לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני במנהל עסקים

משך הלימודים: כשנה וחצי הפרוסה על פני 7 תקופות  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב 23.01.2022 אתר החוג