לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בשפה וספרות ערבית

משך הלימודים: מסלול עם תזה – שלוש שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב -23.01.2022 | אתר החוג