לימודי תואר שני בשפה וספרות ערבית

 

משך הלימודים: מסלול עם תזה – שלוש שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים | סטטוס הרשמה:

נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023  | אתר החוג

tasrit

הלימודים מעמיקים ומעשירים את ידיעותיו של התלמיד בבלשנות והספרות הערבית. מטרת הלימודים היא לסייע לסטודנט בהכרת מחקרים הנוגעים לתחומי הלימוד ובהבנת שיטותיהם, ולהקנות לו מיומנויות מקצועיות לרבות כתיבת עבודה מדעית באופן עצמאי. הלימודים יתמקדו בתחום הספרות הערבית, בלשון הערבית ובתרבות האסלאם.

כל המועמדים שאינם בוגרי החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטאות ישראליות, חייבים לעמוד בבחינת כניסה חוגית.

בוגרי תואר ראשון בשפה וספרות ערבית בציון משוקלל 80 ומעלה.

יוכלו להגיש מועמדות גם בעלי תעודת BED בשפה וספרות ערבית בציון 90 ומעלה.

למסלול מורים לערבית בשנה, דרישה לציון 76 לפחות בתואר ראשון או 85 לפחות לבעלי תעודת BED בשפה וספרות ערבית.

דרישות חוגיות כמפורט באתר החוג.

החוג מציע מספר מסלולים:

מסלול א': כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה).
מסלול ב': כולל בחינת גמר בתום שנתיים של לימודים, ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית.

מסלול ללא תזה למורים לערבית (בחינת גמר)

31.03.2022- שעה 09.00

12.05.2022- שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת לכל המועדים ; שימוש במילון מודפס בלבד

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : הוראה בבתי ספר (לבעלי תעודת הוראה) ובאקדמיה, המשך לתוכנית מחקר בספרות או בבלשנות. עיסוק בתרגום, כתיבה ויצירה, ביקורת ספרותית.