, או ברמת 4 יח' מתמטיקה בציון 80 לפחות.
 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע”ל, יעלנט או סיווג) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה”ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120 או מעבר קורס אוריינות עברית.
 4. ציון סיווג 85 בשפה האנגלית (רמת בסיסי) מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ”יר, אמי”רם או סיווג.
 5. עמידה בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים (תעודת בגרות או תעודה שוות ערך לה כגון תעודת מכינה).
  * למי שאינו עומד בתנאי הבגרות במתמטיקה, קיימת אפשרות להירשם לקורס קיץ להשלמת 4 יח"ל במסגרת המכינה האוניברסיטאית. מועד פתיחת הקורס: 18.07.2023.פרטים באתר התכנית.

קבלה ללא פסיכומטרי תתאפשר בתנאים הבאים:
1. קבלה ישירות לתואר:
בגרות מלאה בממוצע 112.5 ומעלה (כולל בונוסים)
בגרות במתמטיקה – 4 יח"ל ציון 80 או 5 יח"ל ציון 70 לפחות
ציון סיווג אנגלית ממבחן אמירם/אמיר/פסיכומטרי –רמת בסיסי לפחות.
רמת סיווג עברית: ציון 120 במבחן יע"ל (לחייבים במבחן ידע בעברית

2. קבלה לקורסי קדם
במסלול קורסי קדם, הסטודנטים יידרשו ללמוד בסמסטר הראשון ללימודיהם 5 קורסים, ולעבור אותם בציון ממוצע של 70 לפחות. קורסי קדם הינם קורסי מבוא הנלמדים טרם הקבלה של המועמד לתואר. הקורסים הינם חלק מתכנית הלימודים של החוג, ויוכרו לתואר למי שיסיים אותם בהצלחה. משך לימודי קורסי הקדם – סמסטר אחד בלבד. על מנת להתקבל למסלול קורסי קדם פכ"מ יש לעמוד בתנאים הבאים:

 1. בגרות מלאה בממוצע 100 ומעלה (כולל בונוסים) או סכם 570-629.
 2. בגרות במתמטיקה – 4 יח"ל ציון 80 או 5 יח"ל ציון 70 לפחות.
 3. ציון סיווג 85 בשפה האנגלית (רמת בסיסי) מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ”יר, אמי”רם או סיווג.
 4. רמת סיווג עברית: ציון 120 במבחן יע"ל (לחייבים במבחן ידע בעברית)

קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד

קבלה למסלול הרגיל:   
1. ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח:93  גולמי  ( ללא בונוסים)
2. ציון 80 לפחות בקורס 4 יחידות לימוד במתמטיקה או או ציון 70 לפחות בקורס 5 יחידות לימוד במתמטיקה
3. רמת סיווג אנגלית: רמת בסיסי לפחות
4. רמת סיווג עברית: ציון 120 במבחן יע"ל (לחייבים במבחן ידע בעברית)

קבלה למסלול קדם תואר:

 1.  ממוצע מכינה 85-92 גולמי (ללא בונוסים).
 2. 4 יח"ל מתמטיקה בציון 80 לפחות, או 5 יח"ל בציון 70 לפחות.
 3. רמת סיווג אנגלית : רמת בסיסי לפחות
 4. ציון 120 במבחן יע"ל (לחייבים במבחן ידע בעברית)

שימו לב! אם הנכם מעוניינים להגיש מועמדות לקורסי קדם, יש להירשם באתר האוניברסיטה בלשונית תואר ל"לימודים לקראת תואר ראשון – פכ"מ", ולא להירשם ישירות לתואר.


* אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות או יהיו שינויים בדרישות הקבלה.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.

 

לימודי פכ"מ מתקיימים במתכונת חד חוגית במשך 3 שנים.

הלימודים כוללים קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה, וכן קורסים אינטרגטיביים ייחודיים לתכנית פכ"מ.

בסיום לימודי פכ"מ, יכולים בוגריו להשתלב במגוון תפקידים בשירות הציבורי, מנהל עסקים, כלכלה ובנקאות, פוליטיקה – חברי כנסת, עוזרים פרלמנטריים ועוד, ייעוץ פיננסי, שירות דיפלומטי, ייעוץ ציבורי, חינוך, ראשי מועצות וערים, משרדי ממשלה, עובדי מחקר, ארגונים מקומיים ובינ"ל שפעילותם כוללת ניתוח מערכות, פעילים בעמותות חברתיות, ועוד...