לימודי תואר שני בלימודי ישראל

משך הלימודים: מסלול עם תזה – 3 שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים | סטטוס הרשמה:  נפתח  להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023  | אתר החוג

החוג ללימודי ישראל הוא חוג רב- תחומי אשר נקודת המוצא שלו הינה המרחב הארצישראלי וההתרחשויות השונות שחלו בו במהלך הדורות, על היבטיהן השונים.
הלימודים עוסקים בהיסטוריה של העמים ושל הגורמים אשר פעלו, חיו ועודם חיים בארץ - ישראל ובמדינת ישראל, בתחומי הגיאוגרפיה הפיסית, הגיאוגרפיה ההיסטורית, הגיאוגרפיה החברתית- כלכלית, הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, התרבות החומרית ומדע המדינה. 
החוג ללימודי ארץ- ישראל מרכז בתוכו את העניין המיוחד בארץ עצמה, בתושביה, במאפייניה הנופיים, בתולדותיה ובייחודה האנושי.

  • בוגרי תואר ראשון מתחום לימודי ארץ ישראל ממוצע ציונים 80 
  • דרישות חוגיות כמפורט באתר החוג

ללימודים בעת־החדשה שני מסלולים:

מסלול א׳ (עם כתיבת עבודת גמר)
ומסלול ב׳ (ללא כתיבת עבודת גמר)

בנוסף קיימות תוכניות מיוחדות:

התמחות בתיירות ישראל למורי דרך (בשיתוף משרד התיירות)

התמחות במדעי הדתות

תוכנית בינלאומית בארץ ישראל

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : בתחום התיירות, קרן קיימת לישראל, רשות העתיקות, הוראה בבתי ספר ושל"ח (לבעלי תעודת הוראה), מוזיאונים, אוצרות, והמשך למחקר אקדמי.