לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בייעוץ והתפתחות האדם

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה; שלוש שנים במסלול עם תזה | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א’ תשפ”ב | אתר החוג