לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בפיזיותרפיה

משך הלימודים: מסלול עם תזה – 3 שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב -23.01.2022 |  אתר החוג