לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בסטטיסטיקה

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – שנתיים, מסלול עם תיזה – שלוש שנים | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד,ב- 29.1.2023   | אתר החוג