לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בריפוי בעיסוק

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה:

נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023  | אתר החוג