לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בתיאטרון

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – שנתיים, מסלול עם תיזה – שלוש שנים  | סטטוס הרשמה:
נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023  | אתר החוג