לימודי תואר שני בחינוך מתמטי

משך הלימודים: מסלול עם תזה – 3 שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים | סטטוס הרשמה: נפתח  להרשמה לסמסטר א' תשפ"ה, ב- 11.02.2024| אתר החוג
 

מטרות הלימודים

החוג לחינוך מתמטי פותח הזדמנויות מגוונות להכשרה, העמקה והעשרה מקצועית ומחקרית בתחומים הבאים:

 • הבנה של
  • תהליכי למידה והוראה של מתמטיקה ברמות שונות ובגילאים שונים
  • מאפיינים קוגניטיביים, ניורו-קוגניטיביים של חשיבה מתמטית
  • תהליכים חברתיים בכיתה מתמטית
 • פיתוח ויישום
  • כלים טכנולוגיים המיועדים ללמידה ולהוראה של מתמטיקה
  • תכניות לימודים, חומרי למידה וכלי הערכה במתמטיקה
  • גישות שונות להוראת המתמטיקה המתאימות לאוכלוסיות מגוונות
 • פיתוח מומחיות מורים ומורי מורים למתמטיקה
 • הוראה ולמידה של המתמטיקה במסגרות שונות
 • גישות מגוונות למחקר מתקדם בחינוך מתמטי בגישות שונות ובתחומים מגוונים

כול התחומים ישלבו תכנים מענפי מתמטיקה שונים הכוללים אריתמטיקה, אלגברה, גיאומטריה, חדוו"א וסטטיסטיקה.

 • בוגר תואר ראשון בממוצע ציונים 80 לפחות
 • רקע בתחום מתמטיקה וחינוך
 • דרישות נוספות כמפורט באתר החוג 

הנחיות ותאריכי בחינות הכניסה באנגלית מופיעים באתר ההרשמה

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : הוראה, פיתוח תוכניות לימוד, הדרכת מורים, מחקר בתחומים מגוונים (ראה מגמות ואשכולות), עבודה מערכתית בתחום החינוך המתמטי.