לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בריפוי בעיסוק

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב -23.01.2022 | אתר החוג