לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בתיאטרון

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – שנתיים, מסלול עם תיזה – שלוש שנים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר ב' תשפ"ג, החל מ 1.11.22 | אתר החוג