לימודי תואר שני בחינוך מתמטי

משך הלימודים: מסלול עם תזה – 3 שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים | סטטוס הרשמה: נפתח  להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 | אתר החוג
 

מטרות הלימודים

החוג לחינוך מתמטי פותח הזדמנויות מגוונות להכשרה, העמקה והעשרה מקצועית ומחקרית בתחומים הבאים:

 • הבנה של
  • תהליכי למידה והוראה של מתמטיקה ברמות שונות ובגילאים שונים
  • מאפיינים קוגניטיביים, ניורו-קוגניטיביים של חשיבה מתמטית
  • תהליכים חברתיים בכיתה מתמטית
 • פיתוח ויישום
  • כלים טכנולוגיים המיועדים ללמידה ולהוראה של מתמטיקה
  • תכניות לימודים, חומרי למידה וכלי הערכה במתמטיקה
  • גישות שונות להוראת המתמטיקה המתאימות לאוכלוסיות מגוונות
 • פיתוח מומחיות מורים ומורי מורים למתמטיקה
 • הוראה ולמידה של המתמטיקה במסגרות שונות
 • גישות מגוונות למחקר מתקדם בחינוך מתמטי בגישות שונות ובתחומים מגוונים

כול התחומים ישלבו תכנים מענפי מתמטיקה שונים הכוללים אריתמטיקה, אלגברה, גיאומטריה, חדוו"א וסטטיסטיקה.

 • בוגר תואר ראשון בממוצע ציונים 80 לפחות
 • רקע בתחום מתמטיקה וחינוך
 • דרישות נוספות כמפורט באתר החוג 

החוג לחינוך מתמטי (http://edu.haifa.ac.il/mathed) מציע שני מסלולי לימוד: מסלול א' בהיקף של 32 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) עם כתיבת עבודת גמר מחקרית, מסלול ב' בהיקף של 40 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) עם כתיבת פרויקט סיום. המסיימים יהיו מוסמכי הפקולטה לחינוך ויהיו זכאים לתואר M.A. בחינוך מתמטי. 

החל משנה"ל תשפ"ד החוג לחינוך מתמטי מציע את מגוון התכניות גם בלימודים בשנה קלנדרית אחת. 

 

תכניות

לימודים בחוג מאפשרים הרחבת דעת במגוון התחומים המפורטים לעיל. יחד עם זאת קיימים בחוג לחינוך מתמטי שלוש התמחויות . כל אחת מהתמחויות  מאפשרת מיקוד ופיתוח מומחיות בתחום ייחודי למי שיעמוד בדרישות. במסלול א  בהיקף של  36 שעות סמסטריאליות (שש"ס) עם כתיבת עבדת גמר מחקרית, מסלול ב' בהיקף של 44 שעות סמסטריאליות (שש"ס) עם  בחינת גמר.

המגמות הן  :

 מסלול אישי במתמטיקה וחינוך – התוכנית במסלול א' בלבד בהיקף של 28 שעות שבועיות סמסטריאליות,   בנוסף לכתיבת עבודת תזה מחקרית בהיקף של 8 שעות סמסטריאליות - המסיימים זכאים לתואר M.A בחינוך מתמטי במסלול אישי מתמטיקה וחינוך).

המגמה לקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה- מסלול ב' 36 שש"ס

הנחיות ותאריכי בחינות הכניסה באנגלית מופיעים באתר ההרשמה

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : הוראה, פיתוח תוכניות לימוד, הדרכת מורים, מחקר בתחומים מגוונים (ראה מגמות ואשכולות), עבודה מערכתית בתחום החינוך המתמטי.