לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בהיסטוריה כללית

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר ב’ תשפ”א ב 01.11.2020 | אתר החוג
 

בוגרי תואר ראשון בתחום ההיסטוריה – ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון

דרישות חוגיות – כמפורט באתר החוג

הלימודים בכל מסלולי המ”א מתקיימים בימי שלישי וקיימת אפשרות להשלים תואר מ”א ללא תזה בשלושה סמסטרים בתכנית מרוכזת

תכנית מחקרית/לא מחקרית

תכנית בתרבות קלאסית

תכנית בלימודי ארה”ב

תכנית בלימודי אירופה המודרנית

התמחות במדעי הדתות

תכנית מרוכזת לאנשים עובדים

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים :

הלימודים בחוג מעניקים השכלה כללית ההכרחית להבנת העולם הגלובלי ומפתחים יצירת יכולות אינטגרטיביות של תחומי דעת שונים. בוגרי החוג מפתחים גם יכולות כעיבוד נתונים, ניתוח אנליטי ומדעי, והבנת תהליכים ארוכי וקצרי טווח המכשירים לעבודה בסביבה התובענית של העולם המודרני הדינמי. 

 מלבד הרחבת תחומי דעת ויצירת יכולות אינטגרטיביות של תחומי דעת שונים, בוגרי החוג מועסקים במסגרות שונות של הוראת ההיסטוריה. כמו-כן תלמידי החוג יכולים לעסוק במחקר אקדמי ופרה אקדמי.