לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בפסיכולוגיה

משך הלימודים: שלוש שנים במסלול עם תזה סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023  | אתר החוג