לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בשפה וספרות ערבית

משך הלימודים: מסלול עם תזה – שלוש שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים | סטטוס הרשמה:
נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023  | אתר החוג