לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני במנהל עסקים

משך הלימודים: כשנה וחצי הפרוסה על פני 7 תקופות  | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א’ תשפ”ב   אתר החוג