לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בסטטיסטיקה

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – שנתיים, מסלול עם תיזה – שלוש שנים | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב -23.01.2022   | אתר החוג