חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי

החוג למערכות מידע

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א’ תש”פ | אתר החוג